viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAKonsultacje społeczne

"Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 - 2012" Data: 25.08.2008

28-08-2008

W ramach konsultacji społecznych dla Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych 2008 – 2012 od dnia 6.08 do dnia 27.08 br jest przeprowadzany cykl 6 spotkań (w Warszawie, Olsztynie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu i we Wrocławiu) przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, Konsultanta, GDDKiA, administracji samorządowej ze społecznościami lokalnymi (w tym instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się problemami ochrony środowiska).


W związku z tym dnia 25.08.2008 w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele Oddziału Poznań, 3 sąsiadujących z Wielkopolską Oddziałów GDDKiA (tj.Szczecin, Bydgoszcz, Zielona Góra), przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich i Marszałkowskich województw zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego oraz przedstawiciele firm zajmujących się ochrona środowiska i osoby prywatne.


Spotkanie otworzył dyr. Marek Bereżecki, następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury omawiając pokrótce Program budowy dróg krajowych. Częścią główną, przedstawioną przez reprezentanta Konsorcjum firm przygotowujących „Program” była „Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012".


Zagadnienia omawiane w tej prezentacji to m.in.:


- Krajowy Program Budowy Dróg (przewidywane nakłady to 121 mld zł w tym 15% na Autostrady, 39% na drogi ekspresowe, 5% na obwodnice)


- Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko - ich rola i zadania


- Założenia i podstawy metodyczne Prognozy


- Zidentyfikowane oddziaływania


- Najważniejsze skutki


- Rekomendacje (ochrona ekosystemów)


Oraz  cele "Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012" czyli:


„stworzenie sieci drogowej o znacznie wyższych niż obecnie parametrach użytkowych, w tym stworzenie zasadniczego szkieletu dróg o dużej przepustowości, stanowiących sieć połączeń pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi kraju”.


Celami dodatkowymi Programu wg autorów są:


- redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego w rejonach wielkich miast


- znaczące skrócenie czasu przejazdu pomiędzy poszczególnymi miastami


- zapewnienie płynności ruchu tranzytowego


- wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego


- poprawa wymiany handlowej z Unią Europejską i pozostałymi krajami sąsiedzkimi


- poprawa jakości przewozów pasażerskich.


Następnie głos zabrał dyrektor Departamentu Środowiska GDDKiA omawiając „Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych” w podziale na:


- okres budowy, okres eksploatacji inwestycji


- elementy środowiska, na które oddziałuje inwestycja (np.: minimalizacja oddziaływań na faunę, środowisko akustyczne, wody podziemne i powierzchniowe, powietrze, krajobraz,)


- charakter i skalę podejmowanych działań (działania minimalizujące, działania kompensujące).


Kolejnym etapem spotkania były uwagi do Programu, pytania do prowadzących i dyskusja podjęta przez przedstawicieli urzędów oraz osoby prywatne. Na część pytań odpowiedzi zostały udzielone. Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury zapewnił, ze wszystkie odpowiedzi będą zamieszczone na stronie internetowej MI.


 


Agnieszka Jasińska


 


aga1.jpg aga2.jpg