INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

S11a, odc. Poznań - Kórnik

Opis inwestycji

12-11-2010

Budowę I odcinka od węzła autostradowego Krzesiny do Skrzynek, długości 9,1 km rozpoczęto w kwietniu 2006 roku i zakończono w 2007 z wyjątkiem odcinka o długości 2 km w okolicy węzła Gądki zakończonego w czerwcu 2008 r. Rozpoczęcie robót na II odcinku Skrzynki – Kórnik, o długości 5 km miało miejsce w styczniu 2008 roku. Całość inwestycji stanowi odcinek drogi ekspresowej długości 14,1 km wraz z 2 kładkami dla pieszych(w tym uznana za Dzieło Mostowe roku 2008 kładka w Gądkach projektu Pana Profesora Henryka Zobela z Politechniki Warszawskiej),2 przejściami dla zwierząt, 7 wiaduktami drogowymi oraz remontem wiaduktu nad linią kolejową i 9 kilometrową siecią dróg serwisowych obsługujących przyległy teren. Dogodne połączenie z terenami zurbanizowanymi zapewnią dwupoziomowe węzły drogowe: Koninko, Gądki, Borówiec, Kórnik Płn, Kórnik Płd. Wykonawcą rozbudowy drogi do parametrów drogi ekspresowej było Konsorcjum  firm: Lider Konsorcjum- SKANSKA S.A. oraz  Partner  Konsorcjum- COLAS Polska Sp.z.o o.

Rozbudowywana do parametrów drogi ekspresowej DK 11 to przykład użycia najnowocześniejszych technologii w drogownictwie. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu po raz pierwszy w Oddziale poznańskim zastosowano zaawansowane technicznie znaki zmiennej treści umieszczone nad jezdniami i powiadamiające automatycznie kierowców o zmieniających się warunkach ruchu takich jak: mokra i śliska nawierzchnia, ograniczona widoczność czy ograniczona prędkość. Ponadto na odcinkach o ograniczonej widoczności zastosowano po raz pierwszy w Polsce antypoślizgową warstwę nawierzchni COLGRIP  firmy COLAS Polska o bardzo wysokim współczynniku szorstkości. Przebudowywana droga S11 posiada dwie jezdnie szer. 10 m o dwóch pasach ruchu szer. 3,5 m wraz z opaskami szer. 0,5 m. i poboczem umocnionym szer. 2,5 m.

 

Parametry techniczne:

 

• długość odcinka drogi krajowej 14,1 km;

• klasa: „S” – ekspresowa;

• kategoria ruchu: KR6

• nośność: 115 kN/oś;

• ilość jezdni: dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu o szerokości (2x3,5 + 2,5 + 0,5 m) każda

• szerokość pasa ruchu: 3,5 m;

• skrajnia pionowa: 4,7 m;

• drogi dojazdowe szerokości: 3,5; 5,0; 6,0 m

 

Konstrukcja nawierzchni drogi S11 grubości 65 cm:

 

• ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem – 17 cm

• podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 20 cm

• podbudowa z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (EME) – 15 cm

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (EME) – 10 cm

• warstwa ścieralna (Nanosoft, Rugosoft, Ruflex, SMA) – 3 cm

 

Pozostałe roboty:

 

• obiekty inżynierskie:

 

· 7 wiaduktów drogowych

· 2 kładki dla pieszych, 1 przejście podziemne

· 2 przejścia dla zwierząt

· remont wiaduktu nad linią kolejową

 

• roboty ziemne – 700 000 m3

 

• bariery sprężyste – 56 049 m

 

• ekrany akustyczne – 12 839 m

 

• przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i wodociągowych – 58,8 km

 

• nasadzenia – 42 283 szt. drzew i krzewów

 

 Efekt końcowy: galeria   /kliknij aby otworzyć/

 

 

 

 

źródło: GDDKiA O/Poznań