viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2008

Spotkanie z mieszkańcami w Karszewie - notatka służbowa

16-07-2009

Notatka służbowa ze spotkania w  dniu 2 października 2008 r. w miejscowości Karszewo.

 

W wyniku dyskusji w sprawie poprawienia dostępności komunikacyjnej gmin przyległych do drogi ekspresowej S-22 przyjęto następujące ustalenia:

 

 1. Do 31 października 2008 r. GDDKiA O/Olsztyn udzieli odpowiedzi na temat sposobu rozwiązania kwestii budowy węzła w okolicach miejscowości Nowe Monasterzysko.

 

 1. GDDKiA O/Olsztyn złożył wniosek o przydzielenie środków finansowych na budowę m.in. drogi dojazdowej na odcinku Rucianka – węzeł Błudowo oraz most na rzece Bałdzie. O uzyskanej odpowiedzi w tej sprawie Oddział w Olsztynie poinformuje pana Burmistrza Młynar Marka Misztala, który przekaże tę informację do wszystkich zainteresowanych. W tym roku GDDKiA O/Olsztyn zleci wykonie projektu tej drogi. Ustalono również, że bitumiczna nawierzchnia nowej drogi dojazdowej będzie szerokości 5m.

 

 1. Po roku od oddania drogi do ruchu zostaną wykonane pomiary natężenia hałasu dla całego odcinka drogi S-22 (Elbląg-Grzechotki). Jeśli dopuszczalne  normy natężenia hałasu zostaną przekroczone, GDDKiA O/Olsztyn wybuduje w miejscach przekroczeń ekrany akustyczne.

 

 1. GDDKiA O/Olsztyn wystąpił o środki finansowe na poprawę parametrów drogi dojazdowej DD17 i DD18 – poszerzenie mijanek. Jeszcze w tym roku poszerzone zostaną dwie mijanki – w miejscach szczególnie niebezpiecznych. Ich lokalizacja zostanie ustalona wspólnie  z przedstawicielem firmy HOLLAS Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30, 14-400 Pasłęk. Przedstawicielowi tej firmy udzielona zostanie również szczegółowa informacja nt. nośności dróg dojazdowych – w terminie do 31 października 2008 r.

 

 1. W ramach projektu budowy drogi dojazdowej Rucianka - węzeł Błudowo zostanie również ujęte poszerzenie drogi dojazdowej DD11 Błudowo - Karszewo.

 

 1. Droga dojazdowa Kwietnik – Karszewo  będzie zimą utrzymywana w takim samym standardzie jak S-22.

 

 1. W tym roku GDDKiA O/Olsztyn zleci wykonanie projektu zatoki autobusowej wraz z chodnikami (dojście do zatoki). Ustalono termin wybudowania zatoki
  na 31 sierpnia 2009 r.

 

 1. GDDKiA O/Olsztyn w trybie awaryjnym otworzy bramy w ogrodzeniu wzdłuż S-22  podczas szczególnie trudnych warunków zimowych. Ponadto Oddział w Olsztynie szczegółowo przeanalizuje możliwość tymczasowego obniżenia kategorii drogi S-22 na jeden sezon zimowy, do czasu poprawienia parametrów dróg dojazdowych.

 

 1. W sprawie odnowy nawierzchni dróg lokalnych  Dyrektor Oddziału w Olsztynie Mirosław Nicewicz spotka się w dniu 13 października 2008 r. o godz. 8.00 z panem Burmistrzem Młynar Markiem Misztalem. Spotkanie będzie dotyczyło wytypowania odcinków dróg, które można będzie modernizować w ramach rządowego programu budowy dróg lokalnych.

 

 1. Do 30 czerwca 2009 r. zwiększona zostanie skrajnia pionowa wiaduktu WA 24.

 

 1. Na drodze dojazdowej DD10 Kwietnik – Nowe Monasterzysko wykonana zostanie w przyszłym roku nawierzchnia bitumiczna. GDDKiA O/Olsztyn ogłosi przetarg w tym roku. Jeśli uda się szybko rozstrzygnąć przetarg i warunki pogodowe będą dobre, nowa nawierzchnia zostanie wykonana jeszcze w tym roku.

 

 1. Poprawienie oznakowania na drogach dojazdowych zostanie wykonane do 31 października 2008 r.

 

 1. Zgłoszono również sprawy dotyczące schodów przy wiadukcie oraz stanu nawierzchni drogi dojazdowej w obrębie wiaduktu WA 24. Sprawy te wymagają wizji lokalnej, w której uczestniczyć będzie kierownik rejonu GDDKiA w Elblągu w porozumieniu z p. sołtys Cicirko.

 

 1. Przyjęto również ustalenie, że o sposobie i terminie rozwiązania w/w problemów komunikacyjnych GDDKiA O/Olsztyn poinformuje pisemnie do 31 października 2008 r. pana Burmistrza Młynar, który przekaże tę odpowiedź wszystkim zainteresowanym.

 

 

Notatkę sporządzili:

 

Karol Głębocki

Michał Wiśnicki

 

Karszewo, 2 października 2008 r.