INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyArchiwum 2016

A1 Węzeł "Łódź Północ" - Węzeł "Łódź Południe"

 

     Odcinek autostrady A-1 od Strykowa do Tuszyna (w tym odcinek węzeł "Łódź - Połnoc" -  do węzła "Łódź - Południe") jest kontynuacją tej strategicznej drogi, która połączy południe Polski (i Europy) z polskim wybrzeżem poprzez Katowice, Łódź i Gdańsk. Ma długość około 40 kilometrów (od km 295+850 do km 335+937,65) i biegnie przez powiaty; zgierski i łódzki wschodni. (Gminy; Stryków, Nowosolna, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów i Tuszyn).
    22.12.2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i zbudowanie trasy. Umowny termin zakończenia prac budowlanych to połowa 2014 roku.
     Nowa trasa ma klasę techniczną „A”, co oznacza, że może przenosić ruch pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra KAŻDY, a oprócz tego pas awaryjny o szerokości 3 metrów. Pas rozdzielający jezdnie ma 12,5 metra szerokości. Maksymalna prędkość na nowo wybudowanej drodze wynosi 140 km/h.
    Na opisywanym odcinku jest wiele, jak na warunki autostrady węzłów i innych obiektów inżynierskich. Są cztery węzły autostradowe; „Brzeziny”, „Łódź Wschód”, „Łódź Górna” i „Tuszyn”. Warto nadmienić, że wybudowany został w ramach innego przedsięwzięcia węzeł „Łódź Południe”, usytuowany u zbiegu autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-8, to znaczy między węzłami „Łódź Górna” i „Tuszyn”.
      Dla zmotoryzowanych wybudowano cztery miejsca obsługi podróżnych. Dwa pierwszej kategorii (możliwość odpoczynku, skorzystania z toalety, ewentualnie mała gastronomia); „Skoszewy Wschód”, „Skoszewy Zachód”, „Wiśniowa Góra Wschód” - II kategorii (dodatkowo możliwość zatankowania samochodu)

i „Wiśniowa Góra Zachód” - III kategorii - (ten sam standard co II kategoria z możliwością noclegu).
     Łącznie na trasie między Tuszynem a Strykowem pojawiło się około 90(!) obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt).
     Bardzo poważnie potraktowany został problem ochrony środowiska. Wody opadowe z jezdni, przed odprowadzeniem do środowiska będą gruntownie podczyszczone. Cała droga otrzymała system odwadniający, natomiast wszystkie obiekty takie jak miejsca obsługi podróżnych Zostały wyposażone w nowoczesną kanalizację sanitarną. W sąsiedztwie drogi zasiano trawę i posadzono tysiące drzew i krzewów odpowiednich odmian. Komfort okolicznym mieszkańcom i wolno żyjącym zwierzętom zapewniają liczne ekrany dźwiękochłonne, jakie pojawiły wzdłuż drogi w wyznaczonych miejscach.
     Za bezpieczeństwo podróżnych odpowiadają: nowoczesne oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady i oświetlenie.
      Podczas budowy konieczne było również przebudowanie w miejscu przecięcia się z autostradą wszystkich lokalnych dróg niższej kategorii (drogi krajowe; wojewódzkie, powiatowe i gminne).  W trakcie prac usunięto wiele kolizji z instalacjami taki jak; energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i melioracyjne.

      Najkorzystniejszą ofertę cenową  w wysokości; 1.158.689.880,68 zł. złożyło konsorcjum w składzie;

 - Polimex – Mostostal S.A. - LIDER
 - MSF Engenharia S.A. -  Portugalia  - Partner
 - MSF Polska Sp. Z o.o. – Polska  - Partner
 - DOPRASTAV a.s. Słowacja - Partner
Przewidywany pierwotny termin zakończenia prac wyznaczono na październik 2014 roku, jednak w dniu 14.01.2014 roku umowa z dotychczasowym Wykonawcą została rozwiązana w związku z dużymi opóźnieniami prac.

 

       Przetarg na dokończenie budowy  40 kilometrowego odcinka Stryków - Tuszyn został ogłoszony 06.02.2014 r. Zadanie podzielono na trzy części zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na budowę.

  ZADANIE I – Odcinek od węzła Łódź – Północ (A1/A2) do węzła Brzeziny (A1/DK 72) o długości 14,1 km (295+850 - 310+000km) wybuduje konsorcjum firm Strabag (Lider) – Budimex, z którym umowę podpisano 2 października 2014 r.

Wartość kontraktu, to 339.623.175,69 zł.

   ZADANIE II – Odcinek od węzła Brzeziny (A1/DK 72) do węzła Romanów (A1/DW714) o długości 11 kilometrów (310+000 - 321+010 km) wykona firma Mota-Engil. W tym przypadku umowa została podpisana 6 października 2014 r.

Wartość kontraktu wynosi 360.747.073,93 zł.

   W obu przypadkach wykonwcy mieli 22 miesiące na wykonanie wszystkich prac i zdobycie pozwolenia na użytkowanie.

   Nowa trasa ma nawierzchnię betonową, której trwałość (bez gruntownego remontu ) ocenia się na 30-40 lat.

  

   UWAGA! ODCINEK ZOSTAŁ ODDANY DO RUCHU PRZED TERMINEM - 1 LIPCA 2016 ROKU.