viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S19 Południowa Obwodnica Białegostoku

28-02-2020

oddział: Białystok

długość – [S] 39,7 km oraz [GP] 13,7 km

obecny etap – w przygotowaniu STEŚ-R; 19.08.2019 - decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

wartość projektu: 1 773 136 PLN brutto

 

Etap zrealizowany:

 

- 03.03.2016 – podpisano umowę na STEŚ-R na odcinek S19 Choroszcz- Ploski wraz z odcinkiem drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany - Grabówka

- 09.10.2017 - opracowano Etap I STEŚ-R (STEŚ)

- 25.01.2018 - przyjęcie Etapu I (STEŚ) protokołem z posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze Oddziału GDDKiA w Białymstoku

- 02.07.2018 – przyjęcie Etapu I (STEŚ) protokołem z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad; rozpoczęcie opracowywania Etapu II STEŚ-R (Koncepcja Programowa) dla wariantu wybranego przez KOPI

- 04.09.2018 - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

Etap w realizacji:

 

- w opracowaniu Etap II STEŚ-R (Koncepcja Programowa) dla wariantu wybranego przez KOPI

- 19.08.2019 - wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

 

II. Opis inwestycji:

 

 

1. Przebieg drogi

 

Projektowana inwestycja położona jest na terenie województwa podlaskiego, powiaty: białostocki (gminy Choroszcz, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Supraśl) i bielski (gmina Bielsk Podlaski). Początek projektowanego odcinka znajduje się w rejonie miejscowości Łyski, na objętym innym zadaniem węźle z drogą S8 Białystok Zachód zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się w rejonie miejscowości Ploski.

 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 

 

a) odcinek drogi S19 Białystok Zach. (d. Choroszcz) - Ploski

 

*klasa drogi S 2x2 (docelowo S 2x3 na odcinku węzeł Białystok Zachód – węzeł Białystok Południe, S 2x2 na odcinku węzeł Białystok Południe - Ploski)

*prędkość projektowa - 120 km/h

*szerokość pasa ruchu - 3,50 m

*podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00 m

*szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

*szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m

*skrajnia pionowa – 5,00 m

*rodzaj i nośność nawierzchni – podatna, 115 kN/oś

*kategoria ruchu – KR6

*rezerwa terenu na kolejny pas – na zewnątrz (odc. Białystok Zach.-Białystok Płd.)

 

b) odcinek drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany - Grabówka

 

*klasa drogi GP 1x2 (docelowo GP 2x2 na odcinku węzeł Białystok Płd. - Kuriany, GP 1x2 na odcinku Kuriany - Grabówka)

*prędkość projektowa - 100 km/h

*szerokość pasa ruchu - 3,50 m

*podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5,00 m (na odcinku 2x2)

*szerokość pobocza gruntowego – 1,5 m

*skrajnia pionowa – 5,00 m

*rodzaj i nośność nawierzchni – podatna, 115 kN/oś

*kategoria ruchu – KR 5 (na odcinku Kudrycze – Kuriany); KR 4 (na odcinku Kuriany – Grabówka)

 

3. Zakres inwestycji

 

 

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 39,7 km z węzłami drogowymi oraz odcinka drogi krajowej o długości ok. 13,7 km , przebudowa dróg bocznych (krajowej nr 19, wojewódzkiej nr 678, powiatowych i gminnych) w węzłach drogowych, budowa dodatkowych jezdni do obsługi ruchu lokalnego, budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej.

 

 

4. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Droga S19

 

WARIANT I:

 

Od węzła Białystok Zachód (na drodze S8, poza opracowaniem) trasa biegnie w kierunku południowym, pomiędzy miejscowościami Barszczewo i Oliszki. Na drodze powiatowej 1535B klasy Z (klasy G zgodnie z obowiązującym planem miejscowym gminy Choroszcz) projektowany jest węzeł Białystok Starosielce. Na dalszym przebiegu w kierunku południowym, droga mija po prawej stronie miejscowości Ogrodniki i Czaplino. W rejonie miejscowości Czaplino proponowany jest zespół dwóch MOP-ów kat. II na jezdni lewej, kat. III na jezdni prawej. W rejonie miejscowości Trypucie i Markowszczyzna droga zmienia kierunek na wschodni. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 678 (miejscowość Markowszczyzna) projektowany jest węzeł Białystok Księżyno. Droga, kierując się na wschód mija po lewej stronie miejscowość Zalesiany oraz Lewickie. W rejonie miejscowości Hermanówka, którą droga mija po stronie prawej, droga S19 zmienia kierunek na południowy, mijając z lewej strony miejscowość Kudrycze, Nowosady, Rzepniki. W rejonie miejscowości Hermanówka i Kudrycze projektowany jest węzeł Białystok Południe. W rejonie miejscowości Rzepniki przewidziana została lokalizacja po jednym MOP kat. I dla każdego kierunku ruchu. Kierując się w dalszym ciągu na południe, droga po prawej stronie mija miejscowość Wojszki i przekracza rz. Narew przeprawą mniej oddalonej od istniejącego mostu na drodze krajowej nr 19. Bezpośrednio przed przeprawą przez rz. Narew projektowany jest węzeł Zabłudów na podłączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 19 (i drodze powiatowej nr 1483B). Proponowane zakończenie trasy w rejonie drogi powiatowej nr 1591B do m. Deniski.

 

WARIANT II:

 

Od węzła Białystok Zachód (na drodze S8, poza opracowaniem) trasa biegnie w kierunku południowym, pomiędzy miejscowościami Barszczewo i Oliszki. Na drodze powiatowej 1535B klasy Z (klasy G zgodnie z obowiązującym planem miejscowym gminy Choroszcz) projektowany jest węzeł Białystok Starosielce. Na dalszym przebiegu w kierunku południowym, droga mija po prawej stronie miejscowości Ogrodniki i Czaplino. W rejonie miejscowości Czaplino proponowany jest zespół dwóch MOP-ów kat. II na jezdni lewej, kat. III na jezdni prawej. W rejonie miejscowości Trypucie droga zmienia kierunek na wschodni, łukiem o mniejszym promieniu, niż w wariancie I. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 678 (rejon miejscowości Niewodnica Korycka) projektowany jest węzeł Białystok Księżyno. Droga, kierując się na wschód mija po prawej stronie miejscowość Koplany oraz Lewickie. W rejonie miejscowości Niewodnica Nargilewska, którą droga mija po stronie lewej, droga S19 zmienia kierunek na południowy, mijając z lewej strony miejscowość Kudrycze, Nowosady, Rzepniki. W rejonie miejscowości Niewodnica Nargilewska projektowany jest węzeł Białystok Południe. W rejonie miejscowości Rzepniki proponowana jest lokalizacja po jednym MOP kat. I dla każdego kierunku ruchu. Kierując się w dalszym ciągu na południe, droga po prawej stronie mija miejscowość Wojszki i przekracza rz. Narew przeprawą bardziej oddaloną od istniejącego mostu na drodze krajowej nr 19. Bezpośrednio przed przeprawą przez rz. Narew projektowany jest węzeł Zabłudów na drodze powiatowej nr 1483B klasy Z. Proponowane zakończenie trasy w rejonie drogi powiatowej nr 1591B do m. Deniski.

 

Droga krajowa nr 65

 

 

WARIANT I:

 

Odcinek drogi krajowej nr 65 rozpoczyna bieg od projektowanego węzła Białystok Południe, w rejonie miejscowości Hermanówka/Kudrycze. Mija po lewej stronie miejscowość Skrybicze, prowadząc przez kompleks leśny w rejonie miejscowości Łubniki, mijanej po stronie prawej. Odcinek przekładanej drogi krajowej nr 19 planowana droga krajowa nr 65 przecina pomiędzy miejscowościami Kuriany i Protasy. Na rondzie w Kurianach planowana jest zmiana przekroju drogi z 2x2 na 1x2. Wersja podstawowa wykonania drogi krajowej nr 65 obejmuje wykonanie również przełożenia odcinka drogi krajowej nr 19 od Kurian do Protas wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu przełożonego odcinka drogi krajowej nr 19 z planowanym odcinkiem drogi krajowej nr 65. Po przejściu pomiędzy miejscowościami Sobolewo (strona lewa) i Henrykowo (strona prawa), przecięciu linii kolejowej nr 37 droga krajowa nr 65 łukiem włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 65 w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 105294B.

 

WARIANT II”

 

Odcinek drogi krajowej nr 65 rozpoczyna bieg od projektowanego węzła Białystok Południe, w rejonie miejscowości Niewodnica Nargilewska/Hermanówka. Mija po prawej stronie miejscowość Skrybicze, oraz po lewej stronie miejscowości Halickie i Białostoczek. Odcinek przekładanej drogi krajowej nr 19 planowana droga krajowa nr 65 przecina pomiędzy miejscowościami Kuriany i Protasy. Na rondzie w Kurianach planowana jest zmiana przekroju drogi z 2x2 na 1x2. Wersja podstawowa wykonania drogi krajowej nr 65 obejmuje wykonanie również przełożenia odcinka drogi krajowej nr 19 od Kurian do Protas wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu przełożonego odcinka drogi krajowej nr 19 z planowanym odcinkiem drogi krajowej nr 65. Po przejściu pomiędzy miejscowościami Sobolewo (strona lewa) i Henrykowo (strona prawa), przecięciu linii kolejowej nr 37 droga krajowa nr 65 rondem łączy się z istniejącą drogą krajową nr 65.

 

WARIANT III:

 

Wariant III drogi krajowej nr 65 jest wariantem składającym się z wariantu I na odcinku o przekroju 2x2 (od projektowanego węzła Białystok Południe do ronda w Kurianach) i z wariantu II na odcinku o przekroju 1x2 (od ronda w Kurianach do Grabówki). Nie jest planowane wykonanie przełożenia istniejącej drogi krajowej nr 19, rondo w Kurianach zlokalizowane zostało na istniejącej drodze krajowej nr 19.

Kombinacja powyższych dwóch wariantów drogi S19 z trzema wariantami drogi krajowej nr 65 skutkuje sześcioma wariantami inwestycyjnymi trasy.

W związku z powyższym dla projektowanego układu komunikacyjnego zakłada się 6 wariantów lokalizacyjnych:

Wariant 1 z wariantu I drogi S19 i wariantu I dk65

Wariant 2 z wariantu I drogi S19 i wariantu II dk65

Wariant 3 z wariantu I drogi S19 i wariantu III dk65

Wariant 4 z wariantu II drogi S19 i wariantu II dk65

Wariant 4 z wariantu II drogi S19 i wariantu I dk65

Wariant 4 z wariantu II drogi S19 i wariantu III dk65

Wariant 3, składający się z wariantu 1 drogi S19 i wariantu III drogi krajowej nr 65 wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

5. Obiekty inżynierskie

 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S19 i DK65 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów bądź estakad. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

6. Węzły

 

Białystok Starosielce – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1535B, klasy Z. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz, droga powiatowa nr 1535B ma być docelowo w klasie G,

Białystok Księżyno – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 678

Białystok Południe – na skrzyżowaniu z projektowaną drogą krajową nr 65,

Zabłudów – na podłączeniu do istniejącej drogi krajowej nr 19 i na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1483B (w rejonie miejscowości Wojszki).

 

6. MOPy

 

S19 wariant I

MOP „Czaplino” w km 4+900, strona prawa kategoria III, strona lewa kategoria II

MOP „Rzepniki” w km 29+800, obie strony kategoria I

S19 wariant II

MOP „Czaplino” w km 4+900, strona prawa kategoria III, strona lewa kategoria II

MOP „Rzepniki” w km 30+453, obie strony kategoria I

 

III. Ochrona środowiska

 

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

 

Inwestycję podzielono na 3 części, które będą realizowane w tym samym czasie.

1) od węzła Białystok Zachód za węzeł Białystok Księżyno,

2) od węzła Białystok Księżyno za węzeł Białystok Południe z odcinkiem drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka

3) od węzła Białystok Południe za węzeł Zabłudów (przed przeprawą mostową)

4) odcinek od węzła Zabłudów do Plosek do włączenia w odcinek objęty S19 Ploski - Chlebczyn