viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A4 – Węzeł Balice – Węzeł Szarów (Targowisko)

Autostrada A4 – Węzeł Balice – Węzeł Szarów (Targowisko)

- GDDKiA Oddział Kraków

- długość : 44,069 km

- etap : istniejąca

- zarządzający GDDKiA Oddział Kraków

Budowa autostrady A4 Kraków – Tarnów odcinek Kraków – Szarów ruszyła 27 kwietnia 2007 roku, a zakończyła się 30 września 2009 roku. Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a Wykonawcą - hiszpańsko–polskie konsorcjum złożone z firm DRAGADOS SA oraz Polimex – Mostostal SA. Kontrakt opiewał na kwotę 839.328.570,79 złotych brutto. Budowa została sfinansowana w całości z Krajowego Funduszu Drogowego.

 

Droga EURO 2012

Autostrada Kraków - Tarnów jest częścią biegnącej z Europy Zachodniej na Ukrainę autostrady A4 leżącej w III Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, który przecina Polskę od zachodniej granicy w Zgorzelcu do wschodniej granicy w Korczowej. Jest również częścią europejskiej trasy E40. Warto podkreślić, że była to pierwsza autostrada budowana na wschód od rzeki Wisły. Znaczenie autostrady A4 wzrosło niepomiernie po przyznaniu Polsce i Ukrainie organizacji EURO 2012 , czyli Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku, gdyż połączy ona ze sobą te miasta w obydwóch krajach, w których zaplanowano rozegraniu meczów mistrzostw.

Parametry techniczne

Otwarty właśnie odcinek autostrady ma 19,9 km długości. Na trasie A4 od Krakowa do granicy dawnego województwa krakowskiego powstał węzeł autostradowy "Targowisko". W granicach miasta Krakowa powstaje jeszcze węzeł „Bieżanów”, który stanowi początek wschodniej obwodnicy Krakowa, a jego budowa jest realizowana w ramach budowy drogi ekspresowej S7. Pomiędzy Krakowem a Szarowem wzniesiono 30 obiektów mostowych: 15 wiaduktów autostradowych, 6 wiaduktów drogowych, 5 mostów autostradowych, 1 przejście dla zwierząt oraz 3 mosty drogowe.

Autostrada Kraków – Szarów została zbudowana w klasie technicznej A (najwyższej); jej skrajnia pionowa ma 4,7 m. Nawierzchnia bitumiczna została dostosowana do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś. Każda z dwu jezdni autostrady na odcinku od węzła wielickiego do węzła „Bieżanów” ma trzy pasy ruchu (3 x 3,75 m szerokości), a dalej do węzła „Targowisko” dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pas awaryjny (3,0 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m). Jezdnie są rozdzielone pasem dzielącym o szerokości 5 m (4-metrowy pas zieleni + 2 x 0,5 m opaski bitumiczne).

Dla ciągłego utrzymania autostrady, w rejonie Szarowa w widłach A4 oraz drogi krajowej nr 75 przewidziano budowę Obwodu Utrzymania Autostrady, który będzie zapewniać całoroczne bieżące utrzymanie drogi oraz urządzeń obsługi, organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. W Staniątkach oraz na łącznicy węzła „Targowisko” zostały zlokalizowane Punkty Poboru Opłat, które zostaną uruchomione, gdy autostrada stanie się płatna.

Wygoda podróżnych

Przy autostradzie zbudowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I: „Zakrzów” i „Podłęże”, na terenie których zaprojektowano zadaszenia ze stolikami i ławkami oraz sanitariaty. Parking w Zakrzowie pomieści 116 pojazdów, w tym 32 samochody ciężarowe lub autobusy oraz 72 samochody osobowe, natomiast na terenie MOP-u w Podłężu może zaparkować 113 pojazdów, w tym 29 TIR-ów lub autobusów oraz 72 samochody osobowe.

Ekologia

Jak zawsze, bardzo duży nacisk położono na ekologię. Już na etapie projektowania trwały konsultacje ze specjalistami w dziedzinie ochrony środowiska, leśnikami oraz naukowcami, którzy wskazywali projektantom, gdzie zlokalizować przejścia dla zwierząt, by odpowiadały one trasom migracji zwierzyny z terenów górskich do Puszczy Niepołomickiej. Autostrada została wyposażona w zaawansowany technologicznie system odprowadzania wód opadowych, w którym są one przed odprowadzeniem do odbiorników (zbiorników odparowujących lub istniejących cieków) oczyszczone do I klasy czystości. W tym celu zbudowano: studnie wpadowe z osadnikiem, studzienki kontrolno – pomiarowe z osadnikami, studzienki ściekowe z osadnikiem, studzienki kanalizacyjne, osadniki, separatory lamelowe, zbiorniki retencyjno – oczyszczające. Dla ochrony istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej zbudowano ponad 22,0 km ekranów akustycznych o wysokości od 2,0 m do 6,5 m. Na obiektach mostowych ustawiono ekrany przezroczyste (odbijające fale akustyczne), natomiast poza obiektami – ekrany pochłaniające hałas. Stonowana beżowo – zielona kolorystyka ekranów została dostosowana do otaczającego drogę krajobrazu i zagospodarowania terenu. Ponadto zaplanowano wprowadzenie wzdłuż drogi nowych układów zieleni wysokiej (drzew i krzewów), które spełniać będą rolę ochronną, krajobrazową i biocenotyczną. Wzdłuż autostrady pojawi się: 4.200 drzew liściastych, 1.350 drzew iglastych i ponad 20 tysięcy krzewów liściastych. W rejonie przejścia dla dzikich zwierząt zaprojektowano nasadzenia zieleni naprowadzającej i osłonowej. W celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu oraz bezpieczeństwa ludzi i zwierząt przebywających w pobliżu autostrady zbudowano ogrodzenie. Na terenach leśnych ma ono 2,0 m wysokości, a na terenach nieleśnych – 1,5 m.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Autostrada została zaopatrzona w liczne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na łącznicach węzłów w pasie rozdziału stanęły bariery ochronne betonowe. Na poboczach oraz na obiektach mostowych zamontowano stalowe bariery ochronne. Na pięciu zaplanowanych przejazdach awaryjnych przez pas dzielący, przeznaczonych dla służb interwencyjnych (straż pożarna, pogotowie, policja, służby drogowe) zamontowano bariery rozbieralne. Ponadto zarówno w ogrodzeniu autostrady, jak i w ekranach akustycznych są bramy i wyjścia awaryjne.

Koszty

Decyzję o Ustaleniu Lokalizacji Autostrady (ULA) dla tej inwestycji wydano w grudniu 1998 roku, a pozwolenie na budowę w listopadzie 2005 roku. Pomiędzy Krakowem a Szarowem (teren dawnego województwa krakowskiego) GDDKiA wykupiła 1.738 działek za 161,4 mln złotych. Pozostałe wydatki poniesione na realizację odcinka autostrady pomiędzy węzłem „Wielicka” a węzłem „Targowisko” to: 84,9 mln zł na badania archeologiczne, 13,0 mln zł na projekt i 0,6 mln na wycinkę drzew. Łączny koszt budowy A4 Kraków - Szarów przekroczył kwotę miliarda złotych.

ZAKRES ROBÓT WYKONANYCH NA BUDOWIE AUTOSTRADY A4
ODCINEK WĘZEŁ WIELICKA – WĘZEŁ TARGOWISKO

19,9 km autostrady
21,0 km dróg dojazdowych
30 obiektów mostowych
256 przepustów
20 dróg poprzecznych krzyżujących się z Autostradą
2 Miejsca Obsługi Podróżnych – Podłęże i Zakrzów
Punkt Poboru Opłat Staniątki
17,6 km linii energetycznych WN i SN
29,22 km linii energetycznych NN i oświetlenia ulicznego
16,1 km linii teletechnicznych
17,2 km sieci gazowej
10,3 km sieci wodociągowej
3,4 km sieci kanalizacji sanitarnej
52,9 km kanalizacji deszczowej
6 zbiorników retencyjnych
22,2 km ekranów akustycznych

Wykopy: 1.558.000,0 m3
Nasypy: 2.054.000,0 m3
Warstwa mrozoochronna: 384.100,0 m3
Podbudowy naturalne: 333.700,0 m3
Masy bitumiczne: 490.000,0 ton
Beton: 120 000 m3
Stal zbrojeniowa: 5 500 ton
Humusowanie skarp i terenów przyległych: 1.370.000,0 m2