viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S7 Płońsk - Czosnów

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów trasy ekspresowej na odcinku Płońsk-Czosnów

oddział: Warszawa

długość – około 35 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

Etap zrealizowany:

 

03.2015 r. - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów” (aktualizowany po uwagach ZOPI i KOPI),

07.11.2014 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów,

11.2014 r. – opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko,

31.03.2015 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Wniosek do RDOŚ

29.02.2016 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów, realizowanej według rekomendowanego wariantu I przebiegu drogi z wariantem II przebudowy mostu na Wiśle MS-24 w Zakroczymiu, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Decyzja RDOŚ

16.03.2016 r. - odwołanie Wójta Gminy Załuski od powyższej decyzji do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

02.2017 r. – opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanego w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Plońsk - Czosnów” (aktualizowany po uwagach ZOPI i KOPI),

24.02.2017 r. – aneks do protokołu KOPI z dnia 07.11.2017 r. dla fragmentu nowego przebiegu DK62 w rejonie węzła Ostrzykowizna projektowanej drogi szybkiego ruchu S7 na odcinku Płońsk – Czosnów,

24.02.2017 r. - uzyskano ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów, wydaną przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w części uchylającą decyzję RDOŚ, natomiast w pozostałej części podtrzymującą ją w mocy,

Decyzja GDOŚ

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

13.10.2017 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej,

 

Etap w realizacji:

 

25.01.2018 r. - podpisano umowę z firmą Mosty Katowice Sp. z o.o. na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej,

06.07.2018 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu DK62 w rejonie węzła Ostrzykowizna do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Wniosek do RDOŚ dla DK62

 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

GDDKiA 

Mapa orientacyjna

 

Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego, powiaty: płoński (gmina Płońsk, gmina Załuski) oraz nowodworski (gmina i miasto Zakroczym, gmina Nowy Dwór Mazowiecki i gmina Czosnów). Projektowana droga przebiega w większości po istniejącym śladzie. Początek odcinka znajduje się na połączeniu z ekspresową obwodnicą Płońska w km 300+000 za istniejącym węzłem Siedlin na przecięciu dróg krajowych nr 7 i nr 10. Natomiast koniec odcinka znajduje się w m. Czosnów jako dowiązanie do projektowanego węzła Czosnów. W ramach inwestycji planowana jest również budowa fragmentu nowego przebiegu drogi krajowej nr 62, zlokalizowanej w rejonie projektowanego węzła Ostrzykowizna w województwie mazowieckim, na terenie powiatu nowodworskiego, gmina Zakroczym. Odcinek rozpoczyna się od połączenia z drogą ekspresową S7 na wysokości projektowanego węzła Ostrzykowizna, km 24+722 drogi ekspresowej S7, a kończy na połączeniu istniejącej drogi krajowej nr 62 w kierunku Płocka.

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi – S (droga ekspresowa)
 • przekrój normalny – 2x3 pasy ruchu
 • prędkość projektowa - 120 km/h
 • prędkość miarodajna – 130 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość opaski wewnętrznej – 0,50 m
 • szerokość pasa dzielącego – 5,00 m z opaskami
 • skrajnia pionowa drogi ekspresowej – 5,00 m
 • kategoria ruchu: KR7
 • nośność: 115 kN/oś

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 35 km powiązanej z drogami bocznymi (krajowymi nr 62 i 85, wojewódzkimi nr 571 i 579) w węzłach drogowych oraz drogą wojewódzką 575 i ważniejszymi drogami powiatowymi, budowa mostów, wiaduktów, kładek i tuneli dla pieszych, muru oporowego, przejść dla zwierząt dużych, przejść dolnych dla małych, przepustów.

Budowa nowego przebiegu fragmentu drogi krajowej nr 62 o długości ok. 1,25 km, zlokalizowanego w rejonie projektowanego węzła Ostrzykowizna.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant I – zaprojektowano przy założeniu rozbudowy istniejącej DK 7 w sposób symetryczny wobec istniejącej osi w planie poprzez dodanie trzeciego pasa ruchu po obu stronach, a także uwzględniając potrzebę korekty nie normatywnych promieni łuków w planie przy zastosowaniu średnich parametrów technicznych dla dróg ekspresowych mając na uwadze jak najmniejsze zajęcie nowego terenu. Powiązania z istniejącym układem drogowym przewiduje się poprzez projektowane węzły: Poczernin, Przyborowice, Załuski, Ostrzykowizna, Modlin, Błonie.

Długość trasy według wariantu I – 34,636 km.

Zgodnie z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa mostu w Zakroczymiu wg wariantu II.

Rekomendowanym wariantem dla budowy nowego przebiegu drogi krajowej 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna jest wariant III.

 

Obiekty inżynierskie: 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S7 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty nad drogą ekspresową i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej. Przekroczenie Wisły zaprojektowano poprzez przebudowę mostu w ciągu drogi ekspresowej. Natomiast przekroczenie istniejącego cieku wodnego zaprojektowano za pomocą mostu nad ciekiem w m. Kroczewo. Zapewnione zostaną również tunele dla pieszych pod drogą ekspresową, tunel dla pieszych pod łącznicą oraz kładki dla pieszych nad drogą ekspresową.. Częściowy przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierząt.

 

Węzły:

Wariant I

 • Poczernin – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3040W
 • Przyborowice - na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 571
 • Załuski – na połączeniu z drogą powiatową nr 3071W
 • Ostrzykowizna – na połączeniu z nowym przebiegiem fragmentu drogi krajowej nr 62
 • Modlin – na połączeniu z droga krajową nr 62
 • Błonie – na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 85

MOP-y:

Wariant I

 • Poczernin, strona lewa – Typ II
 • Szczytno, strona prawa – Typ II
 • Załuski, strona prawa – Typ II
 • Zakroczym, strona prawa – Typ II
 • Zakroczym, strona lewa – Typ II

Obwód Utrzymania Drogi:

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 zakłada się budowę jednego obwodu utrzymania drogi ekspresowej. Lokalizacje OUD przewidziano w miejscu istniejącego Obwodu Utrzymania Dróg w Poczerninie.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt dużych oraz małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

 IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycja zostanie podzielona na odcinki, które będą realizowane w tym samym czasie.