viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S2 Puławska – Lubelska

Budowa drogi ekspresowej S-2 (POW) na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska"

oddział: Warszawa

długość – 18,5 km

obecny etap – w realizacji

GDDKiA

Etap zrealizowany:

15.09.2005r. - Podpisano umowę z Arcadis na opracowanie Koncepcji Programowej.

27.12.2006r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

29.04.2011r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, wydaną przez RDOŚ w Warszawie.

18.12.2013r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”.

25.05.2015r. – Dokonano wyboru Wykonawców na poszczególnych Zadaniach

 

etap w realizacji:

15.12.2015r. - podpisano umowy na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla inwestycji: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem na trzy zadania:

·         Zadania A: od węzła „Puławska”  (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). Wykonawca:  Astaldi S.p.A., wartość kontraktu ok. 993,69 mln zł netto. (1 222,24 mln zł brutto)

·         Zadania B: od węzła „Przyczółkowa” (z węzłem) do węzła „Wał Miedzeszyński” (z węzłem). Wykonawca: Gϋlermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt, A.Ş. i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., wartość kontraktu ok. 615,97 mln zł netto. (757,64 mln zł brutto)

·         Zadania C: od węzła „Wał Miedzeszyński” (bez węzła) do węzła „Lubelska” (bez węzła)  o długości ok. 7,5 km. Wykonawca: WARBUD S.A., wartość kontraktu ok. 456,63 mln zł netto. (561,66 mln zł brutto)

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:http://www.pulawska-lubelska.pl

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa mazowieckiego w m. st. Warszawa w dzielnicach: Ursynów, Wilanów, Wawer oraz gminie Wiązowna – powiat otwocki. Inwestycja polega na budowie ok. 18,6 km odcinka drogi ekspresowej S2 od istniejącego węzła Puławska od realizowanego węzła Lubelska i stanowi ostatni odcinek drogi ekspresowej nazwanej Południową Obwodnicą Warszawy, umożliwiający powiązanie sieci dróg miejskich z istniejąca autostradą A-2 w węźle Konotopa aż do budowanego w ramach odrębnej inwestycji węzła Lubelska. 

 

Podstawowe parametry techniczne:

·         klasa drogi  S

·         prędkość projektowa - 80 km/h

·         prędkość miarodajna – 100 km/h

·         liczba pasów ruchu – 3 (przekrój 2x3)

·         szerokość pasa ruchu - 3,50 m

·         szerokość opasek wewnętrznych (pas dzielący) – 0,5 m

·         szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

·         podstawowa szerokość pobocza gruntowego -  min 0,75 m.

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 18,6 km z węzłami drogowymi, przebudowa istniejących dróg w węzłach drogowych, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, serwisowych i pasów technologicznych, budowa 5 węzłów drogowych, budowa OUD (Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej), budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, przepusty), budowa tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, wanny szczelnej pod ul. Patriotów, dwóch estakad na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i przejść dla zwierząt. Inwestycja będzie obejmowała także przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

Obiekty inżynierskie: 

Budowa tunelu w dzielnicy Ursynów, budowa mostu przez rzekę Wisłę, wanny szczelnej na skrzyżowaniu z ulicą Patriotów,  wiaduktów w ciągu i nad drogą ekspresową, kładek dla pieszych, przepustów i przejść dla zwierząt. 

 

Węzły:

·         Ursynów Zachód – za węzłem Puławska

·         Ursynów Wschód  - na granicy dzielnic Ursynów i Wilanów

·         Przyczółkowa – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 724

·         Wał Miedzeszyński – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 801

·         Patriotów – na skrzyżowaniu z ul. Patriotów i torami kolejowymi linii nr 7 Warszawa – Dorohusk.

Bazy Materiałowe:

 

·         OUD (Obwód Utrzymania Drogi) w rejonie ul. Bruzdowej

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, budowa przejść dla zwierząt średnich i małych oraz płazów. Nasadzenia drzew i krzewów.