viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2007

Pierwszy etap budowy A-18

01-02-2010
Droga krajowa Nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie.

 


Budowa drugiej jezdni drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna- Golnice.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską


Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa Nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie.
W 2001 r. zielonogórski Oddział GDDKiA przystąpił do przygotowania projektu budowlanego na Modernizację drogi krajowej nr 18 – dobudowa drugiej (północnej) jezdni. Jest to pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A-18. Pełna dokumentacja przetargowa i techniczna opracowywana przez Transprojekt Warszawski została zakończona w I kwartale 2004r wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Przetarg na roboty został ogłoszony 17 marca 2004r. a otwarcie ofert odbyło się 29.06.2004r. W październiku br. zostali wyłonieni wykonawcy na realizację I etapu budowy autostrady A-18. Koszt przygotowania inwestycji I etapu wyniósł ok. 18,5 mln zł w tym dokumentacja – ok. 9,0 mln zł, wykupy gruntów i odszkodowania – ok.2,0 mln zł, prace archeologiczne ok. 6,5 mln zł.

Celem przedsięwzięcia jest budowa drugiej jezdni o dwóch pasach na odcinku od km 0+633 do km 71+533 (Olszyna - Golnice), dostosowanej do parametrów technicznych i standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej. Projekt ten przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej.
Roboty planowane są jako jeden projekt. Założono podział zadania na cztery odcinki, na których planowane roboty będą prowadzone oddzielnie. Powyższy podział ma na celu szybsze zakończenie całości inwestycji poprzez równoległe prowadzenie prac konstrukcyjnych na wszystkich czterech odcinkach międzywęzłowych.
Odcinek I od Olszyny do węzła Królów długość 8,92 km oraz odcinek III od węzła Żary do węzła Iłowa długości 12,57 km realizowane będą przez firmę SKANSKA S.A. Polska. Wartość kontraktów wynosi odpowiednio dla odcinka I - 6 429 029.00 euro (netto) gdzie 4 821 771,75 euro to kwota pochodząca z funduszu ISPA, a dla odcinka III - 12 339 212.00 (9 254 409 euro - ISPA). Realizację odcinka II od węzła Królów do węzła Żary długości 15,38 km wygrała firma Max Bogl Bauunternehmung GmbH& Co.KG /Berger Bau GmbH za kwotę 19 221 710.00 euro (netto) (14 416 282,50 euro – ISPA). Odcinek IV od węzła Iłowa do węzła Golnice długości 34,03 km, który przebiega w znacznej części przez tereny województwa dolnośląskiego budować będzie Walter- Heilit Verkehrswegebau GmbH/Warbud S.A za kwotę 27 289 327.00 euro netto (20 466 995,25 – ISPA).

Wszystkie firmy zostały wyłonione w drodze przetargu międzynarodowego. Odcinek pierwszy realizowany ma być w ciągu 14 miesięcy, natomiast odcinki II ÷ IV mają być budowane przez 22 miesiące. Nadzór nad prowadzonymi pracami budowlano montażowymi na całym odcinku długości 70,9 km od węzła „Olszyna” – do węzła „Golnice” prowadzić będzie firma ArcadisInfra BV/Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o./Profil Sp z o.o który będzie trwał przez 36 miesięcy. Wartość tego kontraktu wynosi 4 983 503.00 euro (netto) (3 737 627,25 – ISPA).
Całkowity koszt realizacji netto wynosi zatem 70 262 781 euro, z czego 52 697 085,75 euro (75%) to środki pochodzące z funduszu ISPA. Do kosztu netto należy dodać podatek VAT w wysokości 22%, który w całości pokryty zostanie ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa.

Droga krajowa nr 18 istnieje w terenie od ponad sześćdziesięciu lat. W chwili obecnej jest to na prawie całej długości droga jednojezdniowa. W terenie widoczny jest odcinający się od otoczenia pas zarezerwowany pod budowę północnej jezdni. Docelowa A-18 została zaprojektowana na obszarze oddalonym od osiedli mieszkaniowych. Nie występuje więc sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.
Na przewidzianym do modernizacji odcinku drogi krajowej nr 18, w chwili obecnej jest jezdnia o nawierzchni betonowej (płyty betonowe 3,25x7,00x0,22m na podsypce piaskowej) o szerokości 7,5 m z obustronnymi poboczami szerokości 1 m, wybudowana w latach 30-tych XX w. W rejonie węzłów drogowych przekrój drogi nr 18 jest dwujezdniowy. Na odcinkach węzłowych droga krajowa posiada skośne pasy włączenia i wyłączenia. Ruch w tych rejonach odbywa się dwukierunkowo jezdnią prawą. Jezdnia lewa wykorzystywana jest dla wjazdu i zjazdu z łącznic północnych węzłów.

Po ukończeniu robót nowa droga expresowa znacząco polepszy bezpieczeństwo i sprawność przepływu ruchu. Na odcinku od Olszyny do węzła Królów w ramach robót budowlanych wykonane zostanie poszerzenie istniejącej jezdni bitumicznej do 11,00 m i wzmocnienie konstrukcji do przeniesienia obciążeń 115 kN/oś. Na odcinku od węzła Królów do węzła Golnice roboty budowlane obejmują budowę nowej drugiej (północnej) jezdni (2 pasy ruchu po 3,50 m oraz pobocza szerokości 2,00 m) dostosowanej do obciążeń 115 kN/oś. Wszystkie wjazdy na przyszłą autostradę z dróg lokalnych zostaną zamknięte. Wjazdy na trasę i zjazdy z niej będą możliwe jedynie w miejscach istniejących węzłów. Na trasie zostaną przebudowane 4 węzły drogowe z przecinanymi drogami:
• z drogą krajową nr 12 Łęknica – Żary ; – węzeł „Królów”,
• z drogą krajową nr 27 Przewóz – Żary; – węzeł „Żary”,
• z drogą wojewódzką Kożuchów – Lubań; – węzeł „Iłowa”
• z drogą wojewódzką Nowa Sól – Jelenia Góra; – węzeł „Golnice”
Zostanie również przebudowana cała infrastruktura techniczna (linie energetyczne, wodociągowe itp.) kolidująca z projektowaną drogą krajową nr 18. W ramach zadania zostanie również wybudowanych 18 nowych obiektów inżynierskich w ciągu drogi oraz zostanie przebudowanych 28 wiaduktów drogowych nad budowaną drogą.
Jak wszystkie nowo realizowane inwestycje GDDKiA również i ta zostanie wszechstronnie zabezpieczona pod względem niekorzystnego wpływu na środowisko. Na całym odcinku zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonane urządzenia ograniczające uciążliwość ruchu drogowego dla przyległego środowiska (urządzenia służące do oczyszczania wód opadowych spływających z jezdni, zbiorniki retencyjne – przeznaczone do zbierania i magazynowania nadmiaru wody opadowej, pasy zieleni izolacyjnej itp.). Na trasie powstaną nowe ekologiczne przejścia dla zwierząt i zostaną dostosowane wiadukty nad droga krajową nr 18 do funkcji przejść dla średnich i dużych zwierząt. Na ciekach wodnych zostaną dostosowane istniejące przepusty do przejść dla małych zwierząt oraz powstanie kilkadziesiąt nowych przepustów drogowych umożliwiających przemieszczanie się zwierzyny drobnej. Zostanie też wybudowane kilkadziesiąt km dróg dla gospodarki leśnej.
Znacznej poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Wzdłuż drogi powstanie prawie 100 km stalowych barier ochronnych oraz ok. 25 km osłon przeciwolśnieniowych. Na jezdni zostanie wykonane oznakowanie poziome wibroakustyczne, czyli m.in. tzw. „kocie oczka”, ostrzegające kierowcę w momencie najechania na linię krawędziową. Zamontowane będzie oznakowanie pionowe wykonane w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem folii odblaskowych.

Pod koniec 2004r. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze przystąpi do ogłoszenia przetargu na przebudowę jezdni południowej z dostosowaniem drogi krajowej nr 18 do parametrów A-18. Realizacja drugiego etapu przewidziana jest na lata 2007–2009 a koszt zadania planowany jest na ok. 500 mln zł.