viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S14 Odcinek Węzeł Dobroń – Łódź (zachodnia obwodnica Pabianic S-14 + dk 14 bis) I

Oddział - Łódź

Długość - 15,2 km.

Obecny etap - w użytkowaniu

Lata realizacji - 2010 - 2012

Wartość projektu (łączna) - 517,2 mln PLN.

 

15.07.2010 - Podpisanie umowy z Konsultantem - konsorcjum firm:

   BUICH Sp. j. - LIDER

   Tebodin SAP - Projekt Sp. z.o.o.- partner

 

18.06.2010 - Podpisanie umowy z wykonawcą: konsorcjum firm:

 - Hermann Kirhcner Polska Sp. z o.o.- LIDER

 - Hermann Kirhcner Bauunternehmung Gmbh - partner

 - Strabag Sp. z o.o. - partner

 - Intercor  Sp. z o.o - partner

 

Opis inwestycji

 

Zachodnia obwodnica Pabianic ma łączną długość 15,2 km ( w tym 9,6 km drogi S i 5,6 km drogi GP) i łączy Dobroń z Łodzią i Ksawerowem. Odcinek S-14 ma długość 9,6 km a pozostały odcinek tzw. DK 14 bis, to łącznik do drogi krajowej nr 14. Trasa przebiega przez teren miasta Łodzi na granicy z gminą Ksawerów, a także przez gminy; Pabianice i Dobroń. Zarówno droga ekspresowa S14, jak i DK 14 bis, mają po dwa pasy ruchu w każdym kierunku po 3,5 metra szerokości każdy. Należy dodać, że w przyszłości będzie możliwe dobudowanie trzeciego (wewnętrznego) pasa na odcinku S-14. (W przypadku DK14 bis są dwa pasy ruchu dla każdego kierunku jazdy). Na odcinku drogi ekspresowej wybudowane są pasy awaryjne o szerokości 2,5 każdy. Obie drogi mogą przenosić najcięższy ruch, przystosowane są bowiem do obciążenia 11,5 tony na oś pojazdu. Aby nowa inwestycja mogła sprawnie funkcjonowała na obecną chwilę, wybudowano trzy węzły drogowe; Rypułtowice (DK14bis/ul. Rypułtowickaw Łodzi), Pabianice Północ (S14/DK71), Dobroń (S14/DW482).  Ponadto na w ramach przedsięwzięcia powstało; 11 wiaduktów, 1 most, jedno przejście dla zwierząt oraz liczne przepusty i małe mosty pod drogą. Obwodnica jest częścią drogi ekspresowej S14 łączącej drogę ekspresową S-8 (okolice Dobronia) z autostradą A-2 i DK 1 w okolicach  Emilii.Projekt  jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Podstawowe parametry techniczne

 

Klasa drogi - S/GP

Liczba pasów 2 (docelowo 3) dla każdego kierunku jazdy w przypadku S i 2 pasy odocelowo dla DK.

Szerokość pasa ruchu - 3,5 m.

Nawierzchnia bitumiczna.

 

Obiekty inżynierskie

 

Na zachodniej obwodnicy Pabianic wybudowano: 1 most, 11 wiaduktów i mostów, oraz 27 przepustów.

 

Węzły

 

W ramach budowy powstały trzy węzły drogowe: Dobroń (S14/DW482), Pabianice Północ (S14/DK71) i Rypułtowice DK14bis/ul. Rypułtowicka w Łodzi.

 

Ochrona środowiska

 

Za ochronę środowiska odpowiadają liczne przejścia i przepusty dla zwierząt (w tym jedno duże - górne), a także ekrany dźwiękochłonne.

 

MOP-y

 

Na opisywanym odcinku nie został wybudowany żaden MOP.

 

Obwodnica została oddana do ruchu w nocy z 13 na 14 lipca 2012 roku.