viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAKonsultacje społeczne

Spotkanie w Kostrzynie dot. budowy drogi ekspresowej S5 Gniezno - Poznań (węzeł Kleszczewo).

13-01-2009
Droga ekspresowa S5 odc. Gniezno - Poznań zwana również wschodnią obwodnicą miasta Poznania jak każda budowana nowoprojektowana droga wzbudza wiele emocji pośród lokalnej społeczności...

 


 


Droga ekspresowa S5 odc. Gniezno - Poznań zwana również wschodnią obwodnicą miasta Poznania jak każda budowana nowoprojektowana droga wzbudza wiele emocji pośród lokalnej społeczności. W latach 2005-2006 Oddział w Poznaniu przeprowadzał już spotkania z lokalną społecznością podczas których pojawiały się zarówno głosy za budową drogi jak i przeciw niej. Poprzez właściwą i rzetelną informację udało się uzyskać akceptację większości lokalnej społeczności. Świadczyć może o tym fakt, że od uzyskanej w drugiej połowie 2007 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie było żadnych odwołań. Kiedy wydawałoby się, że tut. Oddział może wystąpić o ostatnią decyzję administracyjną (w połowie ubiegłego roku uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej) ukazała się lista propozycji utworzenia nowych obszarów Natura 2000. Jeden z tych obszarów przecinany jest przez projektowaną drogę, natomiast granicę drugiego oparto o granice projektowanej inwestycji. Z uwagi na obowiązujące zarówno w Polsce jak i Unii Europejskiej przepisy zaproponowano rozwiązania alternatywne, gdyż na odcinku kolizji z obszarami Natura nie przeprowadzono wariantowania lokalizacyjnego. Z uwagi na to w tut. Oddziale podjęto decyzję o poinformowaniu lokalnego społeczeństwa o możliwych zmianach organizując w dniu 7 stycznia we współpracy z władzami Gminy Kostrzyn oraz Biurem Projektowym Scott Wilson Sp. z o. o konsultacje społeczne dotyczące budowy drogi ekspresowej S5 Gniezno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”).


 Na spotkanie w Kostrzynie, mimo ostrego mrozu przybyła liczna grupa mieszkańców mających swoje grunty w okolicach wszystkich przedstawionych propozycji przebiegu. Omówiono zagadnienia związane z przebiegiem drogi, proponowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz potencjalnymi skutkami dla środowiska naturalnego. W trakcie dyskusji poruszano przede wszystkim kwestie zajęcia nieruchomości. Sprawy przyrodnicze, mimo że w tym wypadku mające decydujący wpływ na wybór ewentualnego wariantu zeszły na drugi plan. Podczas prezentacji biuro projektowe przedstawiło trzy warianty przebiegu trasy na planie orientacyjnym, uwzględniając lokalizację projektowanych węzłów, skrzyżowań i obiektów inżynierskich. Omówiono parametry techniczne projektowanej drogi, przekrój normalny oraz lokalizacje i geometrie projektowanych węzłów drogowych. Biuro przedstawiło także zakres inwestycji we wszystkich wariantach oraz analizę kosztów.


 Wśród zabierających głos przedstawicieli społeczeństwa znalazły się osoby optujące za realizacją inwestycji  w wariantach alternatywnych. Przykładowo jeden z właścicieli gruntów wskazał, że wariant II z jego osobistego punktu widzenia byłby korzystniejszy to jednak dla dobra ogółu jest za realizacją wariantu pierwotnego. Za swoją wypowiedź nagrodzony został gromkimi brawami. Podsumowując, większość obecnych była za realizacją wariantu podstawowego. Przemawiają za nim m.in. lepsza komunikacja pieszo-rowerowa pomiędzy Iwnem a Kostrzynem i to, że sama budowa drogi w wariancie podstawowym w większym stopniu wyprowadzi ruch ciężkich samochodów z obu miejscowości. Dodatkowo wschodnia obwodnica miasta Poznania będzie szansą dla rozwoju dla całej gminy i co najważniejsze realizacja w innym wariancie niż podstawowy opóźniłaby budowę inwestycji. Alternatywne warianty (po stronie wschodniej i zachodniej w stosunku do wariantu podstawowego) spotkały się z krytyką większości zebranych, w tym władz samorządowych - głównie  z uwagi na przecięcie miejscowości Strumiany, brak węzła „Chorzałki” w wariancie wschodnim oraz znaczne oddalenie od Kostrzyna i Iwna. Ponadto za wyborem najbardziej korzystnego wariantu przemawiała wstępna opinia zespołu przyrodniczego, który wskazał jako najkorzystniejszy wariant I i pomimo, że ten argument w samej dyskusji nie był brany pod uwagę, zgromadzona społeczność zdając sobie sprawę z trudności mogących wyniknąć w trakcie realizacji wariantu mniej korzystnego dla otaczającej przyrody wzięła go również pod uwagę. Na koniec aby poznać szerszą opinię lokalnej społeczności zaproponowano utworzenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kostrzyn strony informacyjnej o budowie drogi S5 wraz z możliwością głosowania na preferowany wariant.


 


Warianty (1-3) przebiegu drogi krajowej S5 (759.9 kB)


 


DSC00176.JPG


DSC00177.JPG


DSC00188.JPG


DSC00190.JPG