viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAOpisy

S19 Lublin – Kraśnik

oddział: Lublin

długość – ok. 42 km

obecny etap – realizacja P&B

Etap zrealizowany:

kwiecień 2002 r. - Koncepcja programowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lubartów (koniec I etapu obwodnicy Lubartowa) – Lublin (węzeł Lubartów w ciągu drogi ekspresowej   S-17)”, zatwierdzona 14.05.2003 r.

2003 r. opracowano dokumentację techniczną w stadium wielowariantowej koncepcji programowej w rejonie węzła komunikacyjnego Kraśnik (w 2007 roku aneks do dokumentacji uwzględniający ustalenia KOPI)

maj 2006 r. - Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy drogi nr 19 i budowy drogi ekspresowej S19 w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

lipiec 2009 r. - Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

marzec 2010 r. - Aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o zalecenia protokołu KOPI.

15.04.2010 r. - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych. Rekomendowano wariant wynikowy uzupełniony WWU do dalszych opracowań.

30.07.2010 r. - Aneksowano ustalenia KOPI w zakresie lokalizacji węzła Strzeszkowice.

12.10.2011 r. – złożono wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (kompleksowo dla zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 granica państwa - Białystok - Lublin - Nisko - Rzeszów - Barwinek - granica państwa, na odcinku koniec obwodnicy m. Lublin - granica woj. lubelskiego i podkarpackiego. Wariantem rekomendowanym do wydania decyzji jest wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant 2 z przełożeniem rzeki Białki wg wariantu C (dla części B).

 

Wniosek do RDOŚ

 

Po analizie zmieniono wariant rekomendowany dla części B. W efekcie wariantem rekomendowanym do wydania decyzji jest wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant W2 od km 362+784 do km 393+850, przejście wariantu W2 w wariant W3 (od km 393+850 wariantu W2 do km 394+330 wariantu W3), wariant W3 od km 394+330 do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (dla części B).

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko - streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

17.12.2013 r. – wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla S19 od końca obwodnicy m. Lublin do granicy woj. lubelskiego i podkarpackiego dla wariantów rekomendowanych: wariant WWU z rozwiązaniem węzła Strzeszkowice według wariantu dodatkowego (dla części A), wariant 1 (dla obwodnicy Kraśnika), wariant W2 z przejściem w wariant W3 do granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego (dla części B).

 

Decyzja środowiskowa

 

31.03.2014 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka od końca obwodnicy Lublina do granicy z woj. podkarpackim.

21.08.2015 r. - ogłoszono przetarg w trybie projektuj i buduj.

18.07.2014 r. - podpisano umowę na opracowanie Koncepcji Programowej dla odcinka od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika. Wykonawcą jest firma AECOM Consulting. Wartość umowy 1 795 800 zł, termin realizacji etapu I (wykonanie dokumentacji projektowej w stadium KP) 12 miesięcy, dla etapu II (wprowadzenie zmian z posiedzień ZOPI i KOPI) 12 miesięcy przy czym ten okres może ulec skróceniu lub wydłużeniu.

30.03.2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, na którym rozpatrywano wykonaną Koncepcje Programową.

29.05.2017 r. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zatwierdził Protokół z posiedzenia KOPI.

28.02.2018 r. podpisano umowy z wykonawcami: Aldesa Construcciones Polska zaprojektuje i zbuduje dwa skrajne odcinki: pomiędzy węzłami Lublin Węglin i Niedrzwica Duża (długość 12 km, wartość prac budowlanych 312, 2 mln zł.) oraz obwodnicę Kraśnika (10 km, wartość 319,5 mln zł.). Środkowy odcinek, od węzła Niedrzwica Duża do węzła Kraśnik Północ, zaprojektuje i wykona firma  Mota-Engil Central Europe (ok. 20 km, 498 mln zł). 

 

Etap w trakcie realizacji:

realizcja P&B

 

Strony internetowe kontraktów:

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Planowa droga ekspresowa S19 na odcinku pomiędzy Lublinem, a Kraśnikiem przebiegać ma w większości po nowym śladzie omijając zabudowę okolicznych miejscowości oraz Kraśnika po jego wschodniej stronie. 

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji na odcinku od obwodnicy Lublina do Kraśnika.

  

 Podstawowe parametry techniczne:

 • Podstawowe parametry techniczne:

 • klasa drogi  S 2/2 (docelowo S 2/3, dobudowa pasa „na zewnątrz”)
 • prędkość projektowa - 100 km/h
 • prędkość miarodajna – 110 km/h
 • szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m
 • podstawowa szerokość pasa dzielącego z opaskami – 5 m
 • podstawowa szerokość pobocza gruntowego -1,25 m
 • obciążenie -115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej z rezerwą miejsca na zewnątrz pod trzeci pas ruchu, obiektów inżynierskich (wiadukty w węzłach, mosty, przejazdy drogowe, przejścia dla zwierząt, przepusty nad ciekami), dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego, miejsc obsługi podróżnych, systemu odwodnienia, ekranów akustycznych oraz przebudowa dróg publicznych (powiatowych i gminnych), sieci elektroenergetycznych, sieci wodociągowych.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 

Dla odcinka od w. Konopnica do w. Kraśnik

 • Wariant podstawowy I – (najbardziej zgodny z miejscowym planem zagospodarowania poszczególnych gmin)
 • Wariant autorski IV – zakładający przebieg drogi ekspresowej S19 nową trasą całkowicie niezależną od miejscowych planów zagospodarowania gmin,
 • Podwariant IVA dla fragmentu trasy wariantu IV,
 • Wariant wynikowy WW – uwzględniający uwagi jednostek samorządowych i społeczeństwa,
 • Wariant wynikowy uzupełniony WWU – uwzględniający uwagi społeczeństwa i Rady technicznej.

W wyniku posiedzenia KOPI jak wyżej został rekomendowany do dalszych opracowań wariant wynikowy uzupełniony WWU ze zmienioną lokalizacją węzła Strzeszkowice.

 

Dla odcinka pomiędzy w. Kraśnik i Słodków będącego obwodnicą Kraśnika

 • WARIANT W1 - przebieg drogi najbardziej zgodny z ustaleniami planów zagospodarowania miasta i gminy, po wschodniej stronie DK19 i miasta Kraśnika
 • WARIANT W1A - przebieg jak w Wariancie I z przesunięciem w okolicach ul. Wojskowej.
 • WARIANT W2 -  przebieg drogi po wschodniej stronie DK19 i miasta, całkowicie poza terenem miasta Kraśnika, z włączeniem do DK19 w m. Stróża.  

Wariantem wskazanym we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wariant W1

 

Obiekty inżynierskie:

Mosty i wiadukty w ciągu drogi ekspresowej (w tym nad linią kolejową), wiadukty w ciągu dróg bocznych, przepusty, przejścia dla zwierząt, kładki dla pieszych

 

Węzły:

 • Strzeszkowice – na przecięciu z drogą krajową 19,
 • Niedrzwica Duża – na przecięciu z drogą wojewódzką 834, 
 • Wilkołaz - na przecięciu z drogą powiatową 2291L. 
 • Kraśnik Północ (nazwa robocza Kraśnik) – na przecięciu z drogą krajowa  19,
 • Kraśnik Południe (nazwa robocza Słodków) – na przecięciu z drogą krajową nr 74, 

 

MOPy:

 • Radawiec - MOP kategorii I strona prawa,
 • Zemborzyce - MOP kategorii I strona lewa
 • Kol. Sobieszczany, MOP kategorii II strona prawa, MOP kategorii III strona lewa
 • Pułankowice, MOP kategorii I strona prawa i lewa
 • Słodków, kategorii II strona lewa, kategorii III strona prawa

 

III. Ochrona środowiska

Budowa przejść dla zwierząt (małych, średnich i dużych), szczelnego systemu odwodnienia, ekranów przeciwhałasowych, wygrodzenie pasa drogowego na niektórych odcinkach. 

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

W ramach projektu planowana jest realizacja podzadań:

Lublin (w. Lublin Węglin) - w. Niedrzwica Duża dł. ok. 12 km

w. Niedrzwica Duża - w. Kraśnik Północ dł. ok. 20 km

w. Kraśnik Północ - w. Kraśnik Południe (obwodnica Kraśnika) dł. ok. 10 km