viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAOBWODNICE

Obwodnica m. Nowa Sól ( droga Nr 3)

19-08-2008
Nowobudowana część obwodnicy Nowej Soli (północne obejście) jest przedłużeniem zrealizowanego w latach 1995-98 r. południowego odcinka obwodnicy. W przyszłości stanowić będzie fragment drogi ekspresowej S3.
Realizacja inwestycji pozwoli na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Nowa Sól, a co za tym idzie: obniży poziom emisji spalin i hałasu w mieście oraz zapewni wyższy standard podróżowania i poprawi bezpieczeństwo ruchu na drodze.

Koszt przygotowania inwestycji wyniósł ok. 14,5 mln zł. Drogę klasy „S” długości 15,2 km
i nośności 115 kN/oś wybuduje konsorcjum: PBK „ABM” Sp. z o.o. Legnica/PRD Lubartów S.A./PPRM S.A. Płock za kwotę 137,7 mln zł w ciągu 24 miesięcy.

Trasa administracyjne położona jest na terenie województwa lubuskiego i przebiega przez teren gminy Zielona Góra, Otyń i Nowa Sól oraz teren miasta Nowa Sól. Droga została zaprojektowana na terenach oddalonych od osiedli mieszkaniowych. Jedynie w rejonie Ługowa wystąpiła potrzeba osłonięcia dwóch budynków mieszkalnych ekranami akustycznymi.

Trasa biegnie od istniejącego węzła „Racula” przez m. Niedoradz do zrealizowanego już południowego obejścia Nowej Soli. W miejscu połączenia części północnej z południową powstanie dwupoziomowy węzeł drogowy „Nowa Sól”, a w okolicach Niedoradza pas włączenia i wyłączenia umożliwiający skomunikowanie obwodnicy z istniejącą drogą krajową nr 3.

W ramach tej inwestycji wybudowane zostaną 2 mosty (przez rzekę Śląska Ochla i przez rzekę Czarna Struga) i 7 wiaduktów:

1. nad obwodnicą, w ciągu drogi powiatowej nr 213 Zatonie – Zabór
2. nad obwodnicą, w ciągu drogi powiatowej nr 219 Ługi – Konradowo
3. nad obwodnicą, w ciągu drogi gminnej Nowa Sól – Czesław
4. nad obwodnicą, w ciągu drogi gminnej Nowa Sól – Stary Staw
5. nad obwodnicą dla połączenia m. Lubieszów z miastem Nowa Sól
6. nad obwodnicą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 Jelenia Góra – Nowa Sól na węźle „Nowa Sól”
7. nad istniejącą i projektowaną drogą nr 3 w ciągu drogi powiatowej nr 245 Sucha - Ługowo.

Wszystkie obiekty zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający w przyszłości dobudowę drugiej jezdni drogi szybkiego ruchu S-3.

W ramach budowy nowej obwodnicy zostanie wykonana odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 3 na południowej obwodnicy Nowej Soli.