INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyBudowa Płd. Obwodnicy Białegostoku

Kolejne spotkanie w sprawie obwodnicy, kolejne wnioski 07.03.2008

19-03-2008
Wielogodzinna, momentami bardzo ostra wymiana argumentów i poglądów oraz kilka konkretów na koniec - tak można podsumować spotkanie projektantów południowej obwodnicy Białegostoku, urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i komitetów protestacyjnych, w siedzibie białostockiego oddziału GDDKiA.

Dyskusja, do której doszło 7 marca, była momentami burzliwa, ale wymiana argumentów, uwag i zastrzeżeń - już konkretna.


Józef Staniaszek, zastępca dyrektora oddziału GDDKiA podkreślił, że przedstawienie dwóch wariantów przebiegu obwodnicy ("czerwonego" bliżej Białegostoku i "niebieskiego", bardziej oddalonego na południe od miasta), wynika z przepisów, które wymagają od inwestora tzw. wariantowania trasy. Z kolei główny projektant - Janusz Rożkowski z Transprojektu Gadańsk wyjaśnił, że przygotowując przebieg każdego z wariantów, musiał przeprowadzić wielokryterialną analizę projektu, czyli wziąć pod uwagę zarówno parametry techniczne, względy ekonomiczne, jak i - odgrywające ostatnio coraz większe znaczenie - kryteria środowiskowe.
Podkreślił przy tym, że uwzględnianie wszystkich tych czynników i złożonych wcześniej uwag mieszkańców, siłą rzeczy wymagało zastosowania pewnych kompromisów przy planowaniu przebiegu trasy.


Wyjaśnienia zarówno dyrektora GDDKiA, jak i projektanta, nie zadowoliły przedstawicieli komitetów protestacyjnych.
Przypominali oni, że mieszkańcy zgodzili się wcześniej na wariant "czerwony", że został on uwzględniony w planach zagospodarowania gmin i nikt przeciwko niemu nie protestuje. Tymczasem nowy, "niebieski", który zyskał w pracach GDDKiA wyższą punktację za ochronę środowiska, przecina gospodarstwa rolne, biegnie obok budynków, jest dla ludzi sporym zaskoczeniem i budzi ogromny opór społeczny (minimum 1000 podpisów przeciw).


Niezadowolenie wywoływały rzeczowe informacje przyrodników, podkreślających, że z ich badań wynika, że wariant południowy (niebieski)  jest bardziej korzystny dla przyrody, niż wariant "czerwony".
Mieszkańcy wytykali z kolei błędy przyrodnikom i twierdzili, że Czaplinianka to jednak nie Rospuda. Byli zdziwieni, że to, co dla nich jest nieużytkiem - jak np. olszyny, dla przyrody może być bardzo cenne. Nie przekonały ich deklaracje m.in. dr Włodzimierza Kwiatkowskiego, że wiele powszechnych u nas elementów środowiska, jest już w skali Unii Europejskiej rzadko spotykanych...  


Mieszkańcy zarzucili też projektantowi to, że korekty wariantu czerwonego wprowadzone już po przedstawieniu wariantu ludziom, pogorszyły jego ocenę (np. niepotrzebne zbliżenie go do rzeczki Czaplinianki, czy wyprowadznie wariantu w sąsiedztwo Pałacu w Lewickich) i  w ten sposób przekreśliły jego szanse.
Komitety protestujące  zostały poparte również przez władze gmin - Juchnowca Kościelnego i Turośni Kościelnej.


Po wymianie argumentów odnośnie liczby domów do wyburzenia przy obu wariantach, tego czy są zamieszkałe czy nie, strat w gospodarstwach rolnych wynikających z zastosowania wariantu południowego, czy nawet samej długości obu konkurencyjnych tras - spotkanie przybrało  konstruktywny charakter.


Mieszkańcy zgłosili swoje zastrzeżenia - poprosili o wyjaśnienia błędów  i tych rachunkowych i tych, ich zdaniem, merytorycznych w analizie oddziaływania na środowisko obu wariantów.  Zwrócili się też do projektanta o to, aby poprawił wariant czerwony, żeby mozna było jeszcze raz go ocenić po poprawkach.


Strony uzgodniły także, że komitety protestacyjne wyłonią reprezentację społeczną, która będzie partnerem do rozmów dla urzędników i projektantów, a także przedstawią swoje uwagi, propozycje do wariantowego przebiegu drogi i zastrzeżenia do raportu na piśmie. 


Dyrektor Staniaszek podkreślił, że sprawa przebiegu obwodnicy nie jest jeszcze przesądzona. Wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a poza tym wszystkie zostaną dołączone do dokumentacji, która trafi do Warszawy. I to właśnie tam, Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy dyrektorze GDDKiA, podejmie ostateczną decyzję co do wyboru wariantu,  w oparciu o całą zgromadzoną dokumentację.       


Szczególowy protokoł ze spotkania  zostanie zamieszczony na stronie internetowej w najbliższych dniach.KB1.jpg


KB2.jpg


KB3.jpg