viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A2 Odcinek „A” Stryków – Łyszkowice

 

       Odcinek „A” autostrady A-2 to, to pierwszy z czterech odcinków budowany w ramach przedsięwzięcia o nazwie; „Projekt i budowana autostrady A-2 od Strykowa do Konotopy”. Jest najbliżej Łodzi położonym fragmentem tej trasy i naturalną kontynuacją istniejącego odcinka drogi; Konin – Stryków. Aktualnie stanowi część trasy łączącej Warszawę z Poznaniem i Berlinem - na zachód i granicą z Białorusią na wschodzie. Jest fragmentem drogi międzynarodowej E 30 w II transeuropejskim korytarzu transportowym.
Opisywany odcinek ma 29,2 km długości (od km 365+261,42 do km 394+500)i przebiega przez teren powiatów zgierskiego, brzezińskiego i skierniewickiego. 23.09.2009 roku została podpisana umowa z Konsultantem wspólnym dla wszystkich czterech odcinków – firmą DHV, a  28.07.2011 z Wykonawcą - Konsorcjum firm; EUROVIA Polska S.A i WARBUD S.A.
             Wartość prac budowlanych to 989.000.000,00 zł (wg stawki VAT 23%). Zakończenie prac budowlanych 15 października 2012 roku.

     Nowa trasa ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, o szerokości 3,75 metra każdy z pasem awaryjnym (3m). Dodatkowo pozostaje możliwość dobudowania trzeciego (skrajnego lewego) pasa w przyszłości.  Standardem jest, że autostrada spełnia klasę techniczna „A”. W praktyce oznacza to, że mogą po niej jeździć najcięższe pojazdy o nacisku na oś do 11,5 tony. Maksymalna dopuszczalna prędkość na nowej drodze, to 140 km/h, zaś prędkość projektowa 120 km/h.
           Na opisywanym fragmencie trasy powstał jeden węzeł „Łowicz” u zbiegu z drogą wojewódzką 704. Inwestycja wymusiła konieczność przebudowy licznych dróg niższych kategorii, które przetnie autostrada. Dotyczy to dziewięciu dróg powiatowych i kilku dróg gminnych, gdzie łączna długość przebudowanych odcinków wynosi blisko 14,6 km. Niezależnie od tego powstało dodatkowo 43 kilometry dróg dojazdowych.
       Na budowanym odcinku pojawiło się łącznie 20 wiaduktów, w tym jeden
zespolony z przejściem dla średnich zwierząt, a także 9 mostów, z których
siedem spełnia jednocześnie rolę przejść dla zwierząt dużych i
średnich.  Niezależnie od tego powstaną liczne przepusty ekologiczne i
techniczne.
             Kwestie ochrony środowiska stanowią bardzo ważny element nowej
inwestycji. Oprócz obiektów umożliwiających migrację dzikich zwierząt,
powstał system oczyszczania wód opadowych, które trafią do specjalnych
zbiorników, z których będą odparowywały do atmosfery. Wzdłuż całego
odcinka w licznych punktach pojawiły się ekrany dźwiękochłonne, służące
poprawie komfortu ludzi i zwierząt.

               Z myślą o podróżnych na opisywanym odcinku powstały cztery MOP-y (miejsca obsługi podróżnych). Dwa; („Niesułków” i „Polesie”) obsługują podróżujących do Warszawy, pozostałe („Nowostawy” i „Parma”) służą jadącym w kierunku stolicy Wielkopolski. W pierwszym okresie użytkowania wszystkie MOP-y będą miały pierwszy typ, co oznacza, że zapewnią podróżnym podstawowe wygody (możliwość wypoczynku, skorzystania z toalet). Aktualnie podniesiono standard MOP-ów; „Niesułków”, „Parma” i „Polesie” do standardu drugiego, a „Nowostawów” do standardu trzeciego. Drugi typ MOP-u zapewnia dodatkowo; możliwość zatankowania samochodu, zjedzenia posiłku i dokonania podstawowych zakupów, natomiast na MOP-ie typu trzeciego, oprócz wymienionych już funkcji musi być możliwość noclegu, a także mogą się znaleźć do dyspozycji podróżujących; agendy poczty, banków, etc. Łączna powierzchnia wymienionych miejsc obsługi podróżnych wyniesie około 100 tyś. metrów kwadratowych.
     Należy dodać, że wspomniane obiekty, a także stacje i punkty poboru opłat, są wyposażone w kanalizację sanitarną, która spełni wszystkie obowiązujące normy ochrony środowiska oraz obowiązkowo w instalację przeciwpożarową.
     Aby rozpocząć budowę drogi konieczne było wcześniejsze usunięcie tzw. „kolizji”, czy przeniesienie wszystkich instalacji, które znalazły się „na trasie” inwestycji. Oznaczało to ponad sto operacji przesunięcia;  linii energetycznych
o różnym napięciu, instalacji telekomunikacyjnych, wodociągowych, melioracyjnych, wodnych, a także jednej kolizji naftociągu.
     Nowoczesna autostrada, aby właściwie spełniała swoją funkcję musi być wyposażona w stosowne urządzenia zapewniające użytkownikom bezpieczeństwo. W tym przypadku są to;
   - bariery ochronne
   - zjazdy i przejazdy awaryjne
   - ogrodzenie drogi
   - oznakowanie pionowe i poziome
   - sieć telefonów alarmowych.

    Najkorzystniejszą ofertę na projekt i budowę nowej trasy złożyło konsorcjum w składzie;

 - EUROVIA S.A., Polska - Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

 - WARBUD S.A., 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162.

 

    Odcinek przekazano do ruchu wiosna 2012 roku.