INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S2 Puławska – Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"

Nazwa inwestycji:

 

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania:

- Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6km;

- Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km;

- Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km”

 

Kategoria inwestycji: w realizacji

 

Długość odcinka: 18,65km

 

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S2 podzielony został na trzy zadania:

- Zadanie „A” o długości ok. 4,6km;

- Zadanie „B” o długości ok. 6,5km;

- Zadanie „C” o długości ok. 7,5km”

 

Przebieg odcinka

 

Projektowany odcinek drogi ekspresowej S2 będzie się zaczynać tuż za węzłem „Puławska" w rejonie Warszawy-Grabówka, a kończyć się będzie przed węzłem „Lubelska", zlokalizowanym na przecięciu trasy POW z poprzeczną drogą krajową nr 17 (projektowaną drogą ekspresową S17). Planowana inwestycja na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" (bez węzłów) będzie utworzona przy wykorzystaniu wschodniej części zarezerwowanego w planach zagospodarowana przestrzennego korytarza drogowego zwanego "Południową Obwodnicą Warszawy" (POW).

 

Lokalizacja w jednostkach administracyjnych:

 

Miasto Stołeczne Warszawa - miasto na prawach powiatu (dzielnice: Ursynów, Wilanów, Wawer), powiat otwocki (gmina Wiązowna)

 

Wykonawca:

 

- Zadanie „A”:

 

 • Astaldi S.p.A.

 

- Zadanie „B”:

 

·         Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhut, A.Ş

·         Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.

 

- Zadanie „C”:

 

·         Warbud S.A.

 

Wartość kontraktu wykonawcy:

 

 - Zadanie „A”:

 

·         1 222 236 392,51 PLN

 

- Zadanie „B”:

 

·         757 643 100,00  PLN

 

- Zadanie „C”:

 

·         561 670 000,00 PLN

 

Źródła finansowania: Projekt przewidziany do współfinansowania w ramach POIiŚ

 

Strona internetowa kontraktu: http://www.pulawska-lubelska.pl

 

Obsługa terenów sąsiadujących i węzły drogowe:

 

- Zadanie „A”:

 

 • węzeł „Ursynów" podzielony na dwie części: „Ursynów-Zachód" i „Ursynów-Wschód", które umożliwią wjazd i wyjazd z całego pasma Ursynów-Natolin na trasę POW w kierunku zachodnim i wschodnim

 

- Zadanie „B”:

 

·         Węzeł  „Przyczółkowa  (przecina ulicę Przyczółkową ) 

·         Węzeł „ Wał Miedzeszyński” ( przecina ulicę Wał Miedzeszyński )

 

- Zadanie „C”:

 

·         Węzeł Patriotów

·         Nie obsługuje terenów sąsiadujących 

 

Parametry techniczne:

 

- Zadanie „A”:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 80 km/ h (w tunelu prędkość dopuszczalna 80 km/h)
 • Szerokości jezdni głównych: 2 x 10,50 m (dwie jezdnie rozdzielone, o 3 pasach ruchu po 3,5 m w każdym kierunku ruchu)
 • Szerokość pasa dzielącego bez opasek: 4,0m (na odcinku od węzła „Ursynów Wschód” tj. km około 3+800 do km około 3+900 zmienna szerokość pasa dzielącego –zmiana szerokości pasa dzielącego z minimum 4,0m na minimum 11,0m, na odcinku od km około 3+900 do końca opracowania tj. km około 5+050,00 pas dzielący o szerokości minimum 11m)
 • Szerokość pasa awaryjnego: 2,50m (w tunelu pod Ursynowem - 3,75 m)
 • Szerokość w liniach rozgraniczających na trasie: od 80 m do 120 m (z wyjątkiem rejonu węzłów oraz lokalizacji zbiorników retencyjnych związanych z odwodnieniem trasy)
 • Pobocza gruntowe: 0,75 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
 • Kategoria ruchu KR6
 • Obciążenie nawierzchni 11,5 t/oś

 

- Zadanie „B”:

 

·         Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa

·         Prędkość projektowa: 80 km / h

·         Dwie jezdnie po 4 prasy ruchu, bez pasów awaryjnych ( 2x4x3,50m)

·         Pas dzielący (bez opasek): do węzła rejonu planowanego węzła „Czerniakowska bis”: 11,0m;

          na pozostałym odcinku 4,0m

·         Szerokość opaski: 0,50m

·         Szerokość pasa awaryjnego: 2,50m

·         Pobocza gruntowe: 0,75m

·         Kategoria ruchu KR6

·         Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

- Zadanie „C”:

 

 • Klasa techniczna drogi: S droga ekspresowa
 • Prędkość projektowa: 80 km / h
 • Prędkość miarodajna: 100 km / h
 • Dwie jezdnie po 3 pasy ruchu, pasy awaryjne
 • Obciążenie nawierzchni 115 kN / oś, KR6
 • Całkowicie ograniczona dostępność
 • Jezdnie główne :
  • Szerokość pasa ruchu                   3,5m
  • Szerokość pasa awaryjnego           2,5m
  • Szerokość opasek wewnętrznych    0,5m
  • Szerokość pasa dzielącego             4,0m (bez opasek)

Pas awaryjny występuje wzdłuż całej trasy za wyjątkiem estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, gdzie zastosowane są opaski zewnętrzne o szerokości 1,0m (ze ściekiem)

 

Obiekty inżynierskie:

 

- Zadanie „A”:

 

 • Obiekt WL 01-01 przeprowadzać ma ruch samochodów z drogi ekspresowej S2 nad łącznicą węzła w kierunku skrzyżowania z ul. Indiry Gandhi
 • Obiekt WL 01-02 przeprowadzać ma ruch samochodów z ul. Indiry Gandhi na projektowaną drogę ekspresową S2 nad projektowaną łącznicą Ł1 węzła
 • Obiekt WL 01-03 przeprowadzać ma ruch samochodów z projektowanej drogi ekspresowej S2, drogą ekspresową S2 w kierunku skrzyżowania z ul. Indiry Gandhi
 • Obiekt KO 01-04 – konstrukcje oporowe
 • Tunel drogowy - długość całkowita około 2335 m
 • Obiekt WD 03-02 przeprowadzać ma ruch samochodowy z ul. Płaskowickiej nad drogą dojazdową oraz ścieżką rowerową
 • Obiekt WL 03-03 przeprowadzać ma ruch samochodowy z ul. Płaskowickiej na Południową Obwodnicę Warszawy
 • Obiekt WG 03-04 przeprowadzać ma ruch samochodowy projektowanej drogi ekspresowej S2 nad projektowaną drogą dojazdową DD5 i ścieżką rowerową
 • Obiekt WG 03-05 przeprowadza ruch samochodów projektowanej drogi ekspresowej S2 nad projektowaną ulicą Zdrową
 • Obiekt WG 03-06 przeprowadzać ma ruch samochodów dla projektowanej drogi ekspresowej S2 nad planowaną ul. Sobieskiego – Bis (Rzeczypospolitej)
 • Obiekt WS 01-05 – konstrukcja oporowa w ciągu drogi ekspresowej S2
 • Obiekt KO 01-06 – konstrukcja oporowa w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S2
 • Obiekt WL-03-12 przeprowadzać ma ruch samochodowy z S-2 na ul. Płaskowickiej

 

- Zadanie „B”:

 

·         Wiadukt w ciągu trasy głównej drogi ekspresowej;

·         Wiadukt drogowy w ciągu łącznicy;

·         Wiadukt drogowy w ciągu drogi nad trasą główną lub w ciągu drogi lokalnej;

·         Wost w ciągu trasy głównej drogi ekspresowej;

·         Kładka pieszo-rowerowa.

·         Przejście dla małych zwierząt

·         Przepust ekologiczny z półką

·         Przepust

 

- Zadanie „C”:

 

·         Wiadukty w Węźle Patriotów

·         Estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym x4

·         Wiadukt drogowy w ciągu ul. Mozaikowej

·         Wiadukt drogowy w ciągu ul. Patriotów (klasa tech. G)

·         Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej Warszawa – Dorohusk

·         Wiadukt drogowy w ciągu ul. Patriotów (klasa tech. Z)

·         Wiadukt drogowy w ciągu ul. Izbickiej

·         Wanna szczelna

·         Wiadukt drogowy w ciągu ul. Tawułkowej

·         Wiadukt drogowy w ciągu ul. Zabawnej

 

Urządzenia ochrony środowiska

 

- Zadanie „A”:

 

 • Ekrany akustyczne
 • Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi
 • System odprowadzenia wód opadowych
 • Zbiorniki retencyjne
 • Wygrodzenie drogi głównej
 • Przepusty ekologiczne
 • Przejścia dla zwierząt
 • Zieleń

 

- Zadanie „B”:

 

·         Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

·         Ekrany akustyczne

·         System odprowadzenia wód opadowych

·         Urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej

·         Przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno naprowadzającym

 

- Zadanie „C”:

 

·         Ekrany akustyczne

·         Urządzenia oczyszczające wody opadowe odprowadzane z drogi

·         Zbiorniki retencyjne

·         Tunele ekologiczne

·         Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego