viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY GDDKiA FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S19 Lubartów – Lublin

oddział: Lublin

długość – 23,8 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

Etap zrealizowany:

kwiecień 2002 r. - Koncepcja programowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lubartów (koniec I etapu obwodnicy Lubartowa) – Lublin (węzeł Lubartów w ciągu drogi ekspresowej   S-17)”, zatwierdzona 14.05.2003 r.

2003 r. opracowano dokumentację techniczną w stadium wielowariantowej koncepcji programowej w rejonie węzła komunikacyjnego Kraśnik (w 2007 roku aneks do dokumentacji uwzględniający ustalenia KOPI)

maj 2006 r. - Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy drogi nr 19 i budowy drogi ekspresowej S19 w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

lipiec 2009 r. - Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

marzec 2010 r. - Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o zalecenia protokołu KOPI.

09.06.2010 r. – złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kompleksowo dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej”).

Wniosek do RDOŚ

24.08.2010 r. – pismo z RDOŚ w sprawie konieczności uzupełnienia złożonego wniosku (m. in. o streszczenie w języku niespecjalistycznym opisujące przedsięwzięcie dla całego analizowanego odcinka, tj. od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do węzła Lubartów (do tego czasu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia).

07.07.2011 r. – złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej”.

        Wniosek do RDOŚ

        Streszczenie w języku niespecjalistycznym

19.10.2012 r. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku: granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł Lubartów na obwodnicy m. Lublin (bez węzła) z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej” dla wariantów rekomendowanych przez inwestora - wariant 3 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego do końca I etapu obwodnicy Lubartowa z wyłączeniem obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, Kocka i Woli Skromowskiej i wariant 5 na odcinku od m. Lubartów (koniec I etapu obwodnicy Lubartowa) do m. Lublin (początek węzła Lubartów w ciągu drogi ekspresowej S12/17).

23.10.2017 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji programowej.

24.01.2018 r. - podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej - Mosty Katowice. Wartość kontraktu 3,8 mln zł.

 

W realizacji:

Opracowywanie Koncepcji Programowej

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Początkowy odcinek to przebudowa istniejącej obwodnicy Lubartowa (dobudowa drugiej jezdni, bezkolizyjne węzły, wiadukty w ciągu dróg lokalnych). Na dalszym odcinku w kierunku Lublina planowa droga ekspresowa S19 w większości prowadzić będzie po nowym śladzie. Od przedłużenia obwodnicy Lubartowa, omijając m. Niemce i włączając się do obecnego przebiegu drogi aż do w. Lublin Rudnik (nazwa robocza Lubartów) na obwodnicy Lublina. 

  

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku od w. Lubartów Północ do obwodnicy Lublina

 

 Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 4 lub 12,00 m w zależności od odcinka (docelowo 4 lub 5 m)
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego - 0,75 – 1,25 m w zależności od odcinka.
 • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynierskich (wiadukty w węzłach, mosty, przejazdy drogowe, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych oraz przebudowa dróg publicznych (powiatowych i gminnych), sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych.

 

GDDKiA Wariantowanie przebiegu drogi:

Dla odcinka od obwodnicy m. Lubartów do węzła Lubartów na obwodnicy Lublina

 • WARIANT W1 - przebieg drogi najbardziej zgodny z ustaleniami planów zagospodarowania gminy Lubartów i Niemce, do m. Wandzin – przebieg po zachodniej stronie DK19, następnie – do m. Leonów jako wschodnia obwodnica m. Niemce, od m. Leonów w istniejącym korytarzu DK19.
 • WARIANT W2 -  przebieg podobny jak w wariancie W1, jednak, w celu ominięcia zwartej zabudowy siedliskowej m. Niemce, usytuowanej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 828,  przebieg trasy w tym wariancie został odchylony bardziej na południowy wschód.
 • WARIANT W3  -  poprowadzony aż do m. Leonów w całości po zachodniej stronie istniejącej DK19 (od m. Leonów – śladem istniejącej DK19).
 • WARIANT W4 - podobny przebieg jak w wariancie W3, na odcinku Wandzin – Leonów, przebieg trasy bardziej zbliżony do DK19 (w stosunku do wariantu W3).
 • WARIANT 5 -  powstał jako wariant optymalny z połączenia wariantów W1 i W2.

Wariantem wskazanym we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wariant W5.

 

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych.

 

Węzły:

 • Lubartów Północ - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 815
 • Lubartów Zachód - na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1545L
 • Niemce Wschód (nazwa robocza Niemce) - na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 828
 • Niemce Południe (nazwa robocza Leonów) - na skrzyżowaniu z drogą powiatową 1564L 

MOPy:

 • W pobliżu miejscowości Annobór - po obu stronach S19

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego na niektórych odcinkach. 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

W ramach projektu planowana jest realizacja całości odcinka.