viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej

oddział: Lublin

długość – 7,9 km

obecny etap – oddana do ruchu

lata realizacji: 2009 - 2012

wartość projektu: 226,1 mln zł

Etap zrealizowany:

04.01.2007 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia według wariantu A polegającego na budowie mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr19 relacji Siemiatycze - Lublin – Nisko w m. Wola Skromowska wraz z dojazdami oraz budową obwodnicy miasta Kocka.

17.01.2008 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na budowę mostu przez rzekę Wieprz wraz z dojazdami w m. Wola Skromowska.

02.09.2008 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi na budowę obwodnicy miasta Kock w ciągu drogi krajowej S19.

22.12.2008 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

13.05.2009 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S19, odcinek Miedzyrzec podlaski – Lubartów, budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej.

4.08.2009 r. – podpisano umowę z wykonawcą, firma Strabag, wartość kontraktu 169 364 376,48 zł.

21.12.2011 r. - dopuszczono do ruchu

 

Etap w realizacji:

Trwają prace porządkowe poza jezdnią drogi ekspresowej 

Galeria zdjęć

  

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Trasa biegnie od lasu przy południowych krańcach miejscowości Annówka, przecinanego istniejącą DK19 omijając po wschodniej stronie Kock. Następnie prowadzi przez dolinę Tyśmienicy i dalej omijając po wschodniej stronie Wolę Skromowską by po przekroczeniu rzeki Wieprz włączyć się do obecnego przebiegu DK19. Trasa przebiega przez tereny miejscowości Annówka, Kock (gmina Kock) oraz Woli Skromowskiej (gmina Firlej) leżących w powiecie lubartowskim.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • klasa drogi S 1/2 (docelowo S 2/2)
  • prędkość projektowa - 100 km/h
  • prędkość miarodajna – 110 km/h
  • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • szerokość pasa awaryjnego – 2,0 m (docelowo 2,5 m)
  • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – (docelowo 5 m)
  • podstawowa szerokość pobocza gruntowego – 0,75 m
  • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

W I etapie budowa jednojezdniowej drogi ekspresowej (docelowo dwujezdniowa) wraz z dwoma mostami i dwoma węzłami, drogami dojazdowymi (o łącznej długości 11,8 km), urządzeniami ochrony środowiska oraz obiektami inżynieryjnymi. Przełożenie dróg powiatowych o łącznej długości 1,7 km.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Trasa obwodnicy była rozpatrywana wariantowo na terenie Kocka, w tym z włączeniem obwodnicy do istniejącej DK19 w granicach administracyjnych gminy (na północ od mostu na Tyśmienicy). Wszystkie warianty na terenie Kocka i Woli Skromowskiej miały położenie na wschód od zwartej zabudowy miasta.

 

Wariant I – Początek i koniec przebiegu na węźle typu „trąbka”. Rozpoczynał się węzłem drogowym na istniejącej DK 19 w odległości około 2,4 km od skrzyżowania DK19 i DK48 w stronę Radzynia Podlaskiego. Wariant przebiegał przez tereny rolnicze w odległości około 0,5 km od najbliższej zabudowy przekraczając rzekę Tyśmienicę nowym mostem. Wariant kończył się węzłem drogowym z istniejącą DK19 w odległości około 0,7 km od istniejącego mostu na rzece Tyśmienicy, w kierunku Lubartowa.

Wariant II – Początek i koniec przebiegu na skrzyżowaniach skanalizowanych. Początkowo pokrywa się z wariantem I do przecięcia z drogą powiatową nr 1532L, dalej zaś kieruje się ku istniejącej DK 19, aby połączyć się z nią przed rzeką Tyśmienicą, której przekroczenie odbywało by się mostem położonym bezpośrednio powyżej mostu istniejącego.

Wariant III – Początek przebiegu na węźle typu „trąbka”, koniec na skrzyżowaniu skanalizowanym. Rozpoczyna się węzłem drogowym na istniejącej DK19 w odległości około 1,5 km od skrzyżowania DK19 z DK48. Wariant przebiegał przez tereny rolnicze w odległości około 0,1 km od zabudowań miasta Kock. Wariant wpinał się w istniejącą DK19 przed rzeką Tyśmienica, której przekroczenie odbywało się mostem położonym bezpośrednio powyżej istniejącego mostu.

Wariant IV - Przebieg pokrywał się z trasą wariantu II, by potem skierować się w kierunku wariantu III i przejść w ten wariant przed mostem na rzece Tyśmienicy. Opisane powyżej warianty były dyskutowane na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych w dniu 12.06.2001 r. Na podstawie ustaleń z tego posiedzenia do dalszych prac projektowych wybrano dwa warianty Wariant A i Wariant B.

Wariant A - przebiegał wg wariantu I, a dalej przechodził w wariant IV. Wprowadzono również zmiany dotyczące połączeń z istniejącą siecią drogową.

Wariant B – pokrywał się z opisywanym wyżej wariantem I, przy czym wprowadzono zmiany dotyczące połączeń z istniejącą siecią drogową, zastępując początkowy węzeł skrzyżowaniem skanalizowanym.

Jako najkorzystniejszy został wybrany wariant A, który w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazano do realizacji.

 

Obiekty inżynierskie:

Dwa mosty (o długości 220 m przez rzekę Wieprz i 123,75 m przez rzekę Tyśmienicę), sześć wiaduktów oraz dziewięciu przejść dla płazów zintegrowanych z przepustami.

 

Węzły:

  • Kock - na skrzyżowaniu z obecnym przebiegiem DK19 umożliwiający dojazd do Kocka.
  • Bykowszczyzna - na skrzyżowaniu z obecnym przebiegiem DK19 umożliwiający dojazd do Woli Skromowskiej.

 

III Ochrona środowiska

Budowa dziewięciu przejść dla płazów (zespolonych z przepustami drogowymi), nasadzenia zieleni (drzewa i krzewy), kanalizacji deszczowej z osadnikami i separatorami. Nasadzenie zieleni.