viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A1 Sośnica - Bełk

 

A-1 Sośnica – Bełk

 

Decyzja Lokalizacyjna: 3.04.2003 r.

Decyzja Środowiskowa: 14.12.2006 r.

Pozwolenie na Budowę: 19.01.2007 r

Podpisanie umowy: 22.01.2007 r.

Projektant: TRANSPROJEKT KRAKÓW

Wykonawca: J&P AVAX S.A.

Nadzór Inwestorski: TPF PLANEGE / E&L ARCHITECTS

Przekazanie placu budowy: 14.02.2007 r.

Rozpoczęcie robót: 21.02.2007 r.

Zakończenie robót: 20.10.2009 r.

 

Odcinek autostrady A-1 Sośnica-Bełk jest pierwszym oddanym do ruchu odcinkiem A-1 w województwie śląskim. Liczący ponad 15 km fragment trasy składa się z dwóch jezdni o trzech pasach ruchu każda oddzielonych na stałe pasem rozdziału. Wybudowane zostały trzy dwupoziomowe, bezkolizyjne węzły drogowe: węzeł „Knurów”, węzeł „Dębieńsko” i węzeł „Bełk”. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną autostradą zaprojektowano i wybudowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - drogi dojazdowe. Inwestycja objęła również budowę 33 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady o łącznej długości 1349 m: mostów, wiaduktów, przejście podziemne dla pieszych oraz estakadę w Knurowie o długości 842 m przechodzącą nad Stawem Moczury, linią kolejową oraz ulicą Dworcową w Knurowie.

Celem dostosowania odcinka autostrady do pobierania w przyszłości opłat za przejazd, wykonane zostały place pod Stacje Poboru Opłat (SPO) na węzłach oraz Plac Poboru Opłat w ciągu autostrady. W rejonie węzła „Knurów” powstało Miejsce Obsługi Podróżnych I kategorii.

            Dla nowego odcinka autostrady wybudowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Przebudowano wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z autostradą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne).

Powstały ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, nasadzono zieleń izolacyjna i ochronna. Właśnie na tym odcinku zlokalizowane jest górne przejście dla dużych zwierząt, odpowiednio zagospodarowane tak, aby sprzyjało migracjom zwierząt. Aby obserwować wykorzystanie przejścia zamontowano specjalne maty, na których można znaleźć ślady zwierzyny. Nie należy zapominać o stale pełnionym nadzorze środowiskowym i przyrodniczym podczas trwania inwestycji jak i po jej zakończeniu (zgodnie z zapisami umowy) tak z ramienia Wykonawcy jak i Nadzoru, w skład których wchodzą specjaliści herpetolodzy, ornitolodzy i przyrodnicy.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na autostradzie: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie, osłony przeciwolśnieniowe.

            Autostrada przebiega po terenach czynnej eksploatacji górniczej. Z uwagi na ciągłe deformacje terenu w trakcie budowy prowadzony był stały monitoring wpływu tych deformacji na elementy budowanej autostrady, wprowadzano także uaktualnienia niwelety: autostrady, odwodnienia, ulic bocznych i dróg dojazdowych. Konstrukcja autostrady na obszarach narażonych na oddziaływanie szkód górniczych została zabezpieczona na II kategorię terenu górniczego, a obiekty inżynierskie dostosowano do przenoszenia odkształceń III kategorii terenów górniczych.

 

Kategoria drogi: A

Prędkość projektowa: Vp = 120 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 3 x 3,75 m

Szerokość pasa awaryjnego: 3m

Nasypy: 2,3mln m3
Wykopy: 548 tys. m3