viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAOBWODNICE

Obwodnica m. Żary (droga Nr 12)

19-08-2008
Budowa obwodnicy służy poprawie bezpieczeństwa ruchu na drogach w mieście oraz zahamowaniu dewastacji infrastruktury komunikacyjnej miasta.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Pierwszy etap obwodnicy m. Żary stanowiła budowa odcinka drogi o długości 2,6 km – Trasa XXX-lecia w Żarach – w ciągu drogi krajowej nr 27, który został oddany do użytku w grudniu 1998 roku. Ten fragment powstającego obejścia odciążył ul. Okrzei oraz ul. Katowicką w Żarach o dużo gorszych parametrach technicznych i znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkalnej.

Nowa droga miała jezdnię o szerokości 7 m i pobocza o szerokości 2 m, a dopuszczalne obciążenie określono na 100 kN/oś.

Koszt inwestycji to ok. 2,5 mln EUR, z czego 1,6 mln pochodzi z budżetu, a 0,9 to środki z funduszu Phare.

Drugi etap żarskiej obwodnicy podzielony został na dwa zadania:

Ø Pierwsze: to budowa odcinka obejścia Żar – stanowiącego kontynuację etapu I – o długości 4,12 km, biegnącego w ciągu drogi krajowej nr 27 od skrzyżowania z ulicą Serbską i Katowicką do skrzyżowania z ulicą Zielonogórską. Dodatkowymi elementami związanymi z tym zadaniem były: modernizacja ulicy Wapiennej w Żarach, jako drogi zbiorczej, długości 1,4 km oraz przełożenie drogi lokalnej o długości 0,157 km.
Odbioru robót dokonano w grudniu 2000 roku. Zadanie zrealizowano ze środków budżetowych oraz pozyskanych z funduszu Phare, łącznie na kwotę 1,95 mln EUR (0,34 mln – budżet, 1,61 – Phare). Wykonawcą tego zadania, jak również etapu I, była firma BÖGL-BUD ze Szczecina.

Ø Drugie: to modernizacja drogi krajowej nr 27 na odcinku o długości ok. 19 km. Prace remontowe wykonała niemiecka firma Berger Bau, a koszt zadania wyniósł ok. 5,5 mln EUR, z czego 1,5 mln to środki pochodzące z funduszu Phare. Roboty odebrano w listopadzie 2000 roku.


Ostatnim – III etapem – jest odcinek o długości 2,355 km, biegnący od ulicy Zielonogórskiej do ulicy Żagańskiej w Żarach, łączący drogę krajową nr 27 z drogą krajową nr 12. Cena ofertowa wykonawcy, tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych LUBARTÓW S.A., wyniosła 1,87 mln EUR netto, w tym współfinansowanie Phare 1,34 mln EUR.

Uroczyste oddanie do użytku ostatniego odcinka żarskiej obwodnicy odbędzie się 12 grudnia 2005 roku.

Jezdnia nowego odcinka drogi ma szerokość 7 m, a pobocza 2,25 m. Obciążenie dopuszczalne to 115 kN/oś.

Wybudowanie ostatniego fragmentu obwodnicy spowodowało połączenie wszystkich dróg krajowych wchodzących do miasta, co wyeliminuje ruch tranzytowy przejeżdżający przez jego centrum.