viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S7 Warszawa - Grójec

Budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca

Oddział: Warszawa
Długość: 29,3 km
Obecny etap – w realizacji
Wartość Projektu: 1.458.451,18028 PLN

 

Etap zrealizowany:

 

2007 r. – rozpoczęły się wstępne prace projektowe nad przedmiotowym projektem, wraz ze „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe oraz materiały do wniosku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca – ETAP 1” . W ramach tego opracowania przeprowadzono analizę możliwych wariantów przebiegu drogi ekspresowej. W wyniku prac, wskazano do dalszych analiz (Etap II STEŚ) wariant I (rozbudowa drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej po starym śladzie) i wariant II (nowym śladem od węzła „Lotnisko” do starego śladu pomiędzy Tarczynem a Grójcem).

 

2008 r. – został wykonany 2 etap STEŚ jako opracowanie pn.: „Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca” .

2010 r. – przedstawiono dodatkowe rozwiązania przebiegu drogi ekspresowej, które zawarte zostały w Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym.

 

22.04.2010 r. – spisano protokół nr 14/2010 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) działającej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad stanowiący aneks do Protokołu nr 9/2008 zatwierdzonego dnia 5 maja 2008 r. W wyniku posiedzenia wybrany został wariant II C jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

22.04.2011 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr WOOŚ-II.4200.11.2011.TS. Niniejsza decyzja określa środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według wariantu „II” z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu „C”.

 

29.01.2015 r. – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nr DOOŚ-idk.4200.8.2011.aj.31 zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  z dnia 22.04.2011 r.

 

18.09.2015 r. – wszczęcie postępowań przetargowych na realizację inwestycji w trybie "projektuj i buduj".

 

06.04.2017 r. – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nr DOOŚ-OAII.4200.8.2011.aj.44 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według wariantu „II” z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu „C”, zmieniającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22.04.2011 r., zmienioną decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29.01.2015 r.

 

Etap w realizacji:

 

17.08.2017 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "projektuj  i buduj" dla Odcinka „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem). Wykonawca – Konsorcjum firm: Lider – Rubau Polska Sp. Z o. o, Partner – Construcciones Rubau S. A., wartość kontraktu 221 395 096,62 zł brutto.

 

17.08.2017 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "projektuj  i buduj" dla Odcinka „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem). Wykonawca – IDS-BUD S.A., wartość kontraktu 388 680 000 zł brutto.

 

17.08.2017 r. – podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie "projektuj  i buduj" dla Odcinka „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7. Wykonawca – Mota-Engil Central Europe S. A., wartość kontraktu ok. 203 449 067,60 zł brutto.

 

28.12.2018 r. – podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec o długości ok. 29,2 km. Wysokość dofinansowania z UE wynosi 542 448 242,42 zł.

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

 

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca: http://s7warszawa-grojec.pl/

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

 

Administracyjnie inwestycja jest położona w środkowo-wschodniej części Polski, na obszarze województwa mazowieckiego. Przebieg projektowanej drogi ekspresowej S7 rozpoczyna się za węzłem „Lotnisko”, zlokalizowanym w południowej części miasta Warszawa, skąd droga początkowo biegnie na południe przecinając obszar gminy: Raszyn, Lesznowola, Piaseczno i Tarczyn. Swój przebieg droga ekspresowa S7 kończy w gminie Grójec na początku istniejącej obwodnicy. 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 

Klasa drogi: S

Prędkość projektowa: 100 km/h

Przekrój poprzeczny drogi: 2x2 (w. „Lesznowola” – w. „Grójec”), 2x3 (w. „Lotnisko” – w. Lesznowola”)

Szerokość pasa ruchu: 3,50 m

Szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m

Szerokość pobocza gruntowego: ≥0,75 m

Szerokość pasa dzielącego z opaskami: 5,00 – 12,00 m

Szerokość opasek wewnętrznych: 0,50 m

Pochylenie jezdni na prostej: 2,5%

Kategoria ruchu: KR7

Obciążenie na oś: 115 kN/oś

Skrajnia pionowa: ≥4,70 m

 

Zakres inwestycji:

 

Początek zakresu budowy drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest w km 00+468,48 i związany jest z budową węzła „Warszawa Lotnisko” odcinka dróg ekspresowych S2 (węzeł „Konotopa” – węzeł „Lotnisko”) i S79 (węzeł „Lotnisko” – węzeł „Marynarska”). Projektowana droga przebiega w nowym korytarzu, głównie po wschodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 7. Trasa posiada ograniczoną dostępność, która będzie realizowana przez 6 węzłów typu WB: węzeł „Zamienie” w m. Zamienie na skrzyżowaniu z ul. Karczunkowską, ul. Dawidowska/Starzyńskiego i planowaną trasą Janczewice-Zamienie-Mysiadło, węzeł „Lesznowola” za m. Nowa Wola na przecięciu z drogą nr 721, węzeł „Antoninów” w m. Wola Gołkowska za istniejącym skrzyżowaniem łączący drogę ekspresową S7 z drogą nr 01343, węzeł „Złotokłos” w m. Szczaki na przecięciu z drogą powiatową 2846W, węzeł „Tarczyn Północ” na wysokości m. Grzywaczówka na skrzyżowaniu z drogą nr 876 oraz węzeł „Tarczyn Południe” w m. Kopana będący połączeniem z istniejącą drogą krajową nr 7. Uzupełnienie infrastruktury drogowej stanowi budowa 2 Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej. Koniec budowy drogi ekspresowej S7 zlokalizowany jest w km 29+626,68, gdzie następuje włączenie w istniejącą obwodnicę Grójca w ciągu drogi ekspresowej S7.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Wariant I – polegający na przebudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku od projektowanego węzła „Magdalenka” do początku realizowanej obwodnicy Grójca. Przebieg trasy w tym wariancie wiązałby się z poprowadzeniem jej po istniejącym śladzie DK7 oraz budową dróg równoległych, węzłów i przejazdów.

Długość trasy według Wariantu I – ok. 21,8 km

Wariant II – przewidujący poprowadzenie trasy od km 0+300 (w. „Lotnisko”) do km 410+572 (początek obwodnicy Grójca). Wariant powstał w celu ominięcia terenów zabudowanych.

Długość trasy według Wariantu II – ok. 29,011 km

Wariant III – jest alternatywą dla wariantu II. Przewiduje poprowadzenie trasy zgodnie z wariantem II od węzła „Lotnisko” na długości 16,3 km, a następnie, zgodnie z wariantem I, starym śladem do początku obwodnicy Grójca (km 410+572). Wariant III przewiduje maksymalne wykorzystanie istniejącego przebiegu DK7, ale zwiększa ilość koniecznych do likwidacji zabudowań.

Długość trasy według Wariantu III – ok. 29,386 km

Wariant (IV lub IVa) – warianty powstałe w wyniku protestów mieszkańców Gminy Tarczyn. Przewidują poprowadzenie trasy od węzła „Lotnisko” w km 0+300 na długości 16,3 km. Włączenie w stary ślad drogi krajowej nr 7 następuje w km 29+000 (wariant IV) lub w km 29+652 (wariant IVa). Zakończenie trasy ma miejsce na początku obwodnicy Grójca w km 410+572. Wariant maksymalnie wykorzystuje istniejącą DK7, w związku z czym, niweluje ilość koniecznej do likwidacji zwartej zabudowy.

Długość trasy według Wariantu IV – ok. 29,852 km.

Długość trasy według Wariantu IVa – ok. 29,470 km.

 

W dniu 22.04.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Grójca według wariantu „II” z przebiegiem trasy w pobliżu miejscowości Antoninów według podwariantu „C”.

 

Obiekty inżynierskie: 

 

Kolizje projektowanej drogi ekspresowej S7 z istniejącą na przedmiotowym terenie siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych rozwiązano poprzez wykonanie szeregu obiektów inżynierskich – wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową oraz przejazdów pod nią. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie przejazdów kolejowych zaprojektowano wiadukt kolejowy. W przypadku sieci cieków wodnych znajdujących się na terenie, ich przekroczenie odbywać się będzie za pomocą mostów drogowych oraz przepustów. Na ich lokalizację miały wpływ warunki gruntowe, ukształtowanie terenu a także warunek jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze i istniejący krajobraz. W celu uzyskania komfortu migracji gatunków zwierząt po obu stronach drogi ekspresowej zaprojektowano wykonanie szeregu przejść dla zwierząt o różnej wielkości.

 

Węzły:

 

- Zamienie – w m. Zamienie na skrzyżowaniu z ul. Karczunkowską, ul. Dawidowska/Starzyńskiego i planowaną trasą Janczewice-Zamienie-Mysiadło.

- Lesznowola – za m. Nowa Wola na przecięciu z drogą nr 721, węzeł „Antoninów” w m. Wola Gołkowska za istniejącym skrzyżowaniem łączący drogę ekspresową S7 z drogą nr 01343.

- Złotokłos – w m. Szczaki na przecięciu z drogą powiatową 2846W.

- Tarczyn Północ – na wysokości m. Grzywaczówka na skrzyżowaniu z drogą nr 876.

- Tarczyn Południe – w m. Kopana będący połączeniem z istniejącą drogą krajową nr 7.

 

MOP-y:

 

- MOP II - km 13+150 (strona prawa).

-  MOP II - km 13+150 (strona lewa).

 

Bazy Materiałowe:

 

Nie przewidziano rezerwy terenu pod bazy materiałowe służb utrzymaniowych.

 

III. Ochrona środowiska:

 

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 14,5 km) oraz zaprojektowanie rezerw pod przyszłe ekrany akustyczne. Budowa przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Budowa urządzeń ochrony wód, tj. odcinków kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających i wylotów do odbiorników. Nasadzenia drzew i krzewów. 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji:

 

Przedmiotową inwestycję podzielono na 3 odcinki, które będą realizowane w tym samym czasie:

- Odcinek „A” od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Lesznowola” (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,6 km.

- Odcinek „B” od węzła „Lesznowola” (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem) – długość odcinka ok. 14,8 km.

- Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 – długość odcinka ok. 7,9 km.