INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A1 Pyrzowice – Piekary Śląskie

 

A-1 Pyrzowice – Piekary Śląskie

 

Decyzja Lokalizacyjna: 27.09.2005 r.

Decyzja Środowiskowa: 12.02.2008 r. dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie, 2.02.2009 r. dla węzła „Pyrzowice”

Pozwolenie na Budowę: 12.06.2009 r. dla odcinka Pyrzowice – Piekary Śląskie, 5.08.2009 r. dla węzła „Pyrzowice”

Podpisanie umowy: 27.07.2009 r.

Projektant: COMPLEX PROJEKT Sp. z o.o. / TRANSPROJEKT KRAKÓW

Wykonawca: konsorcjum firm BUDIMEX S.A.(lider) i MOSTOSTAL WARSZAWA (partner)

Nadzór Inwestorski: ARCADIS Sp. z o.o / MottMcDonald Limited

Przekazanie placu budowy: 7.08.2009 r.

Rozpoczęcie robót: 20.08.2009 r.

 

            W ramach kontraktu powstał odcinek autostrady o długości 16,07 km o dwóch dwupasowych jezdniach wraz z pasem rozdziału. Wybudowane zostały dwa  dwupoziomowe, bezkolizyjne węzły drogowe: węzeł „Piekary” oraz węzeł „Pyrzowice” oraz para MOPów (Miejsc Obsługi Podróżnych) I kategorii w Dobieszowicach. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną autostradą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - budowę dróg dojazdowych. Inwestycja obejmuje również budowę 20 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady: mostów, wiaduktów, estakady, przejść dla zwierzyny, przejazdów gospodarczych oraz niezwykle istotnych przepustów pod autostradą dostosowanych do migracji małych i średnich zwierząt.

Celem dostosowania odcinka autostrady do pobierania w przyszłości opłat za przejazd, wykonane zostały place pod Stacje Poboru Opłat (SPO) na węzłach.

       Dla nowej autostrady wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Przebudowano wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z autostradą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).

        Dbając o ochronę środowiska oprócz przejść dla zwierząt czy przepustów powstały także ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, nasadzone została zieleń izolacyjna i ochronna. Nie należy zapominać o stale pełnionym nadzorze środowiskowym i przyrodniczym tak z ramienia Wykonawcy jak i Nadzoru, w skład których wchodzą specjaliści herpetolodzy, ornitolodzy i przyrodnicy.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na autostradzie: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie pionowe i poziome.

Na całej długości odcinka przebiegającego przez miasto  Piekary Śląskie występują obszary wpływów górniczych, objęte eksploatacja górniczą węgla kamiennego. Ponadto autostrada na tym odcinku przebiega przez tereny zagrożone deformacjami nieciągłymi związanymi z historyczna płytka eksploatacją rud metali.

 

Odcinek A-1 Pyrzowice - Piekary Śląskie został oddany do ruchu 1 czerwca 2012 roku.

 

 

Kategoria drogi: A

Prędkość projektowa: Vp = 120 km/h i Vp = 100 km/h dla obszarów zabudowanych

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 2 x 3,75 m

Szerokość pasa awaryjnego: 3m

Nasypy: 5,3mln m3
Wykopy: 5,4 mln m3