viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2009

Przetarg na budowę autostrady do Tarnowa

27-01-2009
GDDKiA ogłosiła przetarg na budowę autostrady A4 do Tarnowa. 57-kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami „Szarów” i „Krzyż” podzielono na trzy inwestycje: Szarów – Brzesko, Brzesko – Wierzchosławice i Wierzchosławice – Krzyż. Do 2 lutego br. chętni na budowę autostrady powinni złożyć oferty. Następnie maksymalnie 10 firm (konsorcjów) spośród tych, które złożą ważne oferty, zostanie zaproszonych do kolejnego etapu postępowania. Budowa A4 do Tarnowa rozpocznie się w drugiej połowie 2009 roku na trzech odcinkach jednocześnie, tak by za 2 lata cała autostrada była gotowa.

Odcinek od węzła Szarów do węzła Brzesko
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę autostrady o dł. 23,1 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych "Bochnia" oraz "Brzesko",
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: jednej wojewódzkiej, 8 powiatowych, 8 gminnych, jednej gospodarczej krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas G, Z i L,
- budowę odcinka drogi wojewódzkiej klasy G po nowym śladzie (dł. 1,47 km),
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci 28 obiektów inżynierskich,
- budowę 212 przepustów,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- przebudowę rowów i cieków kolidujących z projektowaną autostradą oraz drogami poprzecznymi i dojazdowymi,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- budowę oświetlenia węzła Bochnia i węzła Brzesko, tunelu w Damienicach, wnętrza estakady w Stanisławicach,
- przebudowę urządzeń obcych.

Na tym odcinku autostrady zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP III Kłaj oraz MOP II Stanisławice. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-u,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów,
- miejsc postojowych dla samochodów przewożących ładunki niebezpieczne
oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia, linii nN, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Stanisławice i Kłaj.


Odcinek od węzła Brzesko do węzła Wierzchosławice
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę odcinka autostrady o dł. 20,8 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Wierzchosławice"
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: 2 wojewódzkich, 5 powiatowych i 8 gminnych krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas G, Z i L,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci 25 obiektów inżynierskich,
- budowę 81 przepustów,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO Wierzchosławice,
- budowę oświetlenia węzła Wierzchosławice,
- przebudowę urządzeń obcych.

Na tym odcinku autostrady zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP I Mokrzyska oraz MOP I Bagno. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-u,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania obiektów, budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Mokrzyska i Bagno.


Odcinek od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę odcinka autostrady o długości ok. 13,0 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Krzyż",
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: jednej krajowej, 3 powiatowych i jednej gminnej krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas GP, Z i L,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci 12 obiektów inżynierskich:
- budowę 77 przepustów,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO "Krzyż",
- budowę oświetlenia węzła "Krzyż",
- przebudowę urządzeń obcych.

Na tym odcinku autostrady zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II Rudka oraz MOP III Komorów oraz OUA Krzyż. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-ów,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów
oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania obiektów, budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Rudka i Komorów.

W ramach zadania zaprojektowano Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) "Krzyż", który obejmuje:
- drogi manewrowe i rozprowadzające,
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i linii zasilającej OUA "Krzyż".

08.01.2009