viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S7 – granica województwa świętokrzyskiego – Kraków (węzeł Igołomska)

Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”)” : Odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok.23,2km
 
Oddział: Kraków
Długość: ok.23,2km
Obecny etap – w przetargu I etap
Podział odcinka na :
Etap 1 – gr. województwa świętokrzyskiego - węzeł Miechów, długości 18,7 km 
Etap 2 – węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice
 

 

S7 granica woj. świętokrzyskiego – Kraków, odcinki : I granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma oraz III węzeł Widoma – Kraków.

 

 

55,6 kilometrowy odcinek S7 został podzielony na trzy części realizacyjne:
 • I odcinek realizacyjny granica województwa świętokrzyskiego – węzeł Szczepanowice (bez węzła), długości ok. 23,3 km.
 • II odcinek realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km.
 • III odcinek węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), długości ok. 18,3 km.
Odcinek I S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Szczepanowic (bez węzła Szczepanowice), podzielono dodatkowo na dwie części inwestycyjne: granica województwa świetokrzyskiego – węzeł Miechów oraz Miechów - Szczepanowice
 
Etap 1: S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem)
 
Etap zrealizowany:
DŚU - 15.01.2015,
DŚU reformatoryjna - 10.08.2017,
ZOPI dla etapu Koncepcji Programowej – 03.07.2018,
KOPI dla etapu Koncepcji Programowej – 02.08.2018,
ZRID – wniosek złożony do UW 28.12.2018 r, decyzja wydana 30.09.2019
 
4 września 2019 r. dokumentacja przetargowa wysłana została do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
18 lutego 2020 r. nastapiło otwarcie ofert na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem)
 
II. Opis inwestycji:
1. Przebieg drogi:
Inwestycja pn. „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”): odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok 23,2 km”, Etap 1– granica woj. świętokrzyskiego - węzeł Miechów, położona będzie w województwie małopolskim, powiecie miechowskim na terenie gmin Książ Wielki oraz Miechów. Długość odcinka wynosi 18,725 km.
Mapa orientacyjna inwestycji

GDDKiA

 

 

 1.  Podstawowe parametry techniczne:

 

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m (docelowo 5m)
 • szerokość poboczy – 1,5 m.
 • obciążenie -115 kN/oś
 1. Zakres inwestycji:

  W ramach Etapu 1 budowy drogi ekspresowej S7 na przedmiotowym przewiduje się budowę nowej drogi dwujezdniowej klasy technicznej S, przebudowę dróg poprzecznych do projektowanej S7 wraz z budową skrzyżowań (drogi powiatowe, gminne, wewnętrzne), budowę dwóch węzłów drogowych (w ciągu drogi powiatowej – węzeł Książ Wielki i w ciągu drogi wojewódzkiej - węzeł Miechów), budowę 38 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu, budowę dwóch Miejsc Obsługi Pasażerów (MOP „Giebułtów”, MOP „Małoszów”), budowę zbiorników retencyjnych i chłonno – odparowujących, budowę urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, etc.), przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej i wyburzenia kolidujących z inwestycją budynków.

 

 

4.Wariantowanie przebiegu drogi:

Przebieg drogi wg ustalonego wariantu. Nie wariantuje się dodatkowo korytarza drogi na obecnym etapie dokumentacji.

 

5.Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S7 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: estakady, wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenie rzeki Nidzicy, drogi powiatowej i drogi dojazdowej zaprojektowano za pomocą estakady o długości 606,40m. Na wybór obiektów inżynierskich miały wpływ następujące elementy: rozległość doliny rzeki, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

6.Węzły:

Książ Wielki (z DP1219K) – typ WB, rodzaj – pół koniczyna

Węzeł Miechów (z DW783) – typ WB, rodzaj – pół karo + ćwierć koniczyna.

 

7. MOP-y: przyjęto lokalizację Miejsc Obsługi Podróżnych w km 614+500:

                MOP Giebułtów – kierunek Kielce (kat. II)

MOP Małoszów – kierunek Kraków (kat. II)

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 660 m) przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów. Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Zostaną wykonane:  2 przejścia górne (dla dużych zwierząt) i 5 dolnych (dla małych-2, średnich-2 i dużych-1 zwierząt) oraz przejście dolne dla płazów. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach   i   (na obszarach szczególnie wrażliwych)  - w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

 

 

Etap 2: Miechów- Szczepanowice

Etap zrealizowany:

ZOPI dla etapu STEŚ R  – 03.07.2018,

KP z etapu STEŚ R – w trakcie opracowania,

DŚU – trwa procedura uzyskiwania DŚU,

PB – planowana data odbioru 08.2020,

ZRID – planowane uzyskanie 03.2021.

 

II. Opis inwestycji:

 

 1. Przebieg drogi:

  Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica z woj. świętokrzyskim) – Szczepanowice – Widoma – Zastów – Kraków (do węzła „Igołomska”): odcinek I: granica woj. świętokrzyskiego – węzeł „Szczepanowice” (bez węzła) – dł. ok 23,2 km”, węzeł Miechów – węzeł Szczepanowice (bez węzła), (km 622+185,00 - km 627+500,00).

 

 1.  Podstawowe parametry techniczne:
 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m (docelowo 5m)
 • szerokość poboczy – 1,5 m.
 • obciążenie -115 kN/oś
 1. Zakres inwestycji:

  W ramach Etapu 2 budowy drogi ekspresowej S7 na przedmiotowym przewiduje się budowę nowej drogi dwujezdniowej klasy technicznej S, bezkolizyjne przeprowadzenie istniejących dróg poprzecznych, budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu, budowę do 5 obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, przepusty), budowę ewentualnych urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, etc.), przebudowę i budowę urządzeń infrastruktury technicznej, wyburzenia kolidujących z inwestycją budynków.

 

 1. Wariantowanie przebiegu drogi:

  Na obecnym etapie dokumentacji rozpatrywane są 4 warianty trasy. Preferowany wariant D (fioletowy) ma długość ok.5,09km.

Droga tego wariantu przebiega przez obszary gminy Miechów - wsi Parkoszowice, Poradów, Wymysłów oraz Bukowska Wola. Początek odcinka zaczyna się w km 622+185 a kończy w km ~ 627+270. Powierzchnia terenu potrzebnego dla realizacji tego wariantu wynosi ok. 76 ha. Wariant koliduje z obszarami siedliskowymi Natury 2000,na powierzchni 1,79 ha, przechodzi przez tereny lasów Gawroniec na powierzchni 3,05 ha i przewiduje wyburzenie maksymalnie ok. 9 budynków, w tym ok. 4 budynków mieszkalnych.

 

 1. Obiekty inżynierskie:

W wariancie preferowanym zaprojektowano mostowe obiekty inżynierskie: 2 – nad drogami powiatowymi 1210K i 1211K, 1 - nad drogą gminną K140324K.

 

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 555 m dla wariantu D) przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów. Ekrany akustyczne zostały przewidziane wszędzie tam, gdzie tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej znajdować się będą w strefie oddziaływania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego. Wody opadowe i roztopowe zostaną oczyszczone do parametrów normatywnych w osadnikach   i   (na obszarach szczególnie wrażliwych)  - w separatorach. Nadmiar wód gromadzony będzie w zbiornikach retencyjnych. Cała droga zostanie ogrodzona siatką ze zmienną wielkością oczek.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji dla Etapu 1 i Etapu 2

 

Inwestycja będzie realizowana w systemie P&B w podziale na dwa etapy tj. Etap 1, w którym wykonawca systemu P&B będzie miał za zadanie przygotowanie projektu wykonawczego, wprowadzenie optymalizacji rozwiązań w zakresie tego projektu w ramach uzyskanej decyzji ZRiD oraz realizację. Etap 2, w którym wykonawca zobowiązany będzie do wykonania PB, PW, uzyskania decyzji ZRiD i realizacji.

 

Mieszkańcy Poradowa zaskarżyli decyzję środowiskową do WSA. W konsekwencji fragment tego odcinka tzw. „Poradowski „ ( ponad 5 km ) został wyłączony z zakresu decyzji środowiskowej reformatoryjnej i dla niego trzeba uzyskać nową decyzję. Nowa decyzja została zaskarżona ponownie.

 

Odcinek II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma
 
Umowa na projekt i budowę odcinka II węzeł Szczepanowice – węzeł Widoma, S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa została podpisana 8 stycznia 2018 r z firmą Mota- Engil Central Europe S.A., która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie powinny być ukończone w ciągu 34 miesięcy od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast do czasu przeznaczonego na projektowanie inwestycji okresy zimowe są wliczane. Trwa budowa.

 

Wybudowanie drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków przyczyni się do: skrócenia czasu podróży, zwiększenia przepustowości i płynności ruchu, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze istniejącej, zmniejszenia wypadkowości, poprawy warunków życia mieszkańców w miejscowościach zlokalizowanych w sąsiedztwie istniejącej drogi krajowej, aktywizacji gospodarczej terenów położonych w otoczeniu inwestycji, uporządkowania układu komunikacyjnego w północno - wschodnim obszarze miasta Krakowa oraz odciąży miasto z ruchu tranzytowego. Projektowana droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.


https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28115/Podpisana-zostala-umowa-na-projekt-i-budowe-S7-granica-woj-swietokrzyskiego-Krakow-odcinek-II-wezel-Szczepanowice-wezel-Widoma

 

Jest decyzja środowiskowa dla S7 na odcinku Kraków – granica woj. świętokrzyskiego