viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A1 granica województwa łódzkiego - Pyrzowice

Budowa autostrady  A-1 od granicy województwa łódzkiego/śląskiego – do węzła „Pyrzowice”. Długość odcinka - 74,6 km.

Na opracowanie dokumentacji (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz Materiały Przetargowe) podpisane zostały
w dniu 22.02.2011 r. dwie Umowy:

 1. Część II, odcinek granica woj. łódzkiego / śląskiego - węzeł Zawodzie (z węzłem), odcinek projektowy nr 2,  km 399+742,51 ÷ 442+500 – wykonawca Tebodin Poland O/Katowice.  Długość odcinka  42,8 km

Dokumentacja opracowywana jest z podziałem na 3 odcinki realizacyjne:

 • Odcinek E – granica woj. łódzkiego/śląskiego – węzeł Rząsawa (bez węzła) (długość odcinka 17,8 km od km 399+742,51 do km 417+530)
 • Odcinek F - węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem) (długość odcinka ok. 20,3 km od km 417+530 do km 437+800)
 • Odcinek G – węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem) (długość odcinka 4,7 km od km 437+800 do km 442+500)

Zakończony został etap opracowania Projektu Budowlanego i Materiałów do ZRID.

W dniu 07.08.2012 r. złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji  ZRID.

Aktualnie trwa postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
w RDOŚ w Katowicach.

Opracowanie Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej uzależnione jest od uzyskania decyzji ZRID i ma być zakończone w terminie dwóch miesięcy od daty decyzji.

 

 1. Część III, odcinek węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła), km 442+500 ÷ 474+350 - wykonawca Mosty Katowice. Długość odcinka  31,9 km

Dokumentacja opracowywana z podziałem na 2 odcinki realizacyjne:

 • Odcinek H – węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem) (długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200)
 • Odcinek I - węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła) (długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350)

Opracowanie dokumentacji - Projektu Budowlanego, Materiałów do ZRID, Projektu Wykonawczego, Dokumentacji Przetargowej,  zostało zakończone.

W dniu 01.03.2012 r. złożono wniosek do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji  ZRID.

Aktualnie trwa postępowanie w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko
w RDOŚ w Katowicach.

 

Podstawowe parametry autostrady:

-  odcinek E: 2 x 3 pasy ruchu

- odcinek F, G, H, I: 2 x 2 pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas ruchu wewnątrz pasa rozdziału

 • przekrój poprzeczny:
 • szerokość pasa ruchu: 3,75 m
 • prędkość projektowa: 120 km/h
 • nośność: 115 kN/oś

 Dla projektowanych odcinków autostrady dotychczas zostały wydane następujące decyzje:

- Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 30.07.2002 r, ustalająca lokalizację odcinka autostrady płatnej A-1 od granicy województwa łódzkiego do węzła „Rząsawa”

- Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 8.12.2003 r. ustalająca lokalizację odcinka autostrady płatnej A-1 od węzła ”Rząsawa” do węzła „Woźniki”

- Decyzja Wojewody Śląskiego z dnia 27.09.2005 r. ustalająca lokalizację odcinka autostrady płatnej A-1 na odcinku od Woźnik do Piekar Śląskich

- Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1 na odcinku od granicy województwa łódzkiego do węzła „Pyrzowice” (z węzłem) oraz odcinka drogi ekspresowej S-1 od węzła „Pyrzowice” do węzła „Lotnisko”.

 

Wprowadzane do załącznika nr 5 „Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2011 – 2015” nowe inwestycje, mają za zadanie uzupełnienie sieci dróg ekspresowych i autostrad, tak by powstały ciągi tych dróg pomiędzy największymi ośrodkami gospodarczymi Polski.

 

W dniu 05.04.2014 .r GDDKiA ropoczyna postępowania przetrgowe na Budowę autostrady A1.

Realizację autostrady A1 na odc. Rząsawa - Pyrzowice (koniec obwodnicy Częstochowy) podzielono na zadnia:  

 

Projekt i budowa autostrady A1 na odcinku F od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem). Długość odcinka ok. 20,3 km od km 417+530 do km 437+800. Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”.

Termin realizacji: 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

Projekt i budowa autostrady A1 na odcinku G od węzła Blachownia (bez węzła) do węzła Zawodzie (z węzłem). Zamówienie będzie realizowane w formule „Projektuj i Buduj”. Długość odcinka 4,7 km od km 437+800 do km 442+500.

Termin realizacji: 33 miesiące od daty zawarcia umowy.

 

Budowa autostrady A1 na odcinku H od węzła Zawodzie (bez węzła) do węzła Woźniki (z węzłem). Długość odcinka 16,7 km od km 442+500 do km 459+200. Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Termin realizacji: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Budowa autostrady A1 na odcinku, odcinek I od węzła Woźniki (bez węzła) do węzła Pyrzowice (bez węzła). Długość odcinka ok. 15,2 km od km 459+200 do km 474+350. Zamówienie będzie realizowane w formule „Buduj”.

Termin realizacji: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Wstępna kwalifikacja potencjału firm

Każde z wymienionych powyżej postępowań będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego co oznacza, że postępowanie będzie składać się z dwóch etapów W pierwszym etapie będzie dokonana selekcja firm pod kątem ich realnego potencjału, aby do składania ofert dopuszczane były tylko firmy posiadające odpowiednie doświadczenie i zaplecze. Kryterium oceny ofert w drugim etapie będzie składową ceny (90%) i okresu gwarancji (10%).

 

Odcinek A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km został umieszczony w załączniku nr 5 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, stanowiącym listę inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.

 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w I Etapie postępowania przetrgowego upłynął w dniu 08.04.2014 r.

Do pierwszego etapu postępowania przetargowego na budowę autostrady A1 na odcinku Rząsawa - Pyrzowice zostało złożonych aż 89 wniosków.

20 Wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę odcinka F od węzła Rząsawa (z węzłem) do węzła Blachownia (z węzłem)”

po 23 Wykonawców złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniach na budowę odcinków:

 • G: węzeł Blachownia (bez węzła) – węzeł Zawodzie (z węzłem),
 • H: węzeł Zawodzie (bez węzła) – węzeł Woźniki (z węzłem),
 • I: węzeł Woźniki (bez węzła) – węzeł Pyrzowice (bez węzła).

Spośród złożonych wniosków wybierzemy wykonawców, których wiedza, doświadczenie, potencjał kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i technologiczna będą spełniały warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Do wybranych wykonawców zostaną wysłane zaproszenia do składania ofert cenowych.