viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S74 Obwodnica Opatowa/Odcinek Jałowęsy - Opatów

Droga ekspresowa S74/droga krajowa nr 9 obwodnica Opatowa/odcinek Jałowęsy – Opatów

GDDKiA Oddział w Kielcach

Długość – ok. 19,6 km (ok. 15,6 km budowa Obwodnica Opatowa + ok. 4,0 km budowa Łącznika Północnego)

obecny etap – w przygotowaniu

 

 

Etap zrealizowany:

22.10.2018r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad, którego przedmiotem obrad był odbiór Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe– Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Opatowa S74 i DK9

07.12.2018 - złożenie wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do RDOŚ

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa świętokrzyskiego, powiat: opatowski (gmina Sadowie i Lipnik oraz miasto i Gmina Opatów).

Początek projektowanego odcinka S74 przyjęto w miejscowości Jałowęsy (koniec projektowanego odc. S74 Łagów – Jałowęsy). Koniec opracowania przypada na granicy gminy Opatów i Lipnik, jako włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 9.

Początek projektowanego odcinka DK 9 przyjęto w miejscowości Zochcinek (koniec projektowanego odc.DK 9 Brody - Opatów). Koniec opracowania przypada na granicy gminy Opatów i Lipnik, jako włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 9.

 

Podstawowe parametry techniczne:

S74

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • nośność -115 kN/oś

DK 9

 • klasa drogi GP 2/2
 • prędkość projektowa - 70 km/h
 • prędkość miarodajna – 90 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami - 5,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza  - min. 1,5 m, w tym opaska bitumiczna szerokości nie mniejszej niż 0,70m
 • nośność -115 kN/oś

 

Łącznik północny w ciągu DK 74

 • klasa drogi  GP 1/2
 • prędkość projektowa - 80 km/h
 • prędkość miarodajna – 100 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • podstawowa szerokość pobocza  - min. 1,5 m, w tym opaski bitumiczne 0,50m
 • nośność -115 kN/oś

Zakres inwestycji:

 • Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości ok. 9,8 km z węzłem drogowym;
 • Budowa dwujezdniowej drogi krajowej klasy GP DK 9 o długości ok. 5,8 km z węzłem drogowym;
 • Budowa jednojezdniowej drogi klasy GP DK 74 o długości ok. 4,0 km;
 • Budowę obiektów inżynierskich, w tym: wiaduktów drogowych, mostów, przejść dla zwierząt, przepustów itd.;
 • Budowę urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt;
 • Rozbudowę i przebudowę istniejących dróg krzyżujących się z budowaną drogą ekspresową;
 • Budowę dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • Budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery ochronne, ogrodzenie segmentowe, osłony przeciwolśnieniowe,
 • Budowę ciągów pieszo - rowerowych,
 • Budowę systemu odwodnienia, w tym: retencyjno – odparowujących i urządzeń podczyszczających,
 • Budowę i przebudowę linii elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

 

Obiekty inżynierskie: 

W wariancie rekomendowanym przewidziano obiekty inżynierskie: estakady, mosty, wiadukty

Węzły:

S 74 – Węzeł Marcinkowice – na skrzyżowaniu z projektowaną DK 9;

DK 9 – Węzeł Opatów – na skrzyżowaniu z istniejącą DK 9

 

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Etapowanie inwestycji

Dla projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9 założono etapowanie:

 • budowa Obwodnicy Opatowa S74 i DK 9 o dł. ok. 15,6 km
 • budowa Łącznika Północnego w ciągu DK 74 o dł. ok. 4,0 km 
Umowa na wykonanie dokumentacji niezbędnej do zaprojektowania i budowy obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i drogi krajowej nr 9 została podpisana w 2016 roku. Zakres prac przygotowawczych obejmuje m.in. opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, raportu oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji środowiskowej. Dokumentacja powinna powstać do 2018 roku. W oparciu o nią możliwe byłoby ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj. Obwodnica Opatowa uwzględniona została w projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Celem inwestycji jest budowa obwodnicy po południowo-zachodniej stronie Opatowa na odcinku o długości około 16 km w ciągu drogi ekspresowej S74 oraz w ciągu drogi krajowej nr 9.