viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAKonsultacje społeczne

S5 Poznań - Wrocław obwodnica Bojanowa i Rawicza

22-08-2008

18 stycznia 2008 roku w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz odbyły się konsultacje społeczne z właścicielami nieruchomości położonych na trasie planowanej drogi ekspresowej S-5 oraz obwodnicy drogi krajowej nr 36.  Na spotkanie przybyło około 50 osób aby zapoznać się z wyłożoną do wglądu dokumentacją techniczną przebiegu planowanych dróg S-5 i obwodnicy nr 36 w celu zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi. Wcześniej, dnia 10 stycznia 2008 r. Robert Szudra i Stanisław Kmita, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu zapoznali się z wyłożoną do wglądu dokumentacją drogi ekspresowej S-5 i nr 36 w sprawie warunków środowiskowych gdzie wnieśli na piśmie swoje uwagi. Dotyczyły one braku ekranów akustycznych przy drodze S-5 w obrębie geodezyjnym wsi Folwark, gdzie projektowana droga biegnie blisko zabudowań.


Dnia 29 stycznia br. do firmy ARCADIS Profil Spółka z o.o. (wykonawcą dokumentacji dot. Projektu budowlano – wykonawczego wraz z koncepcją programową drogi ekspresowej S5 Poznań – Wrocław na odcinku – obwodnica Bojanowa i Rawicza) wpłynęły następujące uwagi i zastrzeżenia:


- ark. 18, 19, 20: w dokumentacji przewidziano, że projektowana równolegle do drogi S5 droga dojazdowa w rejonie węzła Rawicz (wschodnia strona S5) włączona zostanie do drogi (dz. nr 1109), obręb Masłowo. Rozwiązanie to nie pozwala jednak na połączenie dojazdów do pól z drogami publicznymi, gdyż droga (dz. nr 1109) nie posiada połączenia z drogą publiczną (włącza się we wjazd na węzeł);


- na wszystkich odcinkach drogi S5 i nr 36, na których zostaną przekroczone parametry dopuszczalnego poziomu oddziaływania hałasu w stosunku do istniejącej zabudowy, należy przewidzieć zamontowanie ekranów akustycznych;


- ark. 31: należy przewidzieć przedłużenie drogi dojazdowej poprowadzonej po północnej stronie drogi 36 w kierunku Masłówki (połączenie z dz. nr 837/1 – dr);


- ark. 21, 22: przepust drogowy pod drogą S5 (km 101+840) winien być zaprojektowany z uwzględnieniem maksymalnego istniejącego i planowanego przepływu ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni, które są odprowadzane niewydzielonym geodezyjnie rowem wzdłuż drogi (dz. Nr 86 obręb Folwark) oraz włączenie do tego przepustu ww. rowu;


- ark. 35: do działki gruntu nr 268 obręb Łaszczyn winien być zapewniony dojazd poprzez przedłużenie w stronę zachodnią drogi dojazdowej poprowadzonej po południowej stronie drogi 36 lub poprzez umożliwienie bezpośredniego zjazdu z drogi powiatowej Rawicz – Poniec;


- ark. 15: brak ciągłości drogi gminnej nr 810652P – granica gminy (Pakówka) –Izbice - droga nr 5, ponadto winna być zapewniona ciągłość „Rawickiego Mickiewiczowskiego Szlaku Rowerowego”, również brak drogi dojazdowej po wschodniej stronie drogi S5, jak również droga dojazdowa na koncepcji programowej w skali 1:1000 ma inny przebieg niż na planie orientacyjnym w skali 1:10000;


- ark. 19: na koncepcji programowej projektowana droga dojazdowa po wschodniej stronie S5 ma połączenie z drogą (dz. nr 1109 obręb Masłowo), a na mapie w skali 1:10000 brak jest tego połączenia;


- ark. 21: odmienny przebieg drogi dojazdowej na koncepcji programowej i na planie orientacyjnym;


- ark. 23: brak połączenia drogi (dz. nr 878) z projektowaną drogą (dz. nr 835) pomiędzy km 103+600, a 103+700;


- ark. 32: brak ciągłości drogi gminnej nr 810655P (Żylice – Masłowo), na odcinku 72 km + 100 należy zaprojektować wiadukt, który będzie obsługiwał drogę i ścieżkę rowerową „Rawickiego Mickiewiczowskiego Szlaku Rowerowego”.


Galeria ze spotkania w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz:


1.jpg 2.jpg 3.jpg


4.jpg 5.jpg 6.jpg