viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S17 Garwolin (od granicy woj. lubelskiego) – Kurów

oddział: Lublin

długość – 33,4 km

obecny etap – oddany do użytku

GDDKiA

Etap zrealizowany:

październik 2008 - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe – ETAP II na budowę drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku: granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Sielce (k/Kurowa).

02.03.2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad.

grudzień 2009 r. - opracowano uzupełnienia i zmiany uwzględniające zapisy protokołu KOPI.

marzec 2010 r. - opracowano aktualizację Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko.

24.06.2010 r. - złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wniosek do RDOŚ

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

18.04.2011 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, realizowanego według rekomendowanego wariantu D, wydaną przez RDOŚ w Lublinie.

       Decyzja RDOŚ

       Postanowienie RDOŚ o sprostowaniu oczywistej pomyłki

10.05.2012 r.  - ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej.

3.09.2012 r. - Podpisano umowę z WBP Zabrze na opracowanie Koncepcji Programowej.

27.09.2013 r. - Ogłoszono przetarg na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj”

19.10.2015 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla odcinka od węzła Skrudki (bez węzła) do węzła Kurów Zachód (bez węzła). Wykonwca: Mota-Engil Central Europe, wartość kontraklu ok. 270,8 mln zł.

9.11.2015 r. - podpisano umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” dla odcinka od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki. Wykonwca: PORR Polska Infrastructure, wartość kontraktu ok. 608,8 mln zł.

16.11.2017 r. - podpisano umowę na dofinansowanie ze środków UE budowy pięciu odcinków S17 Garwolin - Kurów wraz z dojazdem do mostu na Wisle w Puławach. Wysokość dofinansowania z UE ok. 1,178 mld zł.

19.06.2019 r. - oddano do ruchu odcinek od węzła Skrudki (bez węzła) do węzła Kurów Zachód (bez węzła).

6.09.2019 r. - oddano do ruchu odcinek  od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Skrudki.

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa lubelskiego, powiaty: Ryki (gmina Ryki, Miasto Ryki, Ułęż) oraz Puławy (gmina Żyrzyn i Końskowola). Początek projektowanego odcinka znajduje się w m. Niwa Babicka na granicy województw: mazowieckiego i lubelskiego zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się w m. Sielce/Chrząchówek.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m.
 • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej o długości ok. 33,4 km z węzłami drogowymi, przebudowa dróg bocznych (krajowej nr 48, wojewódzkiej nr 824, powiatowych i gminnych) w węzłach drogowych, budowa dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,  budowa przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej i wodociągowej. 

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant A - na odcinku od granicy województwa mazowieckiego i lubelskiego do początku obwodnicy m. Ryki jezdnia istniejącej drogi krajowej zostanie wykorzystana jako prawa (zachodnia) jezdnia drogi ekspresowej. Obejście Ryk poprowadzone zostanie nowym śladem po wschodniej stronie miasta. Na odcinku od końca obejścia Ryk do węzła Sielce trasa drogi ekspresowej zlokalizowana jest po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 17, która będzie wykorzystana dla obsługi ruchu lokalnego.

Długość trasy według wariantu A – 35,017 km.

Wariant D - wariant ten został zaprojektowany zgodnie z postulatami Urzędu Miasta w Rykach oraz społeczności wsi Niwa Babicka. Mieszkańcy wsi wyrazili sprzeciw wobec planowanego przebiegu drogi ekspresowej w korytarzu istniejącej drogi krajowej nr 17, podnosząc utrudnienia wynikające z podziału wsi oraz samą uciążliwością trasą drogi, jak również zakresem kolizji z istniejącą zabudową zagrodową. W tym wariancie trasę drogi ekspresowej od granicy województw poprowadzono w oddaleniu od istniejącej drogi krajowej, pomiędzy zabudową wsi Niwa Babicka i Nowa Dąbia. Na dalszym odcinku przebiega tak jak w wariancie A

Długość trasy wariantu D wynosi 35,138 km.

Wariant D wskazano jako rekomendowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

Obiekty inżynierskie: 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S17 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów bądź estakad. Na wybór obiektu mostowego miały wpływ następujące elementy: rozległość dolin rzek, tereny podmokłe i zabagnione, ukształtowanie terenu oraz wymagania środowiskowe (ochrona zespołów przyrodniczo – krajobrazowych). Przebieg drogi ekspresowej po terenach leśnych jak również w pobliżu istniejących obszarów leśnych wymusił konieczność zaprojektowania przejść dla zwierzyny dziko żyjącej.

 

Węzły:

Wariant D

 • Ryki Północ (nazwa robocza Ryki) – na wlocie od strony Warszawy do Ryk
 • Ryki Południe (Moszczanka) - na połączeniu z DK48
 • Skrudki – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2500L
 • Żyrzyn – na połączeniu z drogą wojewódzką nr 824

 

MOP-y:

Wariant D

 • Niwa Babicka, strona prawa, Typ II
 • Sarny, strona lewa - Typ II

 

Bazy Materiałowe:

Przewidziano rezerwę terenu pod bazy materiałowe służb utrzymaniowych.

 • Baza materiałowa Ryki – lokalizacja pomiędzy projektowaną drogą ekspresową S17 (węzeł Ryki) i istniejącą DK 17; obsługa komunikacyjna – poprzez istniejącą DK17,
 • Baza materiałowa Moszczanka – lokalizacja w rejonie skrzyżowania istniejącej DK17 z istniejąca DK48 w m. Moszczanka; obsługa komunikacyjna – poprzez istniejącą DK48,
 • Baza materiałowa Żyrzyn – lokalizacja w rejonie skrzyżowania projektowanej drogi ekspresowej S17 z istniejącą drogą wojewódzką nr 824 w m. Żyrzyn, w miejscu lokalizacji bazy istniejącej; obsługa komunikacyjna – poprzez istniejącą drogę wojewódzką nr 824.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 6,9 km), przejść dla zwierząt dużych, średnich i małych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycję podzielono na 2 części, które będą realizowane w tym samym czasie. Część 1 obejmuje budowę drogi ekspresowej na odcinku od granicy woj. do węzła Skrudki o długości ok. 20,2 km. Część 2 od węzła Skrudki do Kurów Zachód o dł. ok. 13,2 km.