viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAOBWODNICE

Obwodnica m. Sulechów (droga Nr 32)

19-08-2008
W drugiej połowie października 2006 roku oddana została do użytku obwodnica miasta Sulechów w ciągu drogi krajowej nr 32, której inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze.
Głównym celem projektu było wyeliminowanie z miasta niebezpiecznego i uciążliwego ruchu tranzytowego relacji Zielona Góra - Poznań, skrócenie czasu podróży, zmniejszenie liczby kolizji drogowych oraz obniżenie poziomu emisji spalin i hałasu w mieście. Ważnym elementem inwestycji było wzmocnienie infrastruktury komunikacyjnej na terenie gminy Sulechów, co bardzo korzystnie wpłynie na rozwój działalności gospodarczej tego regionu. Wcześniejszy przebieg drogi krajowej nr 32 w granicach miasta usytuowany był wśród zwartej zabudowy mieszkalnej, która nie pozwala na poszerzenie ulic, ewentualnie na bezpieczne oddzielenie ruchu pieszego od jezdni. Szerokości ulic wynoszą 6,00m–8,00m, chodniki usytuowane są bezpośrednio przy krawędzi jezdni, co przy takim natężeniu ruchu samochodowego stwarzało duże zagrożenie bezpieczeństwa pieszych.


W 2001r. GDDKiA Oddział w Zielonej Górze przystąpił do przygotowania projektu budowlanego na Budowę obwodnicy Sulechowa w ciągu drogi krajowej nr 32. Projekt został poprzedzony wykonaniem koncepcji programowej, w której uwzględniono różne warianty rozwiązań przebiegu obwodnicy. Pełna dokumentacja przetargowa i techniczna opracowywana przez Pracownię Projektową „PROMOST” z Zielonej Góry została zakończona w III kwartale 2004r wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Koszt przygotowania inwestycji wyniósł ok. 4,6 mln zł w tym dokumentacja – ok. 0,7 mln zł, wykupy gruntów i odszkodowania – ok. 3,4 mln zł, prace archeologiczne ok. 0,5 mln zł . W listopadzie 2004 r. w drodze przetargu międzynarodowego został wyłoniony wykonawca na realizację budowy obwodnicy Sulechowa - firma STRABAG Sp. z o.o. z Warszawy, a wartość kontraktu wynosi ponad 8 mln euro (netto), przy czym 4,8 mln euro stanowi kwota pochodząca z funduszu Phare CBC-2002.


Teren obwodnicy rozciąga się wzdłuż południowo - wschodnich peryferii miasta Sulechowa (i mieści się w administracyjnych granicach gminy Sulechów) od wylotu z miasta w kierunku północno – wschodnim, tj. w stronę Wolsztyna i Poznania aż do skrzyżowania drogi krajowej nr 32 z drogą ekspresową S3. Projektując przebieg obwodnicy starano się przede wszystkim dostosować do wymogów zawartych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sulechów. Położenie drogi wymuszały również istniejące elementy zagospodarowania terenu (stacja paliw na początku trasy, węzły wodne na rowach melioracyjnych, zabudowa w obrębie przekroczenia drogi wojewódzkiej nr 278). Teren pod inwestycję został w całości wykupiony przez Inwestora. Obwodnica ma długość 4,19 km i jest połączony z istniejącą siecią drogową poprzez skrzyżowanie jednopoziomowe na początku obejścia oraz poprzez dwupoziomowy węzeł typu „półkoniczyna” na końcu obejścia. Węzeł drogowy na połączeniu obwodnicy z drogą krajową nr 3 składa się wiaduktu drogowego długości 79,18 m nad drogą krajową nr 3 oraz z pięciu łącznic o łącznej długości ok. 1,5 km połączonych dwoma rondami średnimi o średnicy zewnętrznej 45 m. Węzeł ten umożliwia wjazd i wyjazd z miasta oraz połączenie z drogą ekspresową S-3 i drogą powiatową nr 49356 do Cigacic. Droga powiatowa nr 49356 oraz ul. Odrzańska w Sulechowie są podłączone odpowiednio do ronda wschodniego i zachodniego. Dodatkowo układ wjazdów ronda wschodniego umożliwia przyszłościowe podłączenie przyległych terenów za pomocą czwartego wjazdu. Obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 32 posiada przekrój jednojezdniowy o szerokości korony od 12,5m do 13,5m (w przypadku zastosowania barier energochłonnych), w tym jezdnia 7,0m + opaski bezpieczeństwa 2 x 0,5m + pobocza gruntowe 2 x 2,25m a na odcinkach z barierami 2 x 2,75m. W ramach urządzeń bezpieczeństwa ruchu zostało zamontowane oznakowanie poziome wibroakustyczne, ostrzegające kierowcę w momencie najechania na linię krawędziową. Zamontowane zostało również oznakowanie pionowe wykonane w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem folii odblaskowych. Nie przewiduje się bezpośredniego połączenia obwodnicy z drogami ją przecinającymi. W związku z tym powstały wiadukty nad drogą wojewódzką nr 278 i drogą gminną relacji Krężoły–Obłotne. Na odcinku obwodnicy powstało pięć obiektów inżynierskich: trzy wiadukty drogowe (w tym węzłowy) i dwa przejazdy gospodarcze oraz 34 różnego typu przepusty.Układ dróg lokalnych został zmodyfikowany tak, aby maksymalnie wykorzystać istniejące przebiegi tych dróg. Dodatkowo wybudowano sześć odcinków dróg dojazdowych do działek zlokalizowanych przy powstającej drodze. Wybudowano również kanalizację deszczową odwadniającą projektowaną drogę oraz oświetlenie drogowe na skrzyżowaniu i węźle. Pobliska zabudowa mieszkalna we wsi Kruszyna jest chroniona przed nadmiernym hałasem z przyszłej obwodnicy jednostronnym ekranem akustycznym o łącznej długości ok. 240m (200 m z paneli dźwiękochłonnych posadowionych w nasypie i 40 m z paneli przeźroczystych przytwierdzonych do konstrukcji wiaduktu nad drogą wojewódzką ).


Budowa obwodnicy Sulechowa jest integralnie powiązana z realizowaną w latach 1998¸2000 w ramach programu Phare 97 obwodnicą Wolsztyna. Ponadto GDDKiA Oddział w Zielonej Górze w 2004r. przystąpił do opracowania projektu budowlanego Budowy obwodnicy Kargowej, której realizacja planowana jest na lata 2006-2007. Realizacja tych zadań znacznie poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu dla podróżujących drogą krajową nr 32.