viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S17 Piaski – Hrebenne

oddział: Lublin

długość – ok. 120  km

obecny etap – w przygotowaniu

 

Etap zrealizowany:

listopad 2008 r. - opracowano „Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe – ETAP II na budowę drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt – Lublin – Zamość – Hrebenne (Lwów) na odcinku: Piaski – Zamość”.

02.03.2009 r. - odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze GDDKiA dla odcinka Piaski – Zamość.

31.03.2009 r. - KOPI dla odcinka Zamość – Hrebenne.

wrzesień 2009 r. - opracowano Studium Wykonalności inwestycji.

listopad 2009 r. - opracowano uzupełnienia i zmiany uwzględniające zapisy protokołu KOPI dla odcinka: Piaski – Zamość.

listopad 2009 r. - opracowano uzupełnienia i zmiany uwzględniające zapisy protokołu KOPI dla odcinka: Zamość – Hrebenne (granica państwa).

kwiecień 2010 r. - opracowano aktualizację Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla odcinka Piaski – Zamość.

marzec 2010 r. - opracowano aktualizację Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla odcinka Zamość – Hrebenne (granica państwa); w lipcu 2010 r. został uzgodniony przez Departament Środowiska.

12.04.2011 r. - złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej S17 (Warszawa) Zakręt - Lublin - Zamość - Hrebenne (Lwów) na odcinku Piaski - Hrebenne (granica państwa).

Wniosek do RDOŚ

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - streszczenie w języku niespecjalistycznym

8.04.2016 r. - RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla wariantów rekomendowanych: na odcinku Piaski - Zamość przebieg według wariantu S_pk z podwariantem S2, a od Zamościa do Hrebennego według wariantu P. 

30.11.2018 r. - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska utrzymał w mocy decyzję środowiskową dla pięciu z siedmiu odcinków realizacyjnych przyszłej S17. W przypadku dwóch odcinków, na które wpłynęły odwołania, uznał wycofanie przez GDDKiA o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzję utrzymano dla odcinków: Piaski (w. Chełm) - w. Łopiennik (15,9 km), w. Krasnystaw I - w. Sitaniec (27,1 km); w. Hrubieszów - Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy 29,3 km oraz Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy) 17,3 km. Wniosek o decyzje środowiskową wycofano dla odcinków: w. Łopiennik - w. Krasnystaw I (10,8 km) oraz w. Sitaniec - w. Hrubieszów (12,9 km)

18.12.2018 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla trzech cześci, KP dla cz. 1 i 2, STEŚ-R dla cz. 3 

 • cz. 1 węzeł Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Krasnystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km) oraz w. Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km),
 • cz. 2 w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km),
 • cz 3. w. Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km).

  21.01.2019 r. - otwarto oferty

 

Etap w realizacji:

15.04.2019 r. - podpisano umowę na wykonanie STEŚ-R dla cz. 3 w. Łopiennik i Krasnystaw Północ (ok. 9,8 km) oraz Zamość Sitaniec i Zamość Wschód (ok. 12 km). Wykonawca: Mosty Katowice, wartość - 4,3 mln zł.

23.04.2019 r. - podpisano umowę na wykonanie KP dla cz. 1 w. Piaski Wschód – w. Łopiennik (ok. 15,9 km), w. Krasnystaw Północ – w. Izbica (ok. 17,8 km) oraz w. Izbica – w. Zamość Sitaniec (ok. 10,3 km). Wykonawca: Mosty Katowice, wartość - 8,4 mln zł.

29.04.2019 r. - podpisano umowę na wykonanie KP dla cz. 2 w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km), obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (dobudowa drugiej jezdni ok. 6,7 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km). Wykonawca: IVIA, wartość - 9,7 mln zł

 

II Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Droga ekspresowa S17 na odcinku Piaski - Zamość położona jest w obszarze województwa lubelskiego, na terenie powiatu świdnickiego, krasnostawskiego i  zamojskiego. Przebiega po terenie następujących miast i gmin: Piaski, Fajsławice, Łopiennik Górny, Krasnystaw, Izbica, Stary Zamość, Zamość, Sitno i Łabunie.

Droga ekspresowa S17 początek bierze w węźle „Chełm” na obwodnicy m. Piaski a koniec w m. Łabuńki Drugie.

Planowany odcinek drogi ekspresowej S17 na odcinku Zamość - Hrebenne, według trzech analizowanych wariantów (I, IV i P) przebiegu trasy, zlokalizowany jest na obszarze gmin: Łabunie, Komarów – powiat zamojski oraz gmin: Krynice, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, Bełżec, Lubycza Królewska – powiat tomaszowski, województwo lubelskie. Początek odcinka usytuowany jest na końcu obwodnicy Zamościa kierując się dalej w kierunku do granicy państwa, z wyłączeniem obwodnic Tomaszowa Lubelskiego i m. Hrebenne.

  

 GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski - Zamość, ark. 1.

  

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Piaski - Zamość, ark. 2.

 

GDDKiA 

 Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku Zamość - Hrebenne

 

Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)

 • prędkość projektowa - 100 km/h

 • prędkość miarodajna – 110 km/h

 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m

 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m

 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m

 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – od 1,25 do 2,2 m (uzależnione od sąsiedztwa z barierami skrajnymi, słupami oświetleniowymi i ekranami akustycznymi.

 • obciążenie -115 kN/oś

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Odcinek Piaski – Zamość:

 • Wariant 1 - początkowy odcinek drogi ekspresowej S17 jest zgodny z przebiegiem II etapu obwodnicy miejscowości Piaski, potem trasa drogi ekspresowej S17 pokrywa się z obecnym przebiegiem lub biegnie po południowo - zachodniej stronie obecnej DK 17. Za Krasnystawem przechodzi na wschodnią stronę obecnej DK17 omijając Izbicę, a następnie przebiega po jej zachodniej stronie omijając m. Stary Zamość i Chomęciska Małe, a Zamość od strony wschodniej by w miejscowości Łabuńki Pierwsze połączyć się z dalszym przebiegiem S17 na odcinku od Zamościa do Hrebennego. Długość trasy: 67,040 km.

 • Wariant 2a - w tym wariancie trasa drogi ekspresowej S17 ogranicza ingerencję w obszary cenne przyrodniczo do przejścia przez fragment Grabowiecko – Strzeleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i obszar Natura 2000 - Izbicki Przełom Wieprza.

 • Początkowy odcinek S17 jest zgodny z przebiegiem II etapu obwodnicy miejscowości Piaski, dalej trasa drogi ekspresowej biegnie po południowo - zachodniej stronie przechodząc na północno - wschodnią  i wracając na południowo – zachodnią. Następnie pokrywa się z przebiegiem drogi ekspresowej S17 wg wariantu 1, a do Krasnegostawu dociera po południowo - zachodniej stronie. Dalej po obwodnicy przechodzi na zachodnią stronę DK17 w znacznym oddaleniu omijając Izbicę. Zamość omija od strony wschodniej łącząc się z dalszym przebiegiem S17 na odcinku od Zamościa do Hrebennego. Długość trasy: 68,159 km.

 •  Wariant Spk - powstał po uzyskaniu opinii i uzgodnień na temat przebiegu wariantu 1, wariantu 2 i wariantu 2a z instytucjami i jednostkami samorządowymi. Wykorzystuje odcinki wcześniej proponowanych wariantów. Długość trasy: 68,500 km.

 •  Wariant Spk posiada również podwariant S1 (na terenie gminy Piaski gdzie początek trasy odgina się w kierunku południowo – wschodnim przekraczając rzekę Giełczew i stawy by wejść w przebieg wariantu Spk) i podwariant S2 (na terenie gminy Łopiennik Górny i gminy Krasnystaw gdzie trasa odgina się w kierunku południowo – zachodnim oddalając się od istniejącej DK17 zostawiając las w m. Łopiennik - obszar cenny przyrodniczo „Łopiennik” (Pltmp444) wstępnie projektowany jako obszar Natura 2000 - po stronie wschodniej, następnie odginając się w kierunku południowo – wschodnim przybliża się do DK17 i wchodzi w przebieg trasy wariantu Spk.

Wariant Spk z podwariantem S2 wskazany został przez KOPI jako wariant rekomendowany do wystąpienia o decyzję środowiskową.

 

Odcinek Zamość – Hrebenne:

 • Wariant I - trasa drogi ekspresowej S17 jest bardzo zbliżona do istniejącego przebiegu drogi krajowej nr 17. Do m. Łabunie przebiega po istniejącej DK17, omijając Łabunie i Wólkę Łabuńską by ponownie przebiegać po istniejącej DK17. Przed Majdanem Krynickim odchodzi na wschód od obecnego przebiegu by powrócić za Tarnawatką włączając się do obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Następnie omija po zachodniej stronie Bełżec i Lubyczę Królewską włączając się pomiędzy tymi miastami do obecnego przebiegu DK17 i pokrywając się z nim do początku istniejącej obwodnicy Hrebennego. W sumie ok. 32 proc. drogi ekspresowej pokrywa się z istniejącym przebiegiem drogi krajowej. Długość trasy: 42,31 km (z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego 50,95 km).

 •  Wariant IV - w zasadniczej części przebieg wariantu IV jest zgodny z wariantem P. Jedynie na niewielkim odcinku od początku opracowania od km 68+500 do węzła „Łabuńki" ma przebieg różny od wariantu P, by ominąć teren Natura 2000 „Dolina Górnej Łabuńki PLB060013”. Długość trasy: 45,48 km (z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego 54,12 km).
 •  Wariant P - przebiega na wschód od obecnej DK17 i dopiero za Tarnawatką łączy się z tą drogą by włączyć się w obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego. Potem przebiega po tej samej trasie, co wariant I, a dalej biegnie po zachodniej stronie omijając Lubyczę Królewską. Końcówka aż do obwodnicy Hrebennego przebiega po trasie DK17 i wariantu I. Długość trasy: 44,77 km (z obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego 53,40 km). 

Wariant P wskazany został przez KOPI jako wariant rekomendowany do wystąpienia o decyzję środowiskową. 

 

Obiekty inżynierskie

Wiadukty, przejazdy drogowe, przepusty, mosty, estakada i przejścia dla zwierząt. 

 

Węzły:

 

Dla wariantów rekomendowanych przez KOPI.

 

Odcinek Piaski – Zamość

 • Chełm – na skrzyżowaniu z DK12.

 • Siedliszczki – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.

 • Fajsławice – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 838.

 • Łopiennik – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.

 • Krasnystaw I – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3159L.

 • Krasnystaw II – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 842.

 • Tarzymiechy – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3143L.

 • Stary Zamość – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3220L.

 • Sitaniec – na skrzyżowaniu z istniejącą DK17.

 • Skierbieszów – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 843.

 • Hrubieszów – na skrzyżowaniu z DK74.

 

  

Odcinek Zamość – Hrebenne:

 •  Łabuńki - na przecięciu z drogą powiatową nr 3268L.

 • Tarnawatka - na przecięciu z drogą powiatową nr 3505L.

 • Tomaszów Północ - na przecięciu z drogą wojewódzką nr 850 – wg projektu obwodnicy m. Tomaszów Lubelski.

 • Tomaszów Południe - na przecięciu z istniejącą DK17, połączenie z m. Tomaszów Lubelski.

 • Bełżec - na przecięciu z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 865.

 • Lubycza Królewska - na przecięciu z drogą powiatową nr 3537L.

 

MOP-y:

Dla wariantów rekomendowanych przez KOPI.

 

Odcinek Piaski – Zamość

 • Ignasin, strona prawa – typ II.

 • Suchodoły, strona lewa – typ II.

 • Łopiennik, strona prawa – typ III.

 • Ostrzyca, strona prawa – typ II, strona lewa – typ III.

 • Kol. Sitaniec, strona prawa - typ III, strona lewa – typ II.

 

Odcinek Zamość – Hrebenne

 • Krynice, strona prawa – typ II, strona lewa – typ III.

 • Trzeci MOP zlokalizowano na początku obwodnicy m. Hrebenne poza zakresem opracowania. Wskazane jest zlokalizowanie MOP na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego po przekształceniu jej na drogę ekspresową.

Bazy Materiałowe:

Odcinek Piaski – Zamość: w obszarze węzłów: Krasnystaw I z obsługą BM z drogi dojazdowej, oraz Hrubieszów z obsługą BM z drogi krajowej nr 74.

Odcinek Zamość – Hrebenne w obszarze węzła Bełżec.

 

III Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego. Z uwagi na występujące liczne wąwozy zaprojektowano poprowadzenie drogi ekspresowej po estakadach w celu zapewnienia ciągłości korytarzy ekologicznych.

  

IV Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

W ramach zadania planowana jest realizacja 6 podzadań:

• podzadanie 1 - budowa drogi ekspresowej odc. Piaski (w. Chełm) - w. Łopiennik dł.15,559 km;

• podzadanie 2 - budowa drogi ekspresowej odc. w. Łopiennik - w. Krasnystaw I dł. 10,750 km;

• podzadanie 3 - budowa drogi ekspresowej odc. w. Krasnystaw I - w. Sitaniec dł. 27,098 km;

• podzadanie 4 - budowa drogi ekspresowej odc.  w. Sitaniec - w. Hrubieszów dł. 13,043 km;

• podzadanie 5 - budowa drogi ekspresowej odc. w. Hrubieszów - Tomaszów Lubelski (początek obw.) dł. 29,536 km

• podzadanie 6 - budowa drogi ekspresowej odc. Tomaszów Lub. (koniec obw.) - Hrebenne (początek obw.) dł. 17,281 km