viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

Droga ekspresowa S3 Zielona Góra Północ - Niedoradz

oddział: Zielona Góra

długość – 13,3 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2015 - 2018

wartość robót: 211 mln zł

 

GDDKiA

 

1. etap zrealizowany:

25.07.2008 – opracowanie Studium Techniczno –Ekonomiczno – Środowiskowe

01.09.2009 – wydanie decyzji środowiskowej

15.10.2015 – uzyskanie decyzji na realizację inwestycji drogowej

20.10.2015 - podpisanie umowy

20.10.2015 - rozpoczęcie budowy

30.11.2018 - oddanie do użytku

 

Więcej na stronach internetowych inwestycji:

 • Budowa drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Zielona Góra Północ do węzła Niedoradz http://www.drogas3.pl/

 

II. Opis inwestycji

1. Przebieg drogi:

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gminy: Zielona Góra oraz w powiecie nowosolskim, na terenie gminy: Otyń.

 

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

 • klasa drogi S 2/2
 • prędkość projektowa – 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m,
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 1,25 m
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

 • Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3.
 • Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.
 • Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
 • Budowa obiektów inżynierskich,
 • Budowa przepustów drogowych.
 • Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
 • Przebudowa kolidującej infrastruktury.
 • Przebudowa/rozbudowa węzłów: Zielona Góra Północ, Zielona Góra Południe (Racula)
 • Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
 • Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

4. Obiekty inżynierskie:

 • Wiadukt drogowy WD-9B i WD-9C w km 286+830,38 w poprzek drogi S3
 • Wiadukt drogowy WD-10A w poprzek drogi S3
 • Wiadukt drogowy WD-11A i WD-11B w km 286+992,90 w poprzek drogi S3
 • Przejazd gospodarczy PG-12A w km 287+818,11 w ciągu drogi S3
 • Wiadukt drogowy WS-13A w km 288+121,30 w ciągu drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-14 w km 288+795,47 w poprzek drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-15 w km 288+809,86 w poprzek drogi S3
 • Istniejąca kładka technologiczna KT-16 w km 288+818,84 w poprzek drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-17 w km 289+720,82 w poprzek drogi S3
 • Wiadukt drogowy WS-18 w km 290+394,15 w ciągu drogi S-3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-19
 • Wiadukt drogowy WS-20 w km 290+594,61 w ciągu drogi S3
 • Istniejący przejazd gospodarczy PG-21 w km 291+437,46 w ciągu drogi S3
 • Przejazd gospodarczy PG-22A w km 291+943,52 w ciągu drogi S3
 • Przejazd gospodarczy PG-23A w km 292+369,96 w ciągu drogi S3.
 • Przejazd gospodarczy PG-24A w km 293+319,13 w ciągu drogi S3
 • Istniejący wiadukt drogowy WD-25 w km 296+389,76 w ciągu drogi S3

5. Węzły

 • Zielona Góra Północ
 • Zielona Góra Południe
 • Niedoradz

6. MOP-y

 • Racula kat. I z możliwością rozbudowy do kat. II

III. Ochrona środowiska

Ekrany akustycznych (o łącznej długości ok. 1,040 m), dwa przejść górne dla zwierząt dużych oraz przejścia dla zwierząt średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.