viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2010

Kolejne odcinki autostrady A4 już w budowie

20-01-2010
W krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na budowę kolejnego odcinka autostrady A4 w kierunku wschodnim. Wykonawcą 13-kilometrowej autostrady od węzła Wierzchosławice do węzła Krzyż wraz z bezkolizyjnym węzłem w Krzyżu pod Tarnowem będzie hiszpańska firma Dragados SA. Wartość kontraktu to 542,8 mln zł. Budowa będzie trwała 2 lata.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę odcinka autostrady o długości ok. 13,0 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę bezkolizyjnego węzła autostradowego "Krzyż",
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: jednej krajowej, 3 powiatowych i jednej gminnej krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas GP, Z i L,
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, rzekami i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich:  wiadukty drogowe - 6 szt. (2 szt. o konstrukcji betonowej sprężonej, 4 szt. o konstrukcji zespolonej stalowo-betonowej),  wiadukty autostradowe - 5 szt. (2 szt. o konstrukcji ramowej żelbetowej, jeden  o konstrukcji płytowej żelbetowej, jeden o konstrukcji z belek typu "T", jeden o konstrukcji betonowej sprężonej), most autostradowy o konstrukcji betonowej, sprężonej kablami o przekroju skrzynkowym ,
- budowę 12 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod autostradą z półkami dla zwierząt,
- budowę 3 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 2 szt. przepustów żelbetowych ramowych na węźle "Krzyż",
- budowę 33 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 12 szt. przepustów żelbetowych ramowych pod drogami dojazdowymi,
- budowę 8 szt. przepustów żelbetowych rurowych i 4 szt. przepustu żelbetowego ramowego pod drogami poprzecznymi,
- budowę 3 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami OUA "Krzyż",
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej,
- przebudowę sieci gazowej wysokoprężnej i średnioprężnej,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania SPO "Krzyż",
- budowę oświetlenia węzła "Krzyż",
- budowę rurociągu i kanalizacji kablowej dla łączności autostradowej,
- przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących z projektowaną drogą:
a) linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz WN,
b) linie oświetlenia drogowego,
c) stacje transformatorowe,
d) linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne.

W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP II Rudka oraz MOP III Komorów oraz OUA Krzyż. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-ów,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia i zasilania obiektów, budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Rudka i Komorów.
W ramach zadania zaprojektowano Obwód Utrzymania Autostrady (OUA) "Krzyż", który obejmuje:
- drogi manewrowe i rozprowadzające,
- miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ciężarowych oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia, kanalizacji sanitarnej i linii zasilającej OUA "Krzyż".

 

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia również w krakowskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została podpisana umowa na budowę innego odcinka tej samej autostrady (A4) w kierunku wschodnim.  Wykonawcą 23-kilometrowej autostrady od węzła Szarów do węzła Brzesko będzie polsko-słowacko-czeskie konsorcjum firm Polimex-Mostostal SA, Doprastav AS i Metrostav as. Wartość kontraktu to 778,9 mln zł. Budowa będzie trwała 2 lata.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę autostrady o dł. 23,1 km o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pas awaryjny i parametrach technicznych drogi klasy A,
- budowę dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych "Bochnia" oraz "Brzesko",
- przebudowę (lub przełożenie) istniejących dróg poprzecznych: jednej wojewódzkiej,
8 powiatowych, 8 gminnych, jednej gospodarczej krzyżujących się z projektowaną autostradą A4 z zachowaniem parametrów technicznych dróg klas G, Z i L,
- budowę odcinka drogi wojewódzkiej klasy G po nowym śladzie (dł. 1,47 km),
- budowę dróg dojazdowych,
- budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzekami
i szlakami migracji zwierząt przecinającymi autostradę w postaci następujących obiektów inżynierskich:
wiadukty drogowe - 13 szt. (6 szt. o konstrukcji betonowej sprężonej i 7 szt. o konstrukcji żelbetowej sprężonej), wiadukty autostradowe - 4 szt. (2 szt. o konstrukcji płytowej żelbetowej, jeden sprężony o przekroju skrzynkowym [h=2,5m] i jeden o konstrukcji żelbetowej monolitycznej), mosty autostradowe - 3 szt. (jeden o konstrukcji z blach falistych, jeden o konstrukcji płytowej żelbetowej i jeden o konstrukcji betonowej sprężonej, mosty drogowe - 2 szt.(jeden o konstrukcji z belek prefabrykowanych "T" i jeden o konstrukcji ramowej zamkniętej żelbetowej), wiadukty drogowe zintegrowane z przejściem dla zwierząt - 2 szt. o konstrukcji żelbetowej sprężonej, przejścia dla zwierząt - 2 szt. (jedno o konstrukcji ramowej żelbetowej i jedno o konstrukcji powłokowo-gruntowej), kładka dla pieszych o konstrukcji żelbetowej sprężonej, wiadukt kolejowy o konstrukcji z dźwigarów obetonowanych,
- budowę 22 szt. przepustów żelbetowych ramowych (w tym 18 szt. z półkami
dla zwierząt) pod autostradą,
- budowę 8 szt. przepustów żelbetowych ramowych z półkami dla zwierząt, 14 szt. przepustów z rur z blachy falistej oraz 45 szt. przepustów z rur PEHD pod drogami poprzecznymi i dojazdowymi,
- budowę 12 szt. przepustów żelbetowych rurowych (w tym jeden podwójny) pod drogami poprzecznymi, 3 szt. przepustów żelbetowych rurowych na węźle "Bochnia", 52 szt. przepustów żelbetowych rurowych pod drogami dojazdowymi oraz 56 szt. przepustów z rur PEHD pod zjazdami do pól,
- budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- przebudowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i sieci drenarskiej,
- przebudowę sieci gazowej wysoko-, średnio- i niskoprężnej,
- przebudowę rowów i cieków kolidujących z projektowaną autostradą oraz drogami poprzecznymi i dojazdowymi,
- budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- doprowadzenie wody i budowa oświetlenia SPO Bochnia i SPO Brzesko,
- budowę linii zasilającej, oczyszczalni ścieków sanitarnych z reaktorem biologicznym oraz 2 szt. zbiorników wody p/poż. na SPO Brzesko,
- budowę oświetlenia węzła Bochnia i węzła Brzesko, tunelu w Damienicach, wnętrza estakady w Stanisławicach,
- budowę linii kablowej SN zakończonej abonencką stacją transformatorową, słupową, oraz linii kablowej nN dla celów zasilania w energię elektryczną pompowni wód opadowych,
- budowę agregatu prądotwórczego dla rezerwowego zasilania w tunelu w Damienicach,
- budowę rurociągu dla łączności autostradowej,
- przebudowę lub przełożenia i zabezpieczenia następujących urządzeń kolidujących
z projektowaną drogą:
a) linie energetyczne napowietrzne i kablowe nN, SN oraz napowietrzne WN,
b) linie oświetlenia drogowego,
c) stacje transformatorowe,
d) linie teletechniczne napowietrzne, kablowe oraz kanalizacje telekomunikacyjne,
e) kolejowe linie SRK,
f) trakcje kolejowe,
g) linie energetyczne kolejowe,
h) linie teletechniczne kolejowe.

W ramach zadania zaprojektowano Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP III Kłaj oraz MOP II Stanisławice. W ramach niniejszego zamówienia przewidziano budowę:
- budynków WC,
- zadaszenia dla miejsc wypoczynku,
- dróg manewrowych i rozprowadzających na terenie MOP-u,
- miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów,
- miejsc postojowych dla samochodów przewożących ładunki niebezpieczne
oraz doprowadzenie wody, budowę oświetlenia, linii nN, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających oraz wewnętrznych instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i wewnętrznych instalacji elektrycznych dla obiektów na MOP-ach Stanisławice i Kłaj.

6.01.2010