viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

DK74 obwodnica Kraśnika

oddział: Lublin

długość – 5,3 km

obecny etap – oddana do użytku

lata realizacji: 2009 - 2010

wartość projektu: 115,4 mln zł

Etap zrealizowany:

22.05.2007 r. - Wójt Gminy Kraśnik wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

18.01.2008 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji drogi.

17.09.2008 r. – Wojewoda Lubelski wydał decyzję pozwolenia na budowę.

1.12.2008 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

7.04.2009 r. – podpisano umowę z wykonawcą, firma Budimex-Dromex, wartość kontraktu 89,2 mln zł.

9.11.2010 r. – oddanie do użytku.

Galeria zdjęć

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Obwodnica położona jest w ciągu drogi krajowej Nr 74 Kielce - Annopol – Kraśnik – Zamość na obszarze miasta i gminy Kraśnik, powiat kraśnicki, województwo lubelskie. Trasa obwodnicy przebiega po południowej stronie miasta Kraśnika, w terenie upraw polowych z dala od zabudowy. Zabudowę zagrodową i mieszkaniową przecina poprzecznie w miejscowości Pasieka i przy ul. Janowskiej w Kraśniku. Przebieg obwodnicy jest zgodny z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kraśnik i miasta Kraśnik.Obwodnica rozpoczyna się w miejscowości Spławy odchodząc w prawo od dotychczasowego przebiegu DK74 i kończy na skrzyżowaniu ulic Janowskiej z Przemysłową (skrzyżowanie z DK19).

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • droga klasy GP 
  • prędkość projektowa - Vp=80 km/h
  • przekrój normalny- „2+1” pasowy od km 0+280 do km 3+650, 2 pasowy na pozostałych odcinkach
  • obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa jednojezdniowej drogi klasy GP, o przekroju „2+1” pasowym na długości 3,2 km i 2 pasowym na pozostałej długości. Budowa dróg dojazdowych (o  łącznej długości 4,5 km), systemu odwodnienia powierzchniowego, przepustów pod drogami i zbiorników retencyjno-odparowujących, oświetlenia drogowego na skrzyżowaniach oraz przebudowa kolidujących urządzeń uzbrojenia terenu.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Na etapie koncepcji programowej analizowano w pięciu wariantach lokalizację obwodnicy Kraśnika. Do realizacji przyjęto przebieg zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

 

Obiekty inżynierskie:

Dwie. estakady nad wąwozami dł. 197,2 m i 66,0 m , wiadukt w ciągu drogi powiatowej 2720 L o długości 67,15 m, przejazd pod drogą gminną o długości 56,49 m, cztery przejazdy pod trasą obwodnicy o konstrukcji powłokowo-gruntowej, o długościach 35,38, 34,78, 5,09, 35,76 m , cztery przepusty.

 

III. Ochrona środowiska

Ze względu na przejście obwodnicy nad lessowymi wąwozami zaprojektowano estakady, jako rozwiązania proekologiczne pozwalające zachować ciągłość wąwozów oraz siedem przejść dla zwierząt pod drogą.

W ciągu 18 miesięcy od oddana inwestycji do użytku zostanie wykonana analiza porealizacyjna w zakresie ochrony akustycznej terenów wymagających ochrony przed hałasem.