viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S74 przejście przez Kielce/odcinek węzeł Kielce Zachód - Kielce

Droga ekspresowa S74 przejście przez Kielce /odcinek węzeł Kielce Zachód – Kielce

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość  odcinka – 4,9 km

Obecny etap – w przygotowaniu

 

 

 1. Etapy inwestycji

 

 1. Etap zrealizowany – przygotowanie inwestycji

20.05.2009 – podpisanie umowy na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno- Środowiskowego

 

2. Etap realizowany – w trakcie opracowania Koncepcji Programowej

Opracowywanie materiałów do Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i elementów Koncepcji Programowej

 

II. Opis inwestycji

 

 1. Przebieg drogi

Odcinek planowany we wszystkich wariantach w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 74 w granicach miasta Kielce komunikuje węzeł Kielce Zachód na obwodnicy Kielc (droga ekspresowa S7) z węzłem Bocianek na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S74 z drogą krajową nr 73

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi                                          S
 • obciążenie ruchem:                                              115 kN/oś
 • kategoria ruchu:                                                     KR6
 • prędkość projektowa                                           80 km/h
 • szerokość pasów ruchu                                       3,50 m
 • przekrój drogi 2 x 2
 • szerokość pasa dzielącego    5 m     
 • szerokość pobocza                                0,75 – 1,25 m

 

3. Zakres inwestycji 

 • Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości ok. 4,9 km z węzłami drogowymi,
 • Budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przepustów itd.;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne,
 • Rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową;
 • Budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe, osłony przeciwolśnieniowe,
 • Budowę ciągów pieszo - rowerowych,
 • Budowę systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,
 • Budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

4. Wariatowanie przebiegu drogi

W trakcie opracowania są warianty - wszystkie w śladzie istniejacej drogi krajowej nr 74. Wariantowane są rozwiązania w obrębie obiektów inżynierskich i węzłów oraz przejście drogi na fragmencie wzdłuż ulicy Jesionowej (tunel odkryty, tunel zakryty, estakada)

 

5. Węzły i obiekty inżynierskie

Ilość planowanych obiektów inżynierskich: wiadukty - 11 nad S74 w ciągach ulic krzyżujących się z S74,  kładki dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową - 2 nad S74 oraz 1 przejście dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową pod S74, mury oporowe, tzw. „tunel otwarty” zlokalizowany w ciągu projektowanej drogi S74 z wariantem tunelu zakrytego.

Węzły drogowe – 2 Kielce Herby, Kielce Skrzetle


Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych i urządzeń podczyszczających

 

Pierwsze podstawowe warianty przebiegu drogi - pozostałe w trakcie opracowania