viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInwestycje Zakończone

Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi S10

16-09-2010
Nazwa: Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego w ciągu drogi S-10

Lokalizacja:
- województwo: zachodniopomorskie
- powiat: stargardzki
- gmina: Kobylanka, Stargard Szczeciński
- długość inwestycji: 13,43 km (od km 40+489,155 do km 53+920,18)
- nr drogi: krajowa nr S-10


Opis:

 • stan istniejący

  • Obecnie przejazd przez miasto Stargard jest bardzo uciążliwy. Odbywa się przez teren zabudowany, z wieloma utrudnieniami w ruchu z uwagi na liczne przejścia dla pieszych i sygnalizacje świetlne. Nawierzchnia drogi jest zniszczona i nie przystosowana do przenoszenia nacisków 115 kN/oś. Średni dobowy ruch pojazdów wynosi około 15 000.


 • cel inwestycji

  • Znaczny ruch tranzytowy przez centrum miasta Stargard i bardzo duży ruch lokalny stwarzają duże zagrożenie i dla mieszkańców i dla użytkowników drogi. Inwestycja stanowi kontynuację przebudowy drogi realizowanej od strony Szczecina. Obwodnica obejmuje budowę odcinka dwujezdniowej drogi krajowej nr 10 na długości 13,43 km wraz z budową 3 węzłów drogowych „Lipnik”, „Osiedle Pyrzyckie”, „Święte” wraz z urządzeniami technicznymi. Przewidziana jest przebudowa lokalnego układu komunikacyjnego, w tym: budowa dojazdów do wiaduktów na drogach: powiatowej, gminnych, wewnętrznej; przebudowa ścieżki rowerowej; budowa odcinków dróg gminnych i wewnętrznych zapewniających odtworzenie i ciągłość przeciętych przez obwodnicę połączeń komunikacyjnych i dojazd do pól. Budowa oświetlenia, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej gazowej i wodociągowej oraz przebudowa kanalizacji i przebudowa urządzeń melioracyjnych. Budowa urządzeń ograniczających uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska.


 • ogólny opis zadania

  • Przedmiotem inwestycji jest budowa południowej dwujezdniowej obwodnicy m. Stargard Szczeciński w ciągu drogi krajowej nr 10 o długości odcinka 13,43 km na parametrach drogi ekspresowej. Kompleksowy zakres inwestycji przewiduje oprócz budowy obwodnicy przebudowę sieci lokalnego układu drogowego oraz istniejącej infrastruktury kolidującej z projektowaną drogą oraz wykonanie urządzeń ograniczających negatywny wpływ ruchu drogowego na środowisko


 • główne docelowe parametry techniczne


  • - klasa drogi: "S"
   - prędkość projektowa: 100 km/h
   - przewidywany ruch: KR 6
   - obciążenie nawierzchni: 115 KN
   - przekrój:
   • liczba jezdni: 2 + pas rozdziału
   • ilość pasów ruchu na jezdni: 2 + pas awaryjnego postoju
   • szerokość:
   2 x ( 2 x 3,5 m pas ruchu + 1 x 2,5 m pas aw. postoju) + 4,0 m pas rozdziału


  opis wykonywanych robót:

  charakterystyka drogi:
  1. Kilometracja 40+489,55 - 53+920
  2. Długość 13,43 km
  3. Nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z kruszywa
  stabilizowanego mechanicznie posadowiona na nasypach.

  urządzenia odwadniające:
  1. Szczelny system odprowadzenia wód opadowych
  wraz z urządzenia podczyszczającymi.
  2. Przydrożne rowy trawiaste.

  obiekty ochrony środowiska:
  1.Estakada nad doliną Iny umożliwiająca migrację zwierząt.
  2.Przepusty ekologiczne dla zwierząt.
  3.Ogrodzenie.
  4. Zieleń izolacyjna i dogęszczająca.
  5. Ekrany akustyczne

  obiekty inżynierskie:
  estakady/ 1 szt.
  wiadukty/ 8 szt.
  kładki/ 2 szt.
  przepusty/ 61 szt.

  węzły:
  1. Węzeł „Lipnik” – typ WB
  2. Węzeł „Osiedle Pyrzyckie” – typ WB
  3. Węzeł „Święte” – typ WB

  oznakowanie poziome i pionowe:
  Oznakowanie pionowe folia II generacji, konstrukcje kratowe wsporcze
  Oznakowanie poziome grubowarstwowe  planowany termin zakończenia zasadniczych prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obwodnicy:
  30 listopada 2009

  wykonawca projektu budowlanego:
  Transprojekt Warszawa
  03-612 Warszawa, ul. Koniczynowa 11

  nadzór inwestorski:
  konsorcjum firm:
  Trakt. Przedsiębiorstwo budowy tras komunikacyjnych
  70-656 Szczecin, Energetyków 9
  DHV Polska. Sp. z o.o.
  02-672 Warszawa, Domaniewska 41

  wykonawca robót:
  Konsorcjum firm:
  JOHANN BUNTE BAUUNTERNEHMUNG GmbH & Co. KG., Hauptkanal links 88, 26871 Papenburg, Niemcy
  BERGER BAU GmbH, Aussere Spitalhofstrasse 19, 94036 Passau, Niemcy

  ORIENT STARGARDdzth.jpg 

  Zdjęcia z placu budowy (październik 2008)
  stargard1.jpg  stargard2.jpg  stargard3.jpg 
  stargard4.jpg  stargard5.jpg  stargard6.jpg 
  stargard7.jpg  stargard8.jpg  stargard9.jpg 
  stargard10.jpg  stargard11.jpg  stargard12.jpg 

  Zdjęcia wykonane w dniu 11 stycznia 2009
  E-1 2th.jpg  KP-Rth.jpg  KP-R 2th.jpg 
  WD-1th.jpg  WD-1 2th.jpg  WD-2th.jpg 
  WD-2 3th.jpg  WE-1 3th.jpg  WD-4 2th.jpg 
  WE-1th.jpg  WE-1 2th.jpg  WD-2 2th.jpg 

  Zdjęcia z marca/kwietnia 2009
  01 węzeł Lipnikth.jpg  012 KP-KONIEth.jpg  _DSC0112th.jpg 
  _DSC0111th.jpg  _DSC011655th.jpg  _DSCtt0108eth.jpg 
  _DSC0129th.jpg  051 odcth.jpg  072 E-1th.jpg 
  076 E-1th.jpg  088 odcth.jpg  093 WD-4th.jpg 

  Zdjęcia z lipca 2009
  DSC02076th.jpg  DSC02086th.jpg  DSC02088th.jpg 
  DSC02092th.jpg  DSC02097th.jpg  DSC02105th.jpg 
  DSC02115th.jpg  DSC02117th.jpg  DSC02122th.jpg 
  DSC_0374th.jpg  DSC_0341th.jpg  DSC_0330th.jpg 

  Zdjęcia z grudnia 2009
  DSC_0446th.jpg  DSC_0451th.jpg  DSC_0456th.jpg 
  DSC_0459th.jpg  DSC_0600th.jpg  DSC_0601th.jpg