INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

S5 Kaczkowo - Korzeńsko

Opis inwestycji.

Istniejąca droga krajowa międzynarodowa Poznań – Wrocław nr 5 obecnie przebiega przez centra wielu miejscowości między innymi Bojanowo, Golinę Wielką i Rawicz. W ciągu drogi istnieje wiele skrzyżowań oraz zjazdów indywidualnych z posesji oraz na okoliczne pola. Złą sytuację na drodze pogarszają sezonowe przejazdy samochodów i ciągników z burakami cukrowymi. Dodatkowym utrudnieniem są nie normatywne łuki poziome. W rejonie Bojanowa szczególnie uciążliwy jest przejazd przez rynek, gdzie występuje bliska zwarta zabudowa. Na wielu skrzyżowaniach brak jest lewoskrętów zarówno w terenach miejskich jak i pozamiejskich. Natężenie ruchu  wynosi 10 464 , a w samym Rawiczu  11 246 pojazdy rzeczywiste na  dobę . Zabudowa w miejscowościach przez które przebiega droga krajowa nr 5 jest tak blisko jezdni, że obecnie nie ma żadnej możliwości poszerzenia drogi.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpi, znaczna poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz skróci się czas przejazdu z Leszna do granicy województwa w kierunku Wrocławia. W ramach budowy obwodnicy przewiduje się również budowę obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36 Ostrów Wlkp. – Góra Śl. o długości 8,9 km  klasy GP , jako niezbędne połączenie drogi ekspresowej z obecną drogą nr 5 i wschodnią przemysłową dzielnicą miasta. Obwodnica swoją trasą przy granicy województwa wejdzie na teren woj. Dolnośląskiego do Korzeńska na długości 4,9 km .

 

 

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 

-     długość obwodnicy:    29,2 km + ( 8,9 km )

-     klasa drogi:    kl. S ekspresowa dwujezdniowa

-     nośność nawierzchni:    kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś

-     ilość węzłów dwupoziomowych:  4 węzły: Kaczkowo, Bojanowo, Rawicz i Korzeńsko

-     ilość obiektów mostowych: 19 wiaduktów, 5 przejść dla zwierząt górą, 1 most oraz 2 przejścia dla rowerzystów

-     Szerokość pasa ruchu: 3,50 m

-     Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m (2x2,5 m)

-     Szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m (2x1,25 m)

-     Szerokość pasa dzielącego: 5,00 m (w tym opaski 2x0,5 m)

-     Szerokość korony drogi: 26,50 m

-     Skrajnia pionowa: 4,70 m

-     Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: min. 60 m


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:

-     wniosek GDDKiA:    IV kwartał 2007 r.

-     opinia Ministerstwa Środowiska:      I kwartał 2008 r.

-     decyzja Wojewody Wielkopolskiego i Dolnośląskiego:      I kwartał 2008 r.


 Przygotowanie zadania:

 -     dokumentacja dotychczasowa:   studium techniczno – ekonomiczne STE  

-     decyzja o lokalizacji drogi:    II kwartał 2008 r.  przewidywana

-     decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych: 17.02.2009

-     projekt budowlany: 26.06.2009


 Realizacja inwestycji:

-     przetarg na wykonanie i nadzór:    II kwartał 2009 r.

-     pozwolenie na budowę (ZRID):      28.07.2010

-     podpisanie umowy:                      30.07.2010

-     rozpoczęcie robót :                      III-IV kwartał 2010 r. (przewidywane)

-     zakończenie robót:                      IV kwartał 2014


Podsumowanie:

-  obwodnica Bojanowa i Rawicza wraz z wylotem z obw. Zachodniej miasta Poznania zapoczątkuje budowę drogi ekspresowej S5 pomiędzy aglomeracjami  poznańską i wrocławską,

-  obwodnica ominie odcinek obecnej drogi nr 5 Kaczkowo – granica województwa ( Wrocław ) o najniższym standardzie technicznym ( bez umocnionych poboczy ).

  

Plan orientacyjny (8 MB)

 

Strona internetowa kontraktu: http://droga-s5.pl/

 

 Galerie z placu budowy:

- postęp robót: marzec 2011 r.

- postęp robót: maj 2011 r.

- postęp robót: czerwiec/lipiec 2011 r.

- postęp robót: lipiec/sierpień 2011 r.

- postep robót: wrzesień 2011 r.

- postep robót: październik 2011 r.

- postęp robót: grudzień 2011 r. 

- postęp robót: luty/marzec 2012 r.

- postęp robót: marzec/kwiecień 2012 r.

- postęp robót: lipiec 2012 r.

- postęp robót: sierpień 2012 r.

- postęp robót wrzesień 2012 r.

- postęp robót październik 2012 r.

- postęp robót luty 2013 r.

- postęp robót marzec 2013 r.

- postęp robót kwiecień 2013 r.

- postęp robót maj 2013 r.

- postęp robót czerwiec 2013 r.

- postęp robót: maj/czerwiec 2014 r.

 

 

 

 

  Informacje powiązane:

1. GDDKiA odstępuje od umowy z Alpine Bau na budowę S5

2. Oddanie do ruchu obwodnicy Rawicza w ciągu drogi krajowej nr 36.

3. Umowa na dokończenie S5 odc. Kaczkowo - Korzeńsko podpisana.

 

 

 

źródło: GDDKiA O/Poznań