viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A2 Odcinek „B” Łyszkowice – granica województwa mazowieckiego.

 

      Kolejny odcinek („B”) autostrady A-2 powstał na terenie powiatów; łowickiego i skierniewickiego. Liczy sobie około 17 kilometrów długości (od km 394+500 do km 411+465) i stanowi część trasy łączącej Warszawę z Poznaniem i Berlinem - na zachód i granicą z Białorusią na wschodzie. Siłą rzeczy jest fragmentem drogi międzynarodowej E 30 w II transeuropejskim korytarzu transportowym.
     Umowa z wykonawcą na opracowanie projektu i wykonanie została podpisana 28.09.2009 roku, zaś z Konsultantem sześć dni wcześniej, czyli 23 września. Wartość robót budowlanych (przy 22% stawce VAT) wyniosła; 843 561 725, 64 zł. Termin zakończenia robót wyznaczony został na 05.06.2012 roku.
     Podobnie jak w przypadku odcinka „A”, odcinek „B” ma dwie jezdnie po dwa pasy ruchu (każdy pas o szerokości 3,75 metra), oraz pas awaryjny o szerokości 3 metrów. Dodatkowo pozostaje możliwość dobudowania trzeciego (skrajnego lewego) pasa w przyszłości. Autostrada spełnia klasę techniczna „A”, co oznacza, że mogą po niej jeździć najcięższe pojazdy o nacisku na oś do 11,5 tony. Maksymalna dopuszczalna prędkość na nowej drodze, to 140 km/h, zaś prędkość projektowa 120 km/h.
      Na odcinku drogi, o którym mowa został wybudowany jeden węzeł autostradowy „Skierniewice” (typu „trąbka”) na przecięciu z drogą krajową nr 70. Będzie można na nim zjechać we wszystkich kierunkach. W jego centralnej części znajdzie się Obwód Utrzymania Autostrady.
      Podczas budowy tego odcinka konieczne było także przebudowanie lokalnych dróg niższej kategorii, w tym drogi wojewódzkiej nr 750, trzech dróg powiatowych i kilku dróg gminnych. Ogólna długość przebudowanych odcinków wyniesie około 6 kilometrów. Powstało też około 43 kilometrów dróg dojazdowych.
     W ramach odcinka „B” zostało wybudowanych 16 wiaduktów, 2 mosty, a także 3 przejścia dla dużych zwierząt.  Warto zwrócić uwagę, że bardzo dużo troski poświęcono na tym odcinku migrującym w tych miejscach dzikim zwierzętom. Co trzeci wybudowany tu wiadukt i wszystkie mosty umożliwiają przejście na drugą stronę nowej drogi; dużym i średnim zwierzętom. Oprócz wymienionych dużych konstrukcji  przewidziano liczne przepusty odwadniające i umożliwiające poruszanie się małym zwierzętom.
     To nie wszystkie urządzenia służące ekologii. Zarówno wody opadowe, jak i ścieki z stacji poboru opłat i miejsc obsługi podróżnych zostaną oczyszczone, zanim z powrotem trafią do środowiska. Spokój i komfort okolicznych mieszkańców i zwierząt zapewniają ekrany dźwiękochłonne o łącznej długości ponad 16 kilometrów.
     Odcinek „B” przechodzi przez obszar chroniony „Natura 2000”. Aby uchronić naturę w swym obecnym kształcie, nad doliną rzeki Rawki została przeprowadzona estakada, co umożliwia bezkonfliktowe poprowadzenie ruchu samochodowego przez cenne przyrodniczo tereny.
     Dla każdego kierunku ruchu powstało na tym odcinku po jednym miejscu obsługi podróżnych (tzw. MOP). Pierwszy z nich „Bolimów” obsługuje kierunek do Poznania, drugi, „Mogiły”, kierunek do stolicy. Obydwa obiekty są typu I-go, co oznacza, że gwarantują podróżnym podstawowe wygody; możliwość odpoczynku, skorzystania z toalety, ewentualnie może się tam zjawić mała gastronomia.
     Na trasie nowej drogi były liczne kolidujące instalacje i systemy, które trzeba było usunąć; były to; kanalizacja, wodociągi, melioracja, drenaże, gazociąg wysokiego ciśnienia, kilkanaście kolizji elektroenergetycznych i kilka teletechnicznych. Całości dopełnia fakt, że w przypadku rzek; Skierniewki i Chełmnem konieczne było skorygowanie ich przepływu.
      Nowoczesna autostrada, aby właściwie spełniała swoją rolę musi być wyposażona w stosowne urządzenia zapewniające użytkownikom bezpieczeństwo. Są to; 
   - bariery ochronne
   - zjazdy i przejazdy awaryjne
   - ogrodzenie drogi
   - oznakowanie pionowe i poziome
   - sieć telefonów alarmowych.
    Najkorzystniejsza ofertę na zaprojektowanie i wybudowanie opisywanego odcinka złożyło konsorcjum w składzie;

    - Mostostal Warszawa S.A.- Lider
    - ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A. partner
    - Polimex – Mostostal S.A. – partner.

 

     Odcinek przekazano do ruchu wiosną 2012 roku.