viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInwestycje Zakończone

Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy - Budowa obwodnicy Dargobądza

27-07-2005
Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy. Budowa obwodnicy Dargobądza od km 19+759 do km 22+543
Nazwa: "Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy. Budowa obwodnicy Dargobądza od km 19+759 do km 22+543.

Kontrakt Nr: 43.2

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie. Miejscowość: Dargobądz

Opis:

 • stan istniejący
   Zrealizowane zadanie wchodzi w zakres inwestycji pn. Przejście przez Woliński Park Narodowy obejmującej:
   - Kontrakt Nr 43.1: "Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy od km 14+970 do km 19+759",
   - Kontrakt Nr 43.2: "Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy. Budowa obwodnicy Dargobądza od km 19+759 do km 22+543",
   - Kontrakt Nr 45: "Rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej Nr 3 Świnoujście - Zalesie od km 10+200 do km 15+000 i Dargobądz - Wolin od km 22+543 do km 26+427".

   Projektem Przejścia przez Woliński Park Narodowy objęta była przebudowa 5 km drogi krajowej nr 3 oraz obejście m. Dargobądz w celu przeniesienia ruchu poza tereny zabudowane. Długość całej inwestycji obejmującej dwa odrębne Kontrakty (43.1 i 43.2) wynosi 7,75 km w tym nowy: 2,8 km jednojezdniowy odcinek obwodnicy. Prowadzona była także rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej nr 3 (Kontrakt nr 45) na odcinku początkowym i końcowym powyższego Przejścia przez Woliński Park Narodowy oraz pomiędzy obejściem Dargobądza i obejściem Wolina.

 • cel i uzasadnienie projektu
   Droga krajowa Nr 3 jest drogą międzynarodową prowadzącą do portu w Świnoujściu i stanowi jego połączenie z portem w Szczecinie oraz siecią dróg krajowych. Przejazd przez obszar zabudowany m. Dargobądz i małe promienie łuków poziomych, szczególnie na końcu miejscowości spowodowały konieczność ograniczenia prędkości pojazdów do 40 km/h. Oprócz zagrożenia dla mieszkańców i utrudnienia dla ruchu pojazdów takie ograniczenie prędkości powodowało zwiększenie skażeń i hałasu niekorzystnego dla mieszkańców miejscowości.
   Inwestycja polegała na przeniesieniu ruchu poza tereny zabudowane w celu poprawienia płynności i bezpieczeństwa ruchu na trasie drogi krajowej Nr 3. Jednocześnie zmiana przebiegu drogi wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i warunki życia mieszkańców wsi.

   Bezpośrednimi celami zadania było:
   - przeniesienie ruchu poza tereny zabudowane,
   - poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu na trasie drogi krajowej Nr 3,
   - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu,
   - wyeliminowanie zagrożeń ekologicznych.

 • ogólny opis zadania

   Zadanie obejmowało budowę jednojezdniowej obwodnicy miejscowości Dargobądz wraz z poboczami utwardzonymi, budowę dróg zbiorczych długości 1,5 km, systemu odwodnienia z podczyszczaniem wód opadowych oraz ekranów akustycznych. Na początku i końcu obwodnicy wykonano w jednym poziomie dwa skrzyżowania łączące ją z istniejącą drogą.
   Wybudowane zostały także dwa wiadukty oraz dwa przepusty ekologiczne w kilometrach: 19+965 i 19+978 spełniające rolę przejść dla małych zwierząt. Nad drogą Nr 3 w km 21+507,64 w ciągu drogi zbiorczej wykonano trójprzęsłowy wiadukt dla obsługi ruchu porzecznego lokalnego, zaś w ciągu obwodnicy powstał jednoprzęsłowy obiekt w km 21+868,17 w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową Dargobądz-Mokrzyca Wielka.
   Dokonano również nasadzeń zieleni przydrożnej i ochronnej, montażu ogrodzenia w sąsiedztwie lasu oraz przebudowy kolidujących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu.


 • główne parametry techniczne
   droga główna
   - klasa drogi: "Gp"
   - prędkość projektowa: 80 km/h
   - kategoria ruchu: KR 4
   - obciążenie nawierzchni: 100 KN/oś
   - szerokość jezdni: 7,0 m jezdnia + 2x2,0 m pobocza utwardzone + 2x0,75 m pobocza gruntowe

   obiekty
   wiadukt nad drogą Nr 3 w km 21+507,64 w ciągu drogi zbiorczej
   - klasa obciążenia: "C"
   - szerokość: 6,80 m
   - długość: 56,9 m
   - konstrukcja: trójprzęsłowa z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN"
   - posadowienie: bezpośrednie

   wiadukt w ciągu budowanej obwodnicy km 21+868,17
   - klasa obciążenia: "A"
   - szerokość: 13,2 m
   - długość: 16,5 m
   - konstrukcja: jednoprzęsłowa z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN"
   - posadowienie: bezpośrednie

   przepusty ekologiczne w km: 19+965 i 19+978
   - światło: 3,0 m x 1,5 m
   - długość: 18 m
   - konstrukcja: skrzynkowa z prefabrykatów żelbetowych ramowych typu "U"

 • wpływ na stan środowiska naturalnego

   Ochrona przed hałasem
   W celu spełnienia wymogów i standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ustawiono ekrany akustyczne panelowe na poboczach i płytowe przeźroczyste na wiadukcie.
   Odpady
   Wytworzone podczas prowadzenia prac modernizacyjnych odpady zostały zakwalifikowane jako inne niż niebezpieczne. Nie powodują one zagrożenia dla gleb i dla wód gruntowych.
   Szata roślinna
   W ramach rekompensaty za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami nasadzonych zostało 294 szt. drzew i 2 943 szt. krzewów.
   Ścieki opadowe
   Wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych uwzględniono przyjmując następujące rozwiązania projektowe:

   • wykonanie prefabrykowanych ścieków betonowych drogowych i skarpowych odprowadzających wodę do rowów,
   • udrożnienie istniejących i odbudowa rowów przydrożnych z umocnieniem dna
   • budowa kanalizacji deszczowej
   • budowę systemu odwodnienia z podczyszczeniem wody opadowej spływającej z jezdni

   Woda ze ścieków trójkątnych odprowadzana jest do rowów przydrożnych za pomocą ścieków skarpowych. Dno wszystkich rowów umocniono za pomocą betonowych ścieków korytkowych w celu odprowadzenia wód opadowych spływających z jezdni do urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory).

  Zakres robót:
   Łączna długość nowego odcinka drogi wynosi 2,8 km. Zakres robót obejmował:
    Roboty drogowe
    - budowę jednojezdniowej obwodnicy wraz z utwardzonymi poboczami
    - budowę dwóch skrzyżowań w jednym poziomie na początku i końcu obwodnicy
    roboty ziemne:
    - wykonanie wykopów 45 667 m3
    - wykonanie nasypów 105 395 m3
    podbudowy:
    - z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31 462 m2
    - z mieszanek mineralno-bitumicznych 30 923 m2
    - ułożenie geotkaniny Bonar 25/25 43 923 m2
    nawierzchnie:
    - warstwa wiążąca 30 934 m2
    - warstwa ścieralna 31 162 m2
    - wykonanie systemu odwodnienia z podczyszczaniem wód opadowych
    przepusty pod korona drogi 55 m
    kanalizacja deszczowa 376 m
    separatory 5 szt.
    osadniki 5 szt.
    - budowę dróg zbiorczych i zjazdów
    - montaż ekranów akustycznych
    panelowych na poboczach na fundamentach palowych:
    - warstwa dolna z paneli żelbetowych 696 m2
    - warstwa górna z paneli blaszanych 4 094 m2
    płytowych przeźroczystych na wiadukcie:
    - z płyt Paraglas 192 m2
    - wykonanie ogrodzenia w sąsiedztwie lasu 779 m
    - oznakowanie poziome 1 770 m2
    - oznakowanie pionowe 185 szt.
    - bariery ochronne stalowe 1 684 m
    - budowa oświetlenia 290 m
    - zieleń drogową 3 237 szt.

    Roboty mostowe
    - budowę wiaduktu nad drogą Nr 3 w km 21+507,64 w ciągu drogi zbiorczej
    - budowę wiaduktu w ciągu obwodnicy w km 21+868,17
    - budowę dwóch przepustów ekologicznych

    Roboty branżowe
    - przebudowę kablowych linii energetycznych NN
    - przebudowę kablowych linii telekomunikacyjnych
    - przebudowę podziemnych linii wodociągowych

  Dokumentacja techniczna opracowana została przez:
   TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
   Pracownia Projektowa w Szczecinie
   ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-522 Szczecin

  Okres realizacji zadania:
   Termin rozpoczęcia robót: 03.05.2002 r.
   Termin zakończenia robót: 30.06.2003 r.
   Obiekt oddano do użytku: 14.07.2003 r.

  Zadanie realizowała firma:
   BUDIMEX DROMEX S.A.
   ul. Stawki 40, 01 - 040 Warszawa

  Nadzór inwestorski pełniła firma:
   Lafrentz Polska Sp. z o.o.
   ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

  Finansowanie:
   Inwestycja była finansowana z budżetu państwa przy współudziale Pożyczki Banku Światowego (tzw. Projekt Dostępu do Portów i Zarządzania Portami 4080-0-1POL - "Pożyczka Portowa") zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju datowanej na 9 września 1996 roku.
   Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.