viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2009

Południowa obwodnica Olsztyna

15-10-2009
Podczas konferencji prasowej dyrektora GDDKiA Oddział w Olsztynie i prezydenta Olsztyna zostały przedstawione materiały z koncepcji programowej południowej obwodnicy Olsztyna dotyczące szczegółowych rozwiązań technicznych drogi.

Koncepcja programowa południowej obwodnicy Olsztyna jest już na ukończeniu. Naszą intencją jest zaprezentowanie opracowanych do tej pory materiałów jak najszerszemu gronu odbiorców tak, aby mogli się z nimi dokładnie zapoznać i przekazać nam swoje uwagi.

 

Materiały pokazane na dzisiejszej konferencji można pobrać z naszej strony internetowej (na dole strony) oraz obejrzeć  na stronie internetowej obwodnicy Olsztyna www.olsztyn.obwodnica.com. Dostępny jest tam również do pobrania film z wizualizacją południowej obwodnicy Olsztyna. Ponadto w dniu 2 listopada w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza o godz. 11.00 odbędzie się otwarte spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami technicznymi nowej drogi.

 

Prosimy o przekazywanie swoich uwag do prezentowanych rozwiązań w formie pisemnej na adres GDDKiA O/Olsztyn, Al. Warszawska 89 10-083 Olsztyn lub pocztą elektroniczną sekretariat@olsztyn.gddkia.gov.pl

 

Południowa obwodnica Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 to przedsięwzięcie obejmujące budowę drogi biegnącej nowym śladem od okolic Kudyp (na zachód
od Olsztyna) do okolic Wójtowa (na wschód od Olsztyna). Zadanie, współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  realizowane będzie na terenie gmin Olsztyn, Barczewo, Purda, Stawiguda i Gietrzwałd. Droga o długości ok. 27 km posiadać będzie przekrój poprzeczny dwujezdniowy dwupasowy (docelowo trzypasowy) z utwardzonymi poboczami. Dostęp do drogi zapewniony będzie poprzez węzły, a  z sąsiadującym terenem obwodnica skomunikowana zostanie za pomocą dróg dojazdowych.

 

 Szczegółowe rozwiązania techniczne

 

W ramach koncepcji budowy Południowej Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 w układzie docelowym przewiduje się:

 1. Budowę 27 km 550 m dwujezdniowej czteropasowej drogi klasy GP z poboczami utwardzonymi, prędkości projektowej 100 km/h z możliwością rozbudowy przekroju do 6-eścio pasowego. (Założono możliwość dostosowania projektowanej Obwodnicy Olsztyna do klasy S)
 2. Budowę i przebudowy dróg węzłowych, dróg poprzecznych, dróg lokalnych
  i dojazdowych o łącznej długości  95 km z czego 79 km stanowią drogi
  o nawierzchni twardej, 16 km to drogi gruntowe
 3. Budowę 7 węzłów drogowych:

               ·         Olsztyn Zachód (Kudypy),

·         Olsztyn Południe (Tomaszkowo, węzeł zespolony),

·         Jaroty (Bartąg),

·         Szczęsne,

·         Olsztyn Wschód,

·         Wójtowo 1,

·         Wójtowo 2.

 1. Budowę 33 obiektów mostowych o łącznej długości 2705 m, z czego 14 to obiekty podwójne i 2 poczwórne w ciągu dróg dwujezdniowych/czterojezdniowych. Łączna powierzchnia obiektów mostowych wynosi 132034 m2
 2. Najdłuższe obiekty mają długości 304 oraz 203 m – są to obiekty dwujezdniowe w ciągu obwodnicy.
 3. Poza węzłami przewidziano 21 możliwości przekroczenia poprzecznego obwodnicy z czego 3 obiekty przeznaczono wyłącznie dla ruchu pieszo-rowerowego.
 4. Wstępnie przewiduje się budowę ekranów akustycznych w miejscowościach: Stary Olsztyn, Ostrzeszewo-Olsztyn i Wójtowo o łącznej długości ok. 1900 m.
 5. Zwierzęta duże mogą przekroczyć obwodnicę w dwóch miejscach: okolice rzeki Łyny i bagna klebarskiego, zwierzęta średnie mogą także przekraczać obwodnicę w lesie przy leśnictwie Kudypy oraz w obszarze polnym pomiędzy Naterkami a Tomaszkowem. Przewidziano także 4 zmodyfikowane przepusty wodne i 17 przepustów dla płazów i gadów.

 Historia prac nad obwodnicą

 

Prace nad projektem obwodnicy Olsztyna sięgają 2005 roku. Jesienią tego roku podpisano pomiędzy GDDKiA i władzami Olsztyna porozumienie w sprawie współdziałania i współfinansowania koncepcji programowej obwodnicy Olsztyna. GDDKiA następnie ogłosiła przetarg, w wyniku którego wyłoniono firmę projektową, z którą 29 marca 2006 r. podpisano umowę na wykonanie koncepcji programowej budowy obwodnicy Olsztyna w ciągu dróg krajowych nr 16 i 51. Jesienią 2006 r. odbyły się konsultacje społeczne, będące elementem wielokryterialnej analizy wariantów obwodnicy. Efektem pracy projektantów był zaprezentowany w marcu 2007 r. przebieg obwodnicy rekomendowany do dalszych opracowań. W południowej części drogi zachowano wariantowość trasy ze względu na kolizję z obszarem Natura 2000 Puszcza Napiwodzko-Ramucka do czasu przeprowadzenia dodatkowej inwentaryzacji przyrodniczej na tym terenie, co zostało zrealizowane w pierwszej połowie 2007 r. W lipcu 2007 r. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdziła przebieg obwodnicy. Po sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko, GDDKiA wystąpiła do wojewody warmińsko-mazurskiego w dniu 13 listopada 2007 r.  z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla południowej obwodnicy Olsztyna. Wydaną w  dniu 8 sierpnia 2008 r. decyzję środowiskową zaskarżono do Ministra Środowiska. Decyzją  z 10 marca 2009 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podtrzymał zaskarżoną decyzję środowiskową.

 

Harmonogram dalszych prac

 

1.      Przekazanie Koncepcji Programowej (KP)                               - 02.11.2009

2.      Spotkanie informacyjne w ratuszu – godz. 11.00, sala sesyjna  - 02.11.2009

3.      Posiedzenie Zespołu Opiniowania Projektów Inwestycyjnych     - II poł. listopada 2009

4.      Wysłanie protokołu ZOPI do Centrali GDDKiA                           - pocz. grudnia 2009

5.      Zatwierdzenie KP przez Centralę                                          - grudzień 2009

6.      Ogłoszenie przetargu na Projekt Budowlany i Wykonawczy        - grudzień 2009

7.      Opracowanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego               - do marca 2011

8.      Ogłoszenie przetargu ograniczonego                                     - grudzień 2010

9.      Złożenie wniosku o wydanie decyzji zgody na realizację

     inwestycji drogowej (ZRID)                                                 - pocz. 2011

10.  Rozpoczęcie prac budowlanych                                            - II poł. 2011

11. Zakończenie budowy                                                          - 2013

 

Zobacz plany poszczególnych odcinków:

 

Kudypy - Gronity (km 0-6) - pobierz plik (3 MB)

Gronity - Bartąg (km 6-11) - pobierz plik (1,909.9 kB)

Bartag - Stary Olsztyn (km 11-17) - pobierz plik (1,918.1 kB)

Stary Olsztyn - Szczęsne (km 17-22) -pobierz plik (1,794.4 kB)

Szczęsne - Wójtowo (km 22-27,55) - pobierz plik (3 MB)

 

15.10.2009