INFORMACJA DROGOWA
GDDKiA19 111
viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA GDDKiA NIENORMATYWY - ANKIETA wypełnij internetową ankietę i przekaż swoją opinię ZOBACZ GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A1 Węzeł Piotrków Trybunalski Zachód – Węzeł Piotrków Trybunalski Południe

    

 

        Autostrada A-1 na odcinku od węzła Tuszyn do granicy województwa śląskiego, czyli ok. 64,2 km (od km 335+937,65 do km 399+742, 51) będzie biegła po obecnym śladzie drogi krajowej nr 1. Istniejąca trasa zostanie przebudowana do standardu autostrady. Dotyczy to zarówno istniejącego 19-kilometrowego odcinka autostrady A-1 od węzła „Tuszyn” do węzła „Bełchatów”, jak i pozostałych odcinków drogi krajowej nr 1.

    24 lutego 2011 r. w łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowę na zaprojektowanie odcinka autostrady na odcinku Tuszyn - granica województwa śląskiego o długości 63,8 km.

     Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum;

   - TRAKT Sp. z o.o. - Polska - LIDER

   - Sener Sp. z o.o. - Polska - partner

   - Sener Ingenieria Y Sistemas S.A. - Hiszpania - partner.

    Wartość kontraktu (przy stawce VAT 23%) wynosi 11.647.485,20 zł. Projekt był gotowy wiosną 2012 roku.

    28.09.2012 roku złożono wniosek o ZRID, który został wydany 04.11.2013 r.

 

       Przetarg w systemie projektuj i buduj (wykonawca otrzyma informacyjnie dokumentację i PFU) został ogłoszony 30 czerwca 2017 roku.

 

    18 grudnia 2017 roku w siedzibie łódzkiego Oddziału GDDKiA otwarte zostały oferty na projekt i budowę autostrady A1 od węzła „Tuszyn” do granicy z województwem śląskim. Dziesięć z trzynastu złożonych ofert mieści się w kwocie, jaką Zamawiający (GDDKiA) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

        Zamawiający (GDDKiA) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 2.486.333.412,53 PLN (brutto). Cały 64 kilometrowy odcinek autostrady A1 podzielony został na cztery części: Odc. A od węzła „Tuszyn” (bez węzła) do węzła „Bełchatów” (z węzłem) ( długość 15,862 km ) Odc. B od węzła „Bełchatów” (bez węzła) do węzła „Kamieńsk” (z węzłem) ( długość 24,200 km ) Odc. C od węzła „Kamieńsk” (bez węzła) do węzła „Radomsko” (z węzłem) ( długość 16,720 km ) Odc. D od węzła „Radomsko” do granicy województwa łódzkiego/śląskiego ( długość 7,023 km ).

 

        Na realizację pierwszej części zamówienia: zadanie A – Odcinek I przeznaczono: 618.144.454,56 PLN.  Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

 

        Wszyscy oferenci złożyli deklarację gwarancji jakości zgodną z warunkami zamówienia. Termin wykonania wynosi 32 miesiące (bez okresów zimowych). Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą, to przełom zimy i wiosny 2018 roku. Budowa czterech odcinków jest ostatnim brakującym fragmentem autostrady A1 na terenie województwa łódzkiego. Po jej ukończeniu całkowita długość tej trasy na terenie województwa (od granicy z województwem kujawsko – pomorskim do granicy z województwem śląskim będzie liczyła 167, 3 km. (Aktualnie do dyspozycji kierowców na terenie województwa łódzkiego jest 121,0 km autostrady A1, w tym stary odcinek między węzłem „Tuszyn” i węzłem Piotrków Trybunalski).

  

         30 lipca 2018 podpisano umowę na projekt i budowę odcinka "A".  Wykonawcą kontraktu w systemie „Zaprojektuj i zbuduj” jest konsorcjum firm: Budimex – Strabag. Zgodnie z warunkami kontraktu, przewidywany czas realizacji to 32 miesiące od chwili podpisania umowy (wykonawcy na etapie projektu skrócili czas wykonania z 38 do 32 miesięcy), do czego należy doliczyć okresy zimowe (15 grudnia – 15 marca), co nie dotyczy czasu przeznaczonego na projektowanie. Uwaga! W ramach kontraktu, na węźle Piotrków Trybunalski Zachód pojawią się nowe relacje skrętne. Po zakończeniu budowy będzie można pojechać także z Łodzi w kierunku Warszawy i z Warszawy na Łódź. Dotychczas było to niemożliwe