INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

A2 w. „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki

Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego

A2 w. „Lubelska” - przejście graniczne Kukuryki

Budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego

Inwestycja został podzielona na dwa odcinki (A+B):

 • A2 – węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Maz. (14,6 km);
 • A2   początek obwodnicy Mińska Maz.  - do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie (od km 524+006 do km 657+000) (133km).

 

Odcinek A -  A2 – węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Mińska Maz.

 

Kategoria inwestycji:  w postępowaniu przetargowym

Długość: 14,6 km (zgodnie z DŚU)
Przebieg: od Warszawy  w rejonie projektowanego węzła „Lubelska” z  S-17 (bez węzła) do początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego (od km 489+403 do km 504+000).

 

Etapowanie:
Inwestycja podzielona jest na dwa odcinki:

 

 • Odcinek I

Etap I  węzeł „Lubelska” (bez węzła)  do km 491+100 (dł. 1,7 km)

Etap II  od km 491+100 do km 495+000 (dł.3,9km)

- długość odcinka realizacyjnego – 5,6 km

 • Odcinek II

Etap III   od km 495+000 do  obwodnicy Mińska Mazowieckiego w km 504+000

- długość - 9 km,

 

Odcinek I

Długość odcinka: 5,6 km
Przebieg odcinka :

Od Warszawy w rejonie projektowanego węzła „Lubelska” z  S-17 (bez węzła) w km 489+403 do projektowanego węzła Konik (z węzłem) w km 495+000

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Projektowany odcinek autostrady A2 Warszawa-Kukuryki realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w powiatach  otwockim i mińskim, w gminach Wiązowna i  Halinów.

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

Decyzja o odpłatności za przejazd autostradą, zapadnie na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

 • węzeł „KONIK”

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi                                     - A,
 • prędkość projektowa                                       - 120 km/h,
 • kategoria ruchu                                               - KR6,
 • nośność nawierzchni                                      - 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni                                             - 7,50 m (2 x 3,75 m) docelowo 10,5 m (3 x 3,50 m),
 • szerokość pasów awaryjnych                         - 2x3,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych                      - min. 2x1,25 m,
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami - 11 m docelowo 5,00 m,
 • szerokość opasek                                           - 2x0,5 m
 • pochylenie podłużne                                       - max.dopuszczalne:4%
 • pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%
 • minimalna szerokość dna rowu (trapezowego)      - 0,40m
 • skrajnia pionowa                                              - 4,70m

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Urządzenia ochrony środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • Pasy zieleni izolacyjnej
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • Zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • Uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • Obustronne ogrodzenie dla zwierząt

Odcinek II

Długość odcinka: 9,0 km
Przebieg odcinka :

Od węzła „Konik” (bez węzła)  w km 495+000 do początku obwodnicy Mińska Maz. w km 504+000.

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Projektowany odcinek autostrady A2 Warszawa-Kukuryki realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie  mińskim, w gminach Halinów i Dębe Wielkie.

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

Decyzja o odpłatności za przejazd autostradą, zapadnie na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi                                       - A,
 • prędkość projektowa                                         - 120 km/h,
 • kategoria ruchu                                                 - KR6,
 • nośność nawierzchni                                        - 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni                                               - 7,50 m (2 x 3,75 m) docelowo 10,5 m (3 x 3,50 m),
 • szerokość pasów awaryjnych                           - 2x3,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych                       - min. 2x1,25 m,
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami  - 11 m docelowo 5,00 m,
 • szerokość opasek                                            - 2x0,5 m
 • pochylenie podłużne                                        - max.dopuszczalne:4%
 • pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%
 • minimalna szerokość dna rowu (trapezowego) - 0,40m
 • skrajnia pionowa                                               - 4,70m

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Urządzenia ochrony środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • Pasy zieleni izolacyjnej
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • Zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • Uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • Obustronne ogrodzenie dla zwierząt

Odcinek B -  A2   początek obwodnicy Mińska Maz.  - do przejścia granicznego w Kukurykach włącznie (od km 524+006 do km 657+000)

 

Kategoria inwestycji:  GDDKiA  analizuje możliwe warianty przygotowania i realizacji inwestycji w oparciu o wydaną DŚ.

Długość: 133,0 km (zgodnie z DŚU)
 Przebieg: od Warszawy  w rejonie projektowanego węzła „Lubelska” z  S-17 (bez węzła) do granicy państwa w przejściu granicznym w Kukurykach.

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

Projektowany odcinek autostrady A2 Warszawa-Kukuryki realizowany będzie na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego, w powiecie  mińskim, siedleckim (ziemskim i grodzkim), łosickim, łukowskim i bialskim (bialsko – podlaskim, ziemskim), w gminach Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Skórzec, Siedlce (miasto i gmina), Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Huszlew, Międzyrzec Podlaski, Biała Podlaska, Rokitno, Zalesie i Terespol.

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

Dostęp do autostrady A2 będzie możliwy tylko w węzłach. W związku z tym wzdłuż trasy autostradowej powstaną liczne, dodatkowe drogi lokalne zapewniające dojazd do zabudowy i gruntów rolnych, a ponadto powstaną poprzeczne bezkolizyjne przejazdy drogowe w poprzek autostrady (bez możliwości wjazdu i zjazdu z autostrady) dla licznych dróg lokalnych, głównie powiatowych i gminnych.

Decyzja o odpłatności za przejazd autostradą, zapadnie na dalszych etapach przygotowania inwestycji.

 • węzeł „GROSZKI”
 • węzeł „GRĘZÓW”
 • węzeł „SWOBODA
 • węzeł „BORKI
 • węzeł „ŁUKOWISKO”
 • węzeł „CICIBÓR”
 • węzeł „DOBRYŃ”

 

Parametry techniczne:

 • klasa techniczna drogi                                         - A,
 • prędkość projektowa                                           - 120 km/h,
 • kategoria ruchu                                                   - KR6,
 • nośność nawierzchni                                          - 115 kN/oś,
 • szerokość jezdni                                                - 7,50 m (2 x 3,75 m) docelowo 10,5 m (3 x 3,50 m),
 • szerokość pasów awaryjnych                            - 2x3,0 m,
 • szerokość poboczy gruntowych                         - min. 2x1,25 m,
 • szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami   - 11 m docelowo 5,00 m,
 • szerokość opasek                                             - 2x0,5 m
 • pochylenie podłużne                                          - max.dopuszczalne:4%
 • pochylenie poprzeczne dla przekroju normalnego - min. 2,5%
 • minimalna szerokość dna rowu (trapezowego)  - 0,40m
 • skrajnia pionowa                                                 - 4,70m

Obiekty inżynierskie:

 • wiadukty drogowe, autostradowe i ekologiczne na przecięciach z drogami poprzecznymi i liniami kolejowymi
 • przejazdy gospodarcze dla obsługi przyległych terenów
 • mosty nad rzekami
 • przepusty drogowe i ekologiczne pod trasą główną, drogami poprzecznymi, serwisowymi i zjazdami

Urządzenia ochrony środowiska

Rozwiązania minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko

 • Ekrany akustyczne w formie wałów i ścian przeciwhałasowych
 • Pasy zieleni izolacyjnej
 • Rowy trawiaste, zbiorniki retencyjne (sedymentacyjne), osadniki wpustowe i separatory
 • Zastawki awaryjne na wylotach zbiorników
 • Uszczelnienie dna rowów i zbiorników geomembranami
 • Samodzielne przejścia dla dużych zwierząt
 • Przejścia dla dużych zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Samodzielne przejścia dla średnich zwierząt
 • Przejścia dla średnich zwierząt zblokowane z obiektami mostowymi
 • Przejścia dolne dla małych zwierząt, zblokowane z przepustami drogowymi
 • Obustronne ogrodzenie dla zwierząt