viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAOBWODNICE

Obwodnica m. Żagań (droga Nr 12)

19-08-2008
Miasto Żagań stanowi znaczący węzeł drogowy województwa lubuskiego na drodze krajowej Nr 12, w którym skupia się ruch samochodowy z kierunku przejść granicznych Przewóz, Łęknica, Gubinek.
Przejazd przez jedyny most w mieście na rzece Bóbr i zawiły układ drogowy stwarzały ogromne problemy dla drożności drogi Nr 12 oraz uciążliwości dla mieszkańców miasta, a także niekorzystnie wpływały na zabytkową zabudowę miasta.

Oddana do użytku obwodnica Żagania omija śródmieście od strony północnej, wyprowadzając ruch z drogi Nr 12 na drogi: Nr 296 (w stronę Kożuchowa) i Nr 295 (do Nowogrodu Bobrzańskiego i Zielonej Góry).
Początek obejścia o długości 4,9 km przyjęto przy ulicy Żarskiej w Żaganiu, a koniec na ulicy Piłsudskiego (wylot w kierunku Szprotawy). Na odcinku o długości 1 km obwodnica pokrywa się z ulicami miasta. Droga o nośności 115 kN/oś zaliczona jest do klasy GP. Szerokość jezdni wynosi 7 m.

W ramach zadania wybudowano również m.in. pięć skrzyżowań oraz wiadukt nad ulicą Chrobrego, most nad rzeką Czerna i most trójprzęsłowy nad rzeką Bóbr o długości 126 m, a także przejścia podziemne dla pieszych i rowerzystów, przejazdy gospodarcze i kanalizację deszczową, w celu właściwego odwodnienia drogi. Przebudowane zostały drogi krzyżujące się z obwodnicą. Zamontowano również 11 szt. ekranów akustycznych w postaci metalowych paneli dźwiękochłonnych i gazonów betonowych na odcinku o łącznej długości 1100 m, w celu ograniczenia do wartości dopuszczalnych ewentualnego hałasu przy budynkach, spowodowanego ruchem pojazdów. W obrębie całego odcinka, z uwagi na wymaganą ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, zamontowano po obu stronach jezdni krawężnik. Ma to na celu przechwycenie wód opadowych do wpustów studzienek ściekowych i dalej do kanalizacji deszczowej. Na odcinku od skrzyżowania z ul. Kożuchowską oraz Armii Krajowej do końca obejścia, wybudowana została ścieżka rowerowa dwukierunkowa o szerokości 2,5 m. Jest ona oddzielona od jezdni pasem zieleni o szerokości 5 metrów lub biegnie poza koroną drogi. Przebudowano również kolidujące sieci: energetyczną, telekomunikacyjną, wodociągową oraz gazociąg niskiego i średniego ciśnienia.

Budowa obwodnicy wymusiła wycinkę 298 drzew rosnących na gruntach nieleśnych oraz fragmentu lasu. W zamian, w pasie drogowym nowego odcinka drogi posadzono: 553 drzewa (z przewagą klonu), 13883 krzewy (wśród których dominuje berberys Thunberga), 600 szt. bylin i 260 szt. pnączy - zwłaszcza przy ekranach akustycznych. Gatunki drzew i krzewów dobrano w taki sposób, żeby oprócz funkcji ochronnych, tworzyły także ciekawe zestawienie przestrzenne i kolorystyczne przez cały okres wegetacji.

Inwestycja polegająca na budowie obwodnicy miejscowości Żagań pojawiła się po raz pierwszy w 1994 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żagania. W latach 1996-1997 została zlecona przez inwestora tj. zielonogórski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, i opracowana koncepcja programowa obwodnicy miasta Żagań. W roku 2000 zostało zlecone opracowanie projektu budowlanego Pracowni Projektowej „PROMOST” z Zielonej Góry. W 2001 roku GDDKiA w Zielonej Górze podpisała z Urzędem Miasta Żagania porozumienie, mające na celu współdziałanie na rzecz budowy obwodnicy miasta.

Koszt budowy wyniósł ponad 7,2 mln EUR netto, z czego 3 mln EUR pochodziło z funduszu Phare. Okres gwarancyjny, w którym wykonawca tj. firma Strabag Sp. z o.o. zobowiązana jest do usunięcia ewentualnych usterek, wynosi 1 rok plus 1 rok przedłużonego okresu gwarancyjnego, co daje nam w sumie 2 lata.