INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

Droga ekspresowa S3 Nowa Sól - Legnica (odc. Nowa Sól - Kaźmierzów)

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 • długość: 33,3 km
 • obecny etap: w budowie
 • lata realizacji: 2014 – 2017
 • wartość projektu: 803 mln zł

Harmonogram realizacji:

 • decyzja środowiskowa: 29.12.2009
 • rozpoczęcie budowy: 19.12.2014
 • planowane otwarcie drogi: 2018

II. Opis inwestycji
Planowana inwestycja stanowi część drogi S3 na odcinku Nowa Sól – Kaźmierzów zlokalizowanej na terenie województwa lubuskiego i dolnośląskiego.

Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Kaźmierzów o długości około 33,300 km wraz budową układu dróg dojazdowych, budową obiektów inżynierskich, budową oświetlenia, przebudową kolidującego uzbrojenia terenu oraz budową systemu odwodnienia.

 

Inwestycja realizowana jest w systemie „Zaprojektuj i Zbuduj”.

 

Realizację inwestycji podzielono na następujące odcinki:

 • zadanie I:
 • od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości około 16,400 km tj. od km 0+000 do około km 16+400;
 • zadanie II:
 • od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości około 16,900 km tj. od km 16+400 do około km 33+300.

1. Przebieg drogi
Inwestycja usytuowana jest na terenie następujących powiatów i gmin:

 

Powiat nowosolski

 • gminy: Bytom Odrzański, Nowe Miasteczko

Powiat żagański

 • gmina: Niegosławice

Powiat polkowicki

 • gminy: Gaworzyce, Radwanice, Polkowice, miasto Polkowice

2. Podstawowe parametry techniczne
Klasa techniczna S

 • dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę,
 • szerokość pasa ruchu 3.50 m,
 • szerokość pasa awaryjnego postoju 2.5m,
 • szerokość pasa dzielącego
 • prędkość projektowa – VP=100 km/h
 • prędkość miarodajna – VM=110 km/h
 • szerokość wewn. opaski bezpieczeństwa – 0,50m
 • szerokość poboczy gruntowych – min. 1,25m
 • szerokość korony łącznie z pierwszą jezdnią – min. 27,50m
 • kategoria ruchu – KR6
 • obciążenie – 115 kN/oś

3. Zakres inwestycji

Zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400

 • budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,400 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
 • budowę 2 węzłów drogowych: „Nowa Sól Południe” oraz „Nowe Miasteczko”,
 • przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowę dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowę 6 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S-3, w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 estakady pełniącej funkcję przejścia ekologicznego o długości około 160m i 2 wiaduktów drogowych,
 • budowę 9 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowę 2 przejść nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3,
 • wykonanie nasadzeń zieleni,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.

Zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+301

 • budowę drogi ekspresowej o długości ok.16,900km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu,
 • budowę 3 węzłów drogowych: „Gaworzyce”, „Drożów” oraz „Potoczek”,
 • przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową,
 • budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego,
 • budowę dróg (dojazdów) technologicznych,
 • budowę obwodu utrzymania drogowego OUD „Drożów”budowę 8 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej, w tym 2 wiaduktów pełniących funkcję dolnych przejść ekologicznych, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /droga serwisowa, linia kolejowa, ciek wodny/ o długości około 300m, 4 wiaduktów drogowych i 1 wiaduktu drogowego stanowiącego jednocześnie funkcję dolnego przejścia dla zwierząt),
 • budowę 1 wiaduktu w ciągu drogi obsługującej, pełniącego funkcję dolnego przejścia dla zwierząt,
 • budowę 8 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych,
 • budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami,
 • budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg,
 • przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • wykonanie urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu.