INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyArchiwum 2016

A1 Węzeł "Łódź Południe" – Węzeł Tuszyn

 

     Odcinek autostrady A-1 od Strykowa do Tuszyna jest (wraz z fragmentem drogi od węzła "Łódź-Południe" do węzła "Tuszyn") jest kontynuacją tej strategicznej drogi, która połączy południe Polski (i Europy) z polskim wybrzeżem poprzez Katowice, Łódź i Gdańsk. Ma długość około 40 kilometrów (od km 295+850 do km 335+937,65) i biegnie przez powiaty; zgierski i łódzki wschodni. (Gminy; Stryków, Nowosolan, miasto Łódź, Andrespol, Brójce, Rzgów i Tuszyn).
    22.12.2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i zbudowanie trasy. Umowny termin zakończenia prac budowlanych wyznaczono na połowę 2014 roku.
     Nowa trasa ma klasę techniczną „A”, co oznacza, że może przenosić ruch pojazdów o nacisku na oś do 11,5 tony,  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 metra KAŻDY, a oprócz tego pas awaryjny o szerokości 3 metrów. Pas rozdzielający jezdnie będzie miał 12,5 metra szerokości. Maksymalna prędkość na nowo wybudowanej drodze wynosił 140 km/h.
    Na opisywanym odcinku jest szczególnie dużo, jak na warunki autostrady węzłów i innych obiektów inżynierskich. Pojawiły się cztery węzły autostradowe; „Brzeziny”, „Łódź Wschód” , „Łódź Górna” i „Tuszyn”. Warto nadmienić, że w ramach innego kontraktu wybudowany został węzeł „Łódź Południe”, usytuowany u zbiegu autostrady A-1 i drogi ekspresowej S-8, to znaczy między węzłami „Łódź Górna” i „Tuszyn”.
     Dla zmotoryzowanych wybudowano czterey miejsca obsługi podróżnych  Dwa pierwszej kategorii (możliwość odpoczynku, skorzystania z toalety, ewentualnie mała gastronomia) - „Skoszewy Wschód” i „Skoszewy Zachód” Jeden II kategorii -  „Wiśniowa Góra Wschód” (możliwość zatankowania samochodu) i jednej III kategorii -  „Wiśniowa Góra Zachód” (standard MOP-u kategorii II z możlwością noclegu). .
     Łącznie na trasie między Tuszynem a Strykowem pojawiło się około 90 (!) obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt).
     Bardzo poważnie potraktowany został problem ochrony środowiska. Wody opadowe z jezdni, przed odprowadzeniem do środowiska będą gruntownie podczyszczone, a cała droga otrzyma system odwadniający. Natomiast wszystkie obiekty takie jak miejsca obsługi podróżnych zostały wyposażone w nowoczesną kanalizację sanitarną. W sąsiedztwie drogi zasiano  trawę i posadzono tysiące drzew i krzewów odpowiednich odmian. Komfort okolicznym mieszkańcom i wolno żyjącym zwierzętom zapewniają liczne ekrany dźwiękochłonne, jakie pojawiły wzdłuż drogi w wyznaczonych miejscach.
     Za bezpieczeństwo podróżnych odpowiada nowoczesne oznakowanie poziome i pionowe, bariery ochronne, przeciwolśnieniowe, ogrodzenie autostrady i oświetlenie.
      Podczas budowy konieczne było również przebudowanie w miejscu z przecięcia się z autostradą wszystkich lokalnych dróg niższej kategorii (drogi krajowe; wojewódzkie, powiatowe i gminne), a także usunięcie wielu kolizji z instalacjami taki jak; energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne i melioracyjne.

      Najkorzystniejszą ofertę cenową w wysokości 1.158.698.880,69 zł. złożyło konsorcjum w składzie;

 - Polimex – Mostostal S.A. - LIDER
 - MSF Engenharia S.A. -  Portugalia  - Partner
 - MSF Polska Sp. Z o.o. – Polska  - Partner
 - DOPRASTAV a.s. Słowacja - Partner
  Przewidywany pierwotny termin zakończenia prac wyznaczono na październik 2014 roku, jednak w dniu 14.01.2014 roku umowa z głównym Wykonawcą została rozwiązana ze względu na duże opóźnienie prac.

 

      Przetarg na dokończenie budowy odcinka Stryków - Tuszyn został ogłoszony 06.02.2014r. Zadanie zostało podzielone na trzy części, zgodnie z udzielonymi pozwoleniami na budowę. 


      ZADANIE III – Odcinek od węzła Romanów (A1/DW714) do węzła Tuszyn (A1/DK91) o długości ok. 16 km (320+010 - 335+937,65 bez odcinka 322+150 – 324+950, który wybudowany został w ramach kontraktu na budowę węzła Łódź południe).

W tym przypadku wykonawcą było konsorcjum firm Budimex (Lider) i Strabag za kwotę 327.041.625,00 zł . Umowę podpisano 30 września 2014 roku. Wykonawca miał 22 miesiące na sfinalizowanie prac i uzyskanie pozwolenia na żytkowanie. Nowa trasa ma nawierzchnię betonową, której trwałość (bez gruntownego remontu ) ocenia się na 30-40 lat.


   UWAGA! ODCINEK ZOSTAŁ PRZEKAZANY DO RUCHU PRZED TERMINEM - 1 LIPCA 2016 ROKU.