viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S17 w. Lublin Felin – Piaski

 oddział: Lublin

długość – 13,1 km

obecny etap – oddany do użytku

lata realizacji: 2010 - 2013

wartość projektu: 637,3 mln zł

Etap zrealizowany:

26.02.2008 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

28.03.2008 r. - do Ministra Środowiska wpłynęło odwołanie od DŚU.

8.10.2008 r. - uzyskano decyzję Ministra Środowiska utrzymującą w mocy DŚU.

17.11.2008 r. - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęło odwołanie od decyzji MŚ.

17.12.2009 r. – Ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

25.02.2010 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

7.07.2010 r. - uzyskano wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylający zaskarżoną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w części dotyczącej drogi dojazdowej nr 7.

10.08.2010 r. - złożono skorygowany wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z wyłączeniem drogi dojazdowej nr 7.

9.09.2010 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród spełniających warunki zamawiającego: konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman (wartość 399 121 132,91 zł, po uwzględnieniu zmian w podatku VAT 402 392 617,61 zł).

12.11.2010 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac budowlanych, konsorcjum firm Budimex i Ferrovial Agroman (umowny termin realizacji 24 miesiące).

2.12.2010 r. – Wojewoda lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5. Minister Infrastruktury dn. 8.06.2011 r. utrzymał w mocy decyzję ZRID. 

7.12.2010 r. – przekazano plac budowy dla zadania 5. Rozpoczęcie prac.

4.02.2011 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od początku opracowania do km 1+262,25).

14.03.2011 r. - złożono wniosek o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od km 1+262,25 do końca opracowania).

14.06.2011 r. - otrzmano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od km 1+262,25 do końca opracowania). Decyzja stała się ostateczna w dniu 1.08.2011 r.

18.07.2011 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania 5a (od początku opracowania do km 1+262,25). 

23.02.2012 r. - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie wydała uzupełniajacą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej nr 7.

11.07.2013 r. - oddanie do użytku

 

Galeria zdjęć

 

 

II. Opis inwestycji:

 

Przebieg drogi:

Planowana trasa ekspresowa S17 pokryje się na znacznym odcinku z przebiegiem obecnej DK17(12). Powstanie nowy dojazd do Świdnika od al. Witosa w Lublinie (ul. „Projektowana”, klasy G) do al. Lotników Polskich w Świdniku.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji obejmująca przebudowę obecnej DK17

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji obejmująca budowę nowego dojazdu do Świdnika

  

Podstawowe parametry techniczne:

 

Odcinek drogi klasy S

 • klasa techniczna drogi S, dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu,
 • prędkość projektowa - 100 km/h,
 • prędkość miarodajna - 110 km/h,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • szerokość pasa awaryjnego 2,0 m,
 • nośność konstrukcji 115 kN.

   Odcinek drogi klasy GP

 • klasa techniczna drogi GP, dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu,
 • prędkość projektowa - 100 km/h, 
 • prędkość miarodajna - 110 km/h,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • szerokość pobocza 1,50-2,50 m,
 • nośność konstrukcji 115 kN.

Odcinek drogi klasy G (zadanie 5a, nowy dojazd do Świdnika)

 

 • klasa techniczna drogi G dwie jezdnie po dwa pasy ruchu
 • prędkość projektowa - 60 km/h, 
 • prędkość miarodajna - 70 km/h,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • nośność konstrukcji 115 kN

Zakres inwestycji:

Przebudowa początkowego odcinka drogi krajowej klasy GP długości 1,68 km, rozbudowa do parametrów drogi ekspresowej pozostałego odcinka drogi krajowej długości 12,1 km (budowa węzła Lublin Felin wraz z włączeniem S17 do przebudowywanego odcinka wchodzi w zakres prac dla wcześniejszego odcinka) oraz budowa nowego dojazdu do Świdnika (droga klasy G o długości 2,5 km). Przewidziano także budowę i przebudowę dróg zbiorczych i dojazdowych (16 odcinków o łącznej długości 33 km) wraz z włączeniem do nich istniejących dróg gminnych i powiatowych. Na przecięciu ulicy Kusocińskiego z DK17(12) zaprojektowany został węzeł Świdnik będący jednocześnie węzłem łączącym projektowane drogi dojazdowe z drogą ekspresową. Przebudowane zostaną przystanki autobusowe zlokalizowane przy drodze głównej, powstaną chodniki wzdłuż dróg dojazdowych na odcinkach silnie zurbanizowanych oraz kładki dla pieszych.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Na etapie prac koncepcyjnych było brane pod uwagę wariantowanie techniczne.

 

Obiekty inżynierskie:

Budowa 15 obiektów inżynieryjnych, w tym czterech mostów, pięciu wiaduktów, sześciu kładek dla pieszych oraz przebudowa trzech istniejących mostów.

 

Węzły:

Świdnik – na przecięciu ulicy Kusocińskiego z DK12/17.

 

MOPy:

 • Wierzchowiska Drugie (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne. Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe).
 • Bystrzejowice (pierwszy etap budowy MOP III, obejmujący zakres w standardzie MOP I stanowiska postojowe dla samochodów osobowych i ciężarowych, ławki i stoły, urządzenia sanitarne. Docelowo stacja paliw, stanowiska obsługi pojazdów, urządzenia gastronomiczno-handlowe oraz obiekty noclegowe).

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o łącznej długości ok. 19 km), dwóch przejść dla zwierząt małych oraz szczelnego systemu odwodnienia (o długości ok. 14,9 km) z 20 zbiornikami retencyjno-infiltracyjnymi ze względu na lokalizację inwestycji na obszarze zbiornika wód podziemnych. Nasadzenia drzew i krzewów.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Odcinek w. Lublin Felin – Piaski stanowi jedno z pięciu odrębnych zadań Budowy drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski. W ramach tego zadania realizowany będzie również odcinek 5a - budowa ul. „Projektowanej” (obecnie Al. NSZZ „Solidarność”) klasy G, odcinek od al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do al. Lotników Polskich w Świdniku o długości ok. 2,5 km.