viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A1 Świerklany - Gorzyczki

A-1 Świerklany – Gorzyczki

Decyzja Lokalizacyjna: 3.04.2003 r.

Decyzja Środowiskowa: 14.12.2006 r.

Pozwolenie na Budowę: 06.08.2007 r.

Podpisanie umowy: 18.10.2007 r./ 1.10.2010 r.

Projektant: COMPLEX POJEKT Sp. z o.o./MGGP

Wykonawca: ALPINE

 

Nadzór Inwestorski: JACOBS POLSKA Sp. z o.o./LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.

Przekazanie placu budowy: 8.11.2007 r./8.10.2010 r.

Rozpoczęcie robót: 16.11.2007 r./15.10.2010 r.

 

Liczący ponad 18 km odcinek autostrady A-1 składa się z dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu oddzielonych na stałe pasem rozdziału. Kontrakt przewiduje wybudowanie dwóch dwupoziomowych, bezkolizyjnych węzłów drogowych: węzeł „Mszana” na skrzyżowaniu z DW 933, węzeł „Gorzyce” będący ostatnim na autostradzie A-1 węzłem w Polsce. Dla elementów infrastruktury drogowej kolidujących z budowaną autostradą zaprojektowano dwupoziomowe przejazdy, a celem obsługi terenów przyległych - drogi dojazdowe. Inwestycja objęła również budowę 32 obiektów inżynierskich nad i w ciągu autostrady: mostów, wiaduktów i kładek dla pieszych.

 

Celem dostosowania odcinka autostrady do pobierania w przyszłości opłat za przejazd, zaplanowano wykonanie placów pod Stacje Poboru Opłat (SPO) na węzłach jak i Plac Poboru Opłat „Godów” w ciągu autostrady.

Dla nowego odcinka autostrady zaprojektowano kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe i gazowe. Zostaną przebudowane wszystkie elementy sieciowe przebiegające w kolizji z autostradą (linie energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne). Powstaną ekrany akustyczne, separatory, zbiorniki ekologiczne, zieleń izolacyjna i ochronna, a także obiekty przystosowane do migracji zwierząt. Nie należy zapominać o stale pełnionym nadzorze środowiskowym i przyrodniczym tak z ramienia Wykonawcy jak i Nadzoru, w skład których wchodzą specjaliści hertpetolodzy, ornitolodzy i przyrodnicy.

 

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na autostradzie: bariery ochronne, ogrodzenie, oznakowanie.

 

Budowa tego odcinak autostrady została wstrzymana w grudniu 2009 roku na skutek notorycznego uchylania się Wykonawcy od realizowania budowy zgodnie z harmonogramem. Opóźnienie wynosiło kilka miesięcy; w grudniu 2009 roku powinno sięgać 85%, a wynosiło zaledwie 50%. Wykonawca został usunięty z placu budowy na kilka miesięcy, które były niezbędne dla ponownego przeprowadzenia całej procedury przetargowej, aby wznowić prace w październiku 2010 roku.

 

W październiku 2010 roku wyłoniony został w postępowaniu przetargowym wykonawca Kontaktu ALPINE BAU GmbH Austria.

 

Od 30 listopada 2012 r. kierowcy samochodów osobowych mogą korzystać z autostrady A-1 na odcinku Świerklany – Gorzyczki. Między węzłami „Świerklany” i „Mszana” wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi nr 932, 930 i 933, natomiast od węzła „Mszana” ruch odbywa się po autostradzie A-1 prowadzącej do granicy państwa i dalej na południe Europy.

 

GDDKiA oświadczeniem z dnia 25.05.2013 r. odstąpiła od Umowy na kontynuację budowy autostrady A-1 na odcinku od węzła Świerklany do gr. państwa z Republika Czeską w Gorzyczkach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe stało się konieczne, ponieważ pomimo podejmowania przez Zamawiającego szeregu działań mających pomóc Alpine Bau w ukończeniu Kontraktu, Alpine Bau swoją postawą jednoznacznie wskazała na brak faktycznego zamiaru wykonania prac na obiekcie mostowym na węźle w Mszanie objętych Programem Naprawczym, nakazanym przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Decyzja nr 57/12 z dnia 30 maja 2012 r.), a w konsekwencji dokończenia realizacji całej inwestycji.

 

 W dniu 26.06.2013 r. GDDKiA podpisała umowę na naprawę obiektów MA532 i MD532.1 usytuowanych na węźle Mszana. Wykonawcą robót zostało, wyłonione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Sp. z o.o., INTERCOR z Zawiercia.

 

A1 otwarta, aż do granicy z Czechami! Ostatni, ponad 7,2-km odcinek autostrady A1 wraz z mostem autostradowym i drogowym w Mszanie został w piątek, 23 maja br. udostępniony dla kierowców.

 

Oddany do ruchu odcinek Świerklany - Mszana to 7,2 km połączenie, które stanowiło brakujący fragment autostrady A1 od lotniska w Pyrzowicach do granicy z Czechami w Gorzyczkach, gdzie łączy się z czeską autostradą D1. Dzięki największemu w Polsce węzłowi autostradowemu w Gliwicach, w którym krzyżują się główne arterie drogowe powstały doskonałe możliwości logistyczne dla wszystkich kierowców i stanowi idealne połączenia stolicy górnego śląska, poprzez autostradę A4 i A1, z południem i północą kraju.

 

Przejazd autostradą A1 z Pyrzowic do granic państwa został skrócony nawet o 30 minut. Odcinek ten będzie można teraz pokonać w około 40 minut. Nowo oddany odcinek autostrady pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z kilkunastu pobliskich miejscowości, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo podróżujących na południe i z południa Europy.

 

Autostrada A1 stanowi fragment międzynarodowej trasy E75, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym (TEN-T), biegnącej z Norwegii przez Finlandię, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji. W Polsce prowadzi południkowo – na północy od trójmiejskich portów morskich w Gdańsku i Gdyni, poprzez środek kraju, Śląsk, do granicy z Czechami.

 

Podstawowe informacje o moście w Mszanie

Most MA532 w Mszanie ma 402,5 m długości i miejscami nawet 44,7 m szerokości. Obiekt umiejscowiony jest nad potokiem Kolejówka. Połączony jest z drogą wojewódzką DW933 mostem drogowym MD532.1 stanowiącym zjazd z Autostrady. Obiekt MA532 jest mostem o konstrukcji typu extradosed, której charakterystycznym elementem są trzy pylony o wysokości o wysokości 15,1 metra

 

Podstawowe parametry otwartego odcinka Świerklany-Mszana:

Długość odcinka: 7,2 km

Kategoria drogi: A

Kategoria ruchu: KR6

Jezdnia: 2 jezdnie o 2 pasach ruchu każda (3,75m)

Obiekty inżynierskie: 32 szt. Węzły (typu trąbka): - „Mszana” z DW 933, - „Gorzyce” z drogą powiatową

- 2 Miejsca Obsługi Podróżnych: MOP III Mszana Północ i MOP III Mszana Południe

Kategoria drogi: A

Prędkość projektowa: Vp = 120 km/h

Kategoria ruchu: KR6

Ilość jezdni: 2

Szerokość pasa ruchu: 2 x 3,75 m

Szerokość pasa awaryjnego: 3m

 

W ramach inwestycji wybudowano również:

11 kompletów zespołów urządzeń oczyszczających dla wód 21 km kanalizacji deszczowej

11,2 km rowów opaskowych

6,4 km rowów melioracyjnych Wykonano ekrany akustyczne o łącznej długości 17,4 km w tym:

20 035 m2 ekranów akustycznych typu „zielona ściana”

7 947 m2 przezroczystych akrylowych ekranów akustycznych

2,7mln m3 nasypów

4,9 mln m3 wykopw:

 

Mosty w Mszanie – podstawowe informacje techniczne (MA 532 i MD 532.1):

Ogólne informacje dotyczące obiektów:

Powierzchnia nawierzchni obiektów: łączna 13 500 m2

Powierzchnie chodników: 3 680 m2

Długości barier: zwykłe: 1320 m, wzmocnione: 425 m

Beton ok: 22 333 m3

Stal ok: 4 360 000 kg

Dewiatory: 773 szt. o łącznej masie 342 ton

Kotwy 2057 szt. o łącznej długości 2363 mb

Kable podpinające 22 linowe (wanty) – 96 szt. o łącznej długości 4581 mb

Kable zewnętrzne dolne 19 linowe- 84 szt.; o łącznej długości 6978,36 mb