INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyBezpieczeństwo ruchu

Happening w ramach akcji "Drogi Zaufania"

21-10-2008


HAPPENINGI DLA KIEROWCÓW NA DRODZE NR 9
„Zegary śmierci” informujące o liczbie i przyczynach najtragiczniejszych wypadków śmiertelnych zostaną ustawione przy drodze krajowej nr 9 Radom – Ostrowiec – Rzeszów w powiatach sandomierskim, opatowskim i ostrowieckim. W sobotę, niedzielę i poniedziałek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizuje również przy tej trasie happeningi adresowane do kierowców. A wszystko w ramach akcji „Drogi Zaufania – Bezpiecznych Osiem” mającej na celu zredukowanie liczby śmiertelnych zdarzeń i poprawę bezpieczeństwa na drogach.
W ramach akcji społecznej „Drogi Zaufania – Bezpiecznych Osiem”. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizuje happeningi na drodze nr 9: dnia 28 czerwca (sobota) na odcinku Łoniów – Nagnajów, dnia 29 czerwca (niedziela) na odcinku Opatów - Lipnik i dnia 30 czerwca (poniedziałek) na odcinku Boksycka – Ostrowiec Świętokrzyski. Statyczny happening będzie się odbywał po dwóch stronach drogi w godzinach od 9 do 16. Będą tam miedzy innymi ustawione tak zwane „Zegary śmierci” z informacjami o ofiarach wypadków. Całe przedsięwzięcie będzie zorganizowane pod kątem informacyjnym. Happeningi odbędą się przy prostych szerokich odcinkach dróg, tak aby nie stwarzały zagrożenia dla kierowców. Miejsca te zostaną dodatkowo zabezpieczone przez policję. Ustawione zostaną również znaki z ograniczeniem prędkości do 40 km/h.
Mniej wypadków śmiertelnych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi radykalne działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Służy temu między innymi realizowany od ubiegłego roku w całym kraju program „Drogi Zaufania – Bezpiecznych Osiem”. Ma on doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych w miejscach, w których dochodziło do nich najczęściej. Programem objętych zostało w pierwszej kolejności osiem najważniejszych polskich dróg krajowych oznaczonych numerem jednocyfrowym, stąd nazwa „Bezpiecznych Osiem”. W województwie świętokrzyskim działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu prowadzone będą w tym i w przyszłym roku na drogach nr 7 Warszawa – Kielce - Kraków i nr 9 Radom – Ostrowiec – Rzeszów. Na drogach tych w świętokrzyskiem zostaną ustawione między innymi nowe konstrukcje (15 sztuk) pod policyjne fotoradary, oświetlone zostaną przejścia dla pieszych i wysepki, przebudowane zostaną skrzyżowania, powstaną też nowe chodniki. Miejsca, w których prowadzone będą działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa, wytypowano na postawie kilkuletnich badań prowadzonych w ramach programu „Gambit” przez naukowców z Politechniki Warszawskiej i Gdańskiej.
Nie tylko fotoradary
W tym roku nowe urządzenia radarowe będzie można umieścić w 9 punktach na trasie nr 7. Konstrukcje pod fotoradary zamontowane zostaną w Skarżysku, Suchedniowie, Ostojowie, Gozdzie, Chęcinach, Miąsowej, Podchojnach i na obwodnicy Kielc. Na drodze nr 9 drogowcy ustawią takie konstrukcje w 6 punktach czyli w Nietulisku, Miłkowie, Jacentowie, Opatowie Okalinie i Łążku.
Ponadto w ramach programu „Bezpiecznych Osiem” wykonane zostanie oświetlenie 28 przejść dla pieszych, zamontowane zostaną aktywne znaki na 14 wysepkach i na 80 łukach. Na węźle Chęciny w ciągu drogi nr 7 zamontowane zostaną bariery ochronne oddzielające pasy ruchu. Powstanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi nr 9 z droga wojewódzką w Ostrowcu. Na rok przyszły zaplanowano przebudowę skrzyżowań drogi nr 9 z trasami gminnymi w Krynkach i Młynkach, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg nr 9 i 74 w Opatowie oraz budowę chodników o łącznej długości 26 kilometrów. W tym roku powstaną chodniki w Suchedniowie, Skarżysku i Młynku.
Na realizację programu poprawy bezpieczeństwa ruchu kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad otrzymał w tym roku 5,6 miliona złotych.
Happeningi przy drogach
W ramach programu w tym roku w całym kraju zostanie zorganizowanych ponad czterdzieści happeningów połączonych z akcją informacyjną dla kierowców. Na terenie regionu świętokrzyskiego odbędą się one na trasie krajowej nr 9. Ponadto w kieleckim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dostępne są ulotki z informacją o programie „Drogi Zaufania – Bezpiecznych Osiem”, jak również o tym, gdzie zostaną zlokalizowane nowe fotoradary.
Trochę statystyki
W roku ubiegłym w całym kraju doszło do blisko 50 tysięcy wypadków drogowych, w których zginęło ponad 5,5 tysiąca osób. Na terenie regionu świętokrzyskiego doszło do 1926 wypadków. Rannych zostało 2407 osób, a 256 straciło życie. Programem ”Drogi Zaufania – Bezpiecznych Osiem” objęta była jako pierwsza w roku ubiegłym droga krajowa nr 8, na której odnotowano w lach poprzednich najwięcej wypadków śmiertelnych. Po działaniach prowadzonych w ramach programu (rozstawiono między innymi blisko 100 fotoradarów) liczba ofiar na tej zmalała o 28 procent. W tym roku na ośmiu najważniejszych drogach krajowych w Polsce stanie kolejnych 450 fotoradarów. Na świętokrzyskich odcinkach dróg nr 7 i 9 pojawi się 15 konstrukcji pod takie urządzenia. Siódemka to druga z najniebezpieczniejszych dróg w kraju. W regionie świętokrzyskim doszło na niej w roku ubiegłym do 78 wypadków, w których zginęły 32 osoby, a 119 zostało rannych. Na świętokrzyskim odcinku drogi nr 9 wydarzyły się w 2007 roku 43 wypadki, rannych zostało 40 ludzi, a 18 zginęło.
26.06.2008