viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S17 obwodnica Tomaszowa Lubelskiego

12-01-2011

oddział: Lublin

długość – 9,580 km

obecny etap – w realizacji

wartość projektu - ok. 292 mln zł

 Etap zrealizowany:

18.10.2007 r. – wystąpiono do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

26.03.2008 r. –  Minister Środowiska wydał postanowienie, uzgodnił przedsięwzięcie i wydał warunki dla DŚ

30.05.2008 r. – Lubelski Urząd Wojewódzki wydał decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

08.09.2008 r. – wystąpiono do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi dla budowy obwodnicy m. Tomaszowa Lubelskiego.

30.04.2009 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji obwodnicy m. Tomaszowa Lubelskiego.

09.03.2010 r. – wystąpiono do Wojewody Lubelskiego o wydanie pozwolenia na budowę obwodnicy m. Tomaszów Lubelski wnioskując jednocześnie o ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko

16.03.2010 r. – Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

18.03.2010 r. – Lubelski Urząd Wojewódzki zawiesił postępowanie administracyjne do czasu zakończenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

23.09.2010 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał postanowienie uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określił jego warunki.

23.12.2010 r. – Lubelski Urząd Wojewódzki wydał pozwolenie na budowę.

30.09.2015 r. – Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy.

17.11.2017 r. – Podpisano umowę na realizację inwestycji. Wykonawca: Mota-Engil Central Europe, wartość ok. 193,5 mln zł.

 

Etap w trakcie realizacji:

budowa

 

Strona internetowa kontraktu - www.s17obwodnicatomaszowa.pl

 

29.04.2019 r. - w ramach prac przygotowawczych dla S17 Piaski - Hrebenne opracowana zostanie koncepcja programowa na dobudowę drugiej jezdni. Dokumentację wykona firmia IVIA z którą podpisano umowę także na KP dla trzech innych odcinków : w. Zamość Wschód – w. Zamość Południe (ok. 12,2 km), w. Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (początek obw. ok. 18 km) oraz Tomaszów Lubelski – Hrebenne (ok. 17,3 km). 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Inwestycja zlokalizowana jest po wschodniej stronie miasta Tomaszów Lubelski, na terenie miasta Tomaszów Lubelski oraz miejscowości Dąbrowa, Rogóźno Sabaudia, Łaszczówka, Łaszczówka Kolonia i Jeziernia, położonych w powiecie tomaszowskim, województwo lubelskie.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • klasa drogi  S 1/2 (docelowo S 2/2)
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • prędkość miarodajna – 110 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego - 2 m (docelowo 2,5 m)
  • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – (docelowo 5 m)
  • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m
  • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa jednojezdniowej (docelowo dwujezdniowej) drogi ekspresowej (klasy S). Połączenia proj. drogi S17 z istniejącym układem drogowym umożliwią węzły: „Tomaszów - Północ” (wraz z przełożeniem DW 850 – wiadukt ponad proj. S17), „Tomaszów -Południe” (w tym wiadukt ponad proj. S17), oraz skrzyżowania na początku i na końcu proj. S17. Powstanie estakada w dolinie rzeki Sołokiji, mosty, wiadukty, przepusty i przejazdy drogowe. Komunikację lokalną zapewnią drogi dojazdowe (o łącznej długości 13,8 km) z włączeniami do istniejącego lub projektowanego układu drogowego.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant I - Trasa wariantu rozpoczyna się na północnym wlocie do Tomaszowa Lubelskiego i biegnie od istniejącej DK17 w kierunku południowo – wschodnim przecinając DW850. Dalej trasa kieruje się na południe przecinając przekładaną drogę powiatową 3521 L i rzekę Sołokija, a dalej na południe drogi powiatowe: 3543 L i 3521 L by ponownie połączyć się z obecną DK17.

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 9,55 km.

 Wariant II – Początkowy odcinek (o długości ok. 1,7 km) pokrywa się z trasą wg wariantu I. Dalej biegnie nadal w kierunku południowo - wschodnim, odchodząc nieco na południe, przecinając drogę powiatową 3521 L (przejazd dwupoziomowy) i 3542 L (skrzyżowanie skanalizowane lub od razu docelowo jako przejazd dwupoziomowy), dalej przechodzi ponad rzeką Sołokija wracając do obecnego przebiegu DK17 przy czym projektowany węzeł „Tomaszów Południe” w etapie 1 może zastąpić rondo.

Zakres robót obejmuje odcinek o długości 10,85 km.

 

W decyzji środowiskowej wskazano na wariant I.

 

Obiekty inżynierskie:

Powstanie dziewięć wiaduktów (niektóre z nich będą pełnić także rolę przejść dla zwierząt), estakada na doliną rzeki Sołokija (o długości 287 m) oraz przepust.

 

Węzły

  • Tomaszów - Północ - na przecięciu z przekładaną drogą wojewódzką nr 850.
  • Tomaszów – Południe – na włączeniu do proj. S17 istniejącej DK 17.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt średnich (4 szt.), małych (6 szt.) i płazów (11 przepustów), systemu odwodnienia dna całej długości trasy, ekranów przeciwhałasowych.