INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S11, Obwodnica Zachodnia miasta Poznania: etap I Tarnowo Podgórne do węzła "Poznań Zachód" (A2)

  

GDDKiA

 

 

 

 

 

Drogę ekspresową S11 odc. Złotkowo - Autostrada A2 (Poznań Zachód) etap I od węzła "Poznań Tarnowo Podgórne" do węzła "Poznań Zachód"  (A2) o długość 14,2 km zwaną Zachodnią obwodnicą Poznania rozpoczęto  w lipcu 2009 roku.

Wykonawcami robót są:

Lider: SKANSKA S.A. oraz Partner: INTERCOR Sp. z o.o.

Nadzór inwestorski  pełni  Lafrentz Polska Sp. z o.o

 

Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu następujących robót:

– budowie nowych asfaltowych nawierzchni drogowych oraz przebudowie nawierzchni dróg istniejących:

drogi wojewódzkiej 307 oraz lokalnych dróg powiatowych i gminnych,

– budowie 4 węzłów drogowych „Poznań Tarnowo Podgórne”, „Poznań Ławica”, „Poznań Dąbrówka”,

„Poznań Zachód”,

– budowie 14-stu wiaduktów drogowych, jednego mostu i dwóch przejść pieszo-rowerowych,

– budowie dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych: Skórzewo, Palędzie

– budowie dróg publicznych: zbiorczych, lokalnych, dojazdowych,

– budowie zjazdów,

– budowie systemu odprowadzenia wód opadowych z dróg,

– przebudowie sieci infrastrukturalnych,

– budowie urządzeń ochrony środowiska.

 

Wykonano między innymi:

– przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych o łącznej długości ponad 30 km

– ekrany akustyczne łącznie ok 4 km

– 500 szt. lamp

– bariery o łącznej długości ok 62 km

– nasadzenia zieleni łącznie ponad 31 tys. szt.

– ponad 2 mln m³ robót ziemnych w tym ponad 1 800 tys. m³ nasypów.

– warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni ponad 450 tys. m²

– ponad 32 tys. m ogrodzeń

 

Przy budowie wykorzystano:

– 320 tys. ton kruszyw

– 15 tys. ton stali

– ponad 35 tys. ton betonu konstrukcyjnego

Wartość całkowita Projektu to ponad 720   brutto zł.

 

Zachodnia obwodnica Poznania przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i upłynnienia ruchu drogowego, co zmniejszy negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta żyjące w sąsiedztwie drogi. Obwodnica spowoduje dalszy intensywny rozwój gospodarczy aglomeracji poznańskiej w gminach Tarnowo Podgórne, Dopiewo i Komorniki. Ponadto uporządkuje jej układ komunikacyjny po stronie zachodniej miasta. Szkodliwe wpływy wybudowanej trasy zostaną ograniczone dzięki zastosowaniu urządzeń ochrony środowiska takich jak: ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni, urządzenia oczyszczania wód opadowych, przejścia dla zwierząt, ogrodzenia.

 

Wraz z oddaniem do ruchu wschodniej i zachodniej obwodnicy Poznania oddany został również węzeł autostradowy: Poznań Zachód. Stanowi on optymalne połączenie z lotniskiem Ławica oraz stadionem miejskim. Koszt budowy obu węzłów wyniósł blisko 100 mln PLN netto w 2/3 koszt ten został sfinansowany przez spółkę Autostrada Wielkopolska SA, a w 1/3 przez GDDKiA.

 

Budowę węzła Poznań Zachód rozpoczęto w marcu 2011r. i został on wybudowany w docelowym zakresie, który zakłada w przyszłości podłączenie drogi ekspresowej S5 w kierunku Wrocławia bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowej rozbudowy. Koszt budowy to 42 mln PLN netto.

 

Wykonawcą prac w przypadku obu węzłów był Strabag Polska, firma wyłoniona w otwartych  przetargach na realizację projektu.

Nadzór inwestorski pełniła spółka Atkins Polska.

 

Zapraszamy również do odwiedzenia powstałej we współpracy z Nadzorem Inwestorskim, firmą Lafrentz - Polska Sp. z o.o. strony internetowej gdzie sprawdzić można postęp prac, galerię z placu budowy oraz zapoznać się z opisem kontraktu na budowę zachodniej obwodnicy miasta Poznania:

 

 

OPIS KONTRAKTU, POSTĘP PRAC I GALERIE Z BUDOWY - strona powstała we współpracy z Nadzorem Inwestorskim