INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S11, Zachodnia obwodnica Poznania, Etap IIa, odc. Złotkowo - węzeł "Rokietnica"

  

GDDKiA

 

 

 

 

 

 

Termin rozpoczęcia robót: maj 2010 r.

Termin zakończenia budowy: 30 września 2012 r.

 

14 kwietnia 2010 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu podpisała umowę z Konsorcjum firm COLAS Polska Sp z o.o. oraz STRABAG Sp z o.o. na budowę Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania odc. Złotkowo - Rokietnica etap IIa długości 7,7 km w ciągu drogi ekspresowej S11.

 

Budowa IIa etapu Zachodniej Obwodnicy Poznania na odcinku węzeł Złotkowo węzeł Rokietnica stanowi fragment dwujezdniowej drogi ekspresowej S11, łączącej Poznań z Koszalinem oraz  drogi ekspresowej S-5, łączącej Poznań z Wrocławiem. 

 

 

W ramach budowy Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania na omawianym odcinku wybudowano:

 

 • budowę dwóch nowych jezdni drogi ekspresowej po 2 pasy ruchu każda
 • 3 przejazdów awaryjnych w odstępach nie przekraczających 4km
 • drogi wewnętrzne, gminne, dojazdowe
 • ogrodzenie obwodnicy po obu jej stronach o długości 16 589m
 • wzmocnienie podłoża i konstrukcję nawierzchni
 • budowę 2 węzłów drogowych
 • budowę 12-nastu obiektów inżynierskich w tym: 8 wiaduktów drogowych, 1 wiadukt kolejowy, 1 estakada, 1 most i 1 tunel
 • urządzenia odwadniające i odprowadzające wodę
 • przebudowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych
 • przebudowę urządzeń melioracyjnych
 • przebudowę sieci gazowych
 • urządzenia elektryczne
 • przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych
 • przebudowę urządzeń kolejowych
 • zabezpieczenia akustyczne
 • rozbiórkę budynków
 • miejsca obsługi podróżnych

 

Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania na odcinku od Węzła Złotkowo do Węzła Głuchowo jako  drogi ekspresowej usprawniła obsługę ruchu tranzytowego, krótszy czas podróży i poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz zapewni niezbędny poziom komfortu ruchu na omawianym odcinku.  Całkowita długość odcinka dróg głównych, objętych zakresem budowy  wynosi 7 740 m. W pierwszym etapie budowy Zachodniej Obwodnicy będzie wykonany odcinek od węzła Głuchowo do węzła Swadzim, natomiast w drugim etapie b odcinek od węzła Swadzim do węzła Rokietnica. W nawiązaniu do istniejącego powiązania drogi z innymi drogami publicznymi na odcinku budowane są  dwa węzły: Złotkowo połączenie obwodnicy z drogą krajową nr 11, Rokietnica na przecięciu obwodnicy z drogą gminną Trakt Napoleoński.

 

Węzeł Złotkowo został zaprojektowany jako trójwlotowy węzeł bezkolizyjny typu WA natomiast węzeł Rokietnica został zaprojektowany jako węzeł częściowo bezkolizyjny typu WB.W miejscach niebezpiecznych przewidziano ustawienie barier ochronnych stalowych na poboczu drogi ekspresowej i dróg dojazdowych, a w obrębie węzłów osłon przeciwolśnieniowych. Odcinki drogi ekspresowej w pobliżu węzłów będą oświetlone a także wszystkie łącznice węzła oraz drogi dojazdowe przebiegające przez tereny zabudowane.

 

 

Parametry techniczne projektowanej drogi:

Klasa drogi: S
Prędkość projektowa: 100 km/h

Prędkość miarodajna: 110 km/h
Przekrój poprzeczny drogi: 2x2
Szerokość pasa ruchu: 3,50 m
Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m
Szerokość pobocza gruntowego: ≥1,25 m
Szerokość pasa dzielącego: ≥5,00 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)
Szerokość korony drogi: ≥26,50 m
Pochylenie poprzeczne na odc. prostym: 2,0 %
Najmniejszy projektowany promień łuku poziomego: 1 000 m
Największe projektowane pochylenie niwelety: 3,5 %
Skrajnia pionowa: 4,70 m
Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających: min. 60 m
Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN/oś

 

 

Szczegółowy zakres inwestycji obejmuje:

 

budowę:
- drogi ekspresowej - 2 jezdnie po dwa pasy ruchu + pasy awaryjne
- 2 węzłów: "Złotkowo" na przecięciu obwodnicy z drogą krajową nr 11,
"Rokietnica" na przecięciu obwodnicy z drogą gminną "Trakt Napoleoński",

 

- obiektów inżynierskich:

WS - wiadukt w ciągu drogi S11 - 4 szt. w tym 2 szt. nad linią kolejową PKP,
WD - wiadukty nad drogą S 11 - 4 szt.,
WK - wiadukt w ciągu linii kolejowej PKP - 1 szt.,
MS - most w ciągu drogi S11 - 1 szt.,
ES - estakada w ciągu drogi S11 - 1 szt.,

 

- skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w Złotkowie
- dróg dojazdowych o łącznej długości 8,3 km,
- dróg poprzecznych o łącznej długości 3,2 km,
- urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe,
- zabezpieczeń akustycznych,
- ogrodzenia obwodnicy po obu jej stronach o łącznej długości 16,6 km,


przebudowę:
- urządzeń wodno - kanalizacyjnych,
- urządzeń melioracyjnych,
-sieci gazowych (ciśnienie: niskie, średnie, wysokie),
- urządzeń elektrycznych (napięcia: niskie, średnie),
- urządzeń teletechnicznych,
- urządzeń kolejowych,
rozbiórkę: budynków, wiaduktu kolejowego.

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia powstałej we współpracy z Nadzorem Inwestorskim, firmą Lafrentz - Polska Sp. z o.o. strony internetowej gdzie sprawdzić można postęp prac, galerię z placu budowy oraz zapoznać się z opisem kontraktu na budowę etapu IIa zachodniej obwodnicy Poznania na odcinku Złotkowo - węzeł Rokietnica w ciągu drogi ekspresowej S11:

Etap IIa Złotkowo - węzeł Rokietnica