INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówOpisy

S12 obwodnica Chełma

oddział: Lublin

długość – 17 km

obecny etap – w przygotowaniu

 Etap zrealizowany:

2007 r. - Koncepcja Programowa dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku obwodnicy m. Chełma.

26.05.2008 r. – Na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Dyrektorze Oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad została przyjęta Koncepcja Programowa dla budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku obwodnicy m. Chełma.

08.08.2008 r. – Na posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad została przyjęta Koncepcja Programowa.

31.03.2010 r. - wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o ustalenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia, które może transgranicznie oddziaływać na środowisko.

18.10.2010 r. – zakończono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

23.11.2010 r. – RDOŚ wydał postanowienie o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia. Toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

14.12.2015 r. - RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla wariantu rekomendowanego dla obwodnicy Chełma (wariant II). 

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Chełm (powiat chełmski) i miasta na prawach powiatu Chełm, w województwie lubelskim. Obydwa proponowane warianty omijają miasto Chełm po północnej stronie a punktem początkowym jest miejscowość Tytusin.

 

Mapa orientacyjna inwestycji z przebiegiem wszystkich wariantów

 

Mapa orientacyjna inwestycji z przebiegiem według wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa techniczna - S, 2/2 (docelowo 3 pasy ruchu)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna - 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu    - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • szerokość pasa rozdziału - 11 - 12 m (w tym rezerwa na trzecie pasy ruchu)
 • szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m
 • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

Obsługa przyległego terenu za pośrednictwem istniejącej sieci dróg oraz projektowanych dróg dojazdowych.

 

Zakres inwestycji:

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod trzeci pas (obiekty inżynieryjne w układzie docelowym uwzględniające trzy pasy ruchu). Budowa obiektów inżynieryjnych, dróg dojazdowych, przejazdów gospodarczych oraz przebudowa dróg bocznych. Powstaną miejsca obsługi podróżnych i obwody utrzymania dróg. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, sanitarnej, gazowej i wodociągowej. 

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 • WARIANT I - Rozpoczyna się w m Stołpie i z uwagi na zabytkową wieżę oraz zabudowę m. Kolonia Nowosiółki odchodzi łukiem na południe od istniejącej DK 12. Trasa ekspresowa wraca potem do DK12 i zlokalizowanego tam węzła Janów. Dalej biegnie w kierunku północnego skraju obszaru leśnego „Leśnictwo Góry”, a za nim prosto na wschód dochodząc do węzła Horodyszcze na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 812. Po przejściu przez dolinę rzeki Uherka trasa skręca nieco na południe dochodząc do węzła Antonin zlokalizowanego na włączeniu do istniejącej DK12.
 • WARIANT II – Rozpoczyna się w m. Tytusin omijając Stołpie od południa, dalej biegnie wspólnie z wariatem I (od Parypse do Janisk), a nastepnie skręca na południowy wschód przekraczając po drodze rzekę Uherkę i linię kolejową Chełm – Włodawa podąża ku węzłowi Srebrzyszcze na przecięciu z drogą powiatową 1828L.

Wariant II jest rekomendowany do dalszych prac nad dokumentacją.

 

Obiekty inżynierskie:

Budowa dwóch mostów, ośmiu wiaduktów nad istniejącymi drogami lub budowaną drogą ekspresową, wiaduktu nad linią kolejową.

 

Węzły:

 • Chełm Zachód (nazwa robocza Janów) - na przecięciu z byłą DK12.
 • Chełm Północ (Horodyszcze) - na przecięciu z DW 812.
 • Chełm Okszów (Okszów) - na przecięciu z DP 1823L.
 • Chełm Wschód (Srebrzyszcze) - na przecięciu z DP 1828L.

 

MOPy:

 • Stołpie, kat. III strona lewa, kat. II str. prawa

 

III Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (dużych, średnich i małych), ekranów przeciwhałasowych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych.